הרב מיכאל כהן

הרב מיכאל כהן - מידת היסוד

הרב מיכאל כהן

הרב מיכאל כהן מבהיר מהי מידת היסוד מזווית אחרת ומעניינת

(אורך 2:06)