x
הרב יונה מצגר

הרב יונה מצגר - דבר תורה לפרשת אחרי מות-קדושים

הרב יונה מצגר

מה היה חטאם של נדב ואביהוא, בני אהרון?  הרב יונה מצגר בדבר תורה קצר לפרשת אחרי מות-קדושים

(אורך 6:47)