הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף על המצב הקשה בארץ, בהרצאה מיוחדת לקראת שבועות תשפ"א

הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף בשיחת עידוד על המצב הקשה בארץ פרשת במדבר וחג השבועות