הרב אייל אונגר

הרב אייל אונגר - האם מותר להשתמש בתאריכים לועזיים?

הרב אייל אונגר

האם מותר להשתמש בתאריכים לועזים במשא ומתן עם אנשים אחרים? הרב אייל אונגר מסביר בהרצאה מחכימה

(אורך 21:20)