הרב אייל אונגר

הרב אייל אונגר - מה הקשר בין רפואה לחודש אייר?

הרב אייל אונגר

מה המשמעות של חודש אייר, ומדוע הוא חודש המסוגל לרפואה? הרב אייל אונגר בהרצאה מחכימה ומרתקת

(אורך 17:17)