בסלון של עמירן דביר - שיחה פתוחה עם הזמר יוני רועה

ערוץ הידברות

עמירן דביר מארח בסלון ביתו אמנים מגוונים ומרתקים לשיחה אישית. והפעם נפגוש את הזמר יוני רועה

תמלול ההרצאה

1
00:00:20,320 --> 00:00:24,360
שלום, ברוכים הבאים.
-שלום. ברוך הנמצא. -יוני היקר.

2
00:00:24,720 --> 00:00:25,680
בוא כנס.

3
00:00:26,080 --> 00:00:27,760
זה האולפן שלנו היום.

4
00:00:28,240 --> 00:00:29,780
איזה פסנתר.

5
00:00:30,680 --> 00:00:32,000
שלום לכם, צופים יקרים,

6
00:00:32,024 --> 00:00:33,960
אנחנו בעוד תוכנית
של "בסלון עם עמירן",

7
00:00:33,984 --> 00:00:37,540
והפעם עם יוני רועה המלחין, ה...

8
00:00:37,880 --> 00:00:41,120
נכס צאן ברזל במוזיקה
הישראלית לכל דעה.

9
00:00:41,520 --> 00:00:42,540
יוני, מה שלומך?

10
00:00:43,320 --> 00:00:44,960
בסדר, שורדים את התקופה.

11
00:00:44,984 --> 00:00:45,760
כן? -כן.

12
00:00:45,840 --> 00:00:47,320
איך עובר לך?
איך עבר?

13
00:00:47,580 --> 00:00:52,160
היה די מבאס כל התקופה של הסגרים,
החוסר הזה של, אתה יודע,

14
00:00:52,184 --> 00:00:53,940
לפגוש קהל וליצור

15
00:00:54,280 --> 00:00:58,060
כי בתקופות של לחץ אני לא מצליח ליצור,
לא מצליח לעשות שום דבר

16
00:00:58,480 --> 00:01:02,640
אז די הייתי בבית ואחר כך מתחילות חרדות
כאלה של, אתה יודע, מה יהיה

17
00:01:03,240 --> 00:01:06,480
כי זה היה באמת כמו ששר סנדרסון
"הולכים אל הלא נודע",

18
00:01:06,504 --> 00:01:07,960
אף אחד לא ידע לאן זה הולך.

19
00:01:08,360 --> 00:01:09,860
אף אחד לא ידע לאן זה הולך.

20
00:01:10,640 --> 00:01:14,640
אבל לשמחתי הרבה, החיסונים הגיעו

21
00:01:15,480 --> 00:01:18,200
והנה, אנחנו בתקופה
של פריחה ויציאה

22
00:01:18,440 --> 00:01:20,640
ובאמת אני לא רואה כבר סגר באופק,

23
00:01:20,664 --> 00:01:25,160
אני רואה שזה הולך למקום טוב.
-נכון, מרגיש שזה הולך למקום טוב,

24
00:01:25,200 --> 00:01:27,200
איזה כיף.
-סגרו לי הופעות כבר קדימה.

25
00:01:27,224 --> 00:01:28,980
וואי.
-כן, כן. אז בכלל...

26
00:01:29,520 --> 00:01:32,160
מרנין את הנפש,
מרים את כל העסק מחדש.

27
00:01:32,184 --> 00:01:35,320
מקסים. מבחינת פרנסה הסתדרת?

28
00:01:36,240 --> 00:01:37,340
אתה יודע, חסכונות,

29
00:01:38,040 --> 00:01:39,120
תמלוגים קצת,

30
00:01:39,800 --> 00:01:41,320
והצטמצמתי, אני מודה.

31
00:01:43,640 --> 00:01:47,080
עשיתי דברים שבשגרה אני לא עושה
בכדי לשרוד את התקופה.

32
00:01:48,720 --> 00:01:50,720
אבל ברוך השם, אתה יודע,
זה לא בידינו.

33
00:01:52,120 --> 00:01:53,480
נכון.
-הכול משם.

34
00:01:53,920 --> 00:01:56,000
אז אני רגוע, סומך עליו.

35
00:01:56,024 --> 00:01:59,500
לקחת מהתקופה הזאת
איזה משהו ששינית, ש...

36
00:01:59,840 --> 00:02:01,360
איזה דברים שהפנמת?

37
00:02:01,384 --> 00:02:06,860
כל אחד לוקח מהתקופה הזאת
איזה משהו שנשאר אצלו ויישאר לתמיד.

38
00:02:07,440 --> 00:02:10,160
תראה, הקורונה הוכיחה דבר אחד,

39
00:02:11,080 --> 00:02:12,600
שאנחנו כלום בעולם הזה.

40
00:02:14,240 --> 00:02:19,040
שכמה שחשבנו עד הקורונה
שאנחנו הכי טובים והכי גדולים

41
00:02:19,064 --> 00:02:22,880
והיו כאלה שחיו בתוך בועות
ובתוך שקרים

42
00:02:22,904 --> 00:02:26,240
ובתוך עולמות כאילו לא אמיתיים,

43
00:02:26,264 --> 00:02:30,400
פתאום באה הקורונה
והחזירה כמעט כל אחד

44
00:02:30,424 --> 00:02:32,860
לפרופורציה, למקום האמיתי שלו.

45
00:02:33,560 --> 00:02:38,700
מי שנגיד, סתם דוגמה, לא היה לו
באמת כסף וחי על הלוואות וכאלה,

46
00:02:39,280 --> 00:02:41,560
זה נעצר. די.

47
00:02:41,584 --> 00:02:43,880
אז הבלוף התגלה.
אתה מבין?

48
00:02:43,904 --> 00:02:47,840
מי שחשב שהוא כל יכול
ואני כל העולם ואף אחד לא יכול עליי,

49
00:02:47,864 --> 00:02:52,180
פתאום בא איזה חיידק קטן כזה
ושינה, ושם אותו בבית ואתה לא יוצא.

50
00:02:52,680 --> 00:02:55,440
זאת אומרת, הטבע
בא ואמר משהו לעולם

51
00:02:55,464 --> 00:02:58,960
כי אני חושב שבאמת לפני הקורונה
העולם היה בשגעת.

52
00:02:59,280 --> 00:03:03,240
תחשוב רגע אחורה, פברואר 2020...
-כאילו עולם אחר זה נהיה.

53
00:03:03,264 --> 00:03:04,440
היה פה טירוף.

54
00:03:04,464 --> 00:03:09,640
אני אומר לך, אני חי ברמת פולג,
היה בו טירוף של אנשים שנוסעים לחו"ל,

55
00:03:09,664 --> 00:03:15,920
מבזבזים בטירוף ומדברים
בכזה ביטחון "ואני ואני ואני",

56
00:03:16,480 --> 00:03:20,400
והאגו צמח לגבהים
שאני לא הכרתי עד אז.

57
00:03:20,840 --> 00:03:23,240
בעשור האחרון נוצרה פה
בועה מטורפת

58
00:03:23,264 --> 00:03:28,880
ובזכות הקורונה פתאום הכול...
-נרגע. -והתיישר.

59
00:03:29,240 --> 00:03:31,720
וגם התיישר,
שזה הכי חשוב.

60
00:03:32,640 --> 00:03:37,240
לטוב ולרע, יש מקרים שאתה יודע,
זה פגע באנשים, אבל אני אומר...

61
00:03:37,264 --> 00:03:40,360
יש לי איזה חבר שסיפר לי על
חבר שלו שהוא סגר את המסעדה.

62
00:03:40,780 --> 00:03:44,100
אז אמרתי לו: תקשיב, אם בגלל
שלושה-ארבעה חודשים

63
00:03:44,840 --> 00:03:48,320
הוא לא הצליח להחזיק את המסעדה,
סימן שהמסעדה שלו הייתה במצב לא טוב.

64
00:03:48,600 --> 00:03:49,720
מעניין.

65
00:03:49,744 --> 00:03:55,280
אז אולי במחשבה עמוקה זה יצא לו לטובה,
הוא לא היה מסתבך יותר

66
00:03:55,304 --> 00:03:58,000
כי בשביל להחזיק את המסעדה
בטח הוא הפסיד. -על זה לא חשבתי.

67
00:03:59,000 --> 00:04:01,600
אתה יודע, פעם אמרו לי:
למה אתה לא עובד בשבת?

68
00:04:02,400 --> 00:04:07,320
אמרתי: אם שישה ימים לא מספיקים לי,
עוד יום אחד יעזור לי? לא. לא. -יפה.

69
00:04:07,344 --> 00:04:08,320
אז אותו דבר.

70
00:04:08,880 --> 00:04:12,880
אז גם במקום הזה
הקורונה עשתה טוב.

71
00:04:12,904 --> 00:04:15,960
חוץ מזה שכואב לי
כמובן על אלה שנפטרו

72
00:04:15,984 --> 00:04:18,640
ומשפחות שאיבדו יקירים, כן.
-כן, זה בוודאי.

73
00:04:18,800 --> 00:04:19,660
יפה.

74
00:04:20,600 --> 00:04:25,880
אם אני מנסה לחשוב איזה שיר
מהילדות שלי שקשור אליך

75
00:04:25,904 --> 00:04:26,840
זה "איזו מדינה".

76
00:04:27,740 --> 00:04:31,120
בילדות?
-כן, לפני המון שנים.

77
00:04:31,144 --> 00:04:33,840
אני מרגיש גריאטריה עכשיו. סתם.
-לא, ממש לא. הילדות שלנו,

78
00:04:33,880 --> 00:04:35,440
של שנינו.
-ברור.

79
00:04:35,464 --> 00:04:37,760
לא ילדות של... נערות.
-ברור.

80
00:04:37,784 --> 00:04:39,520
זקנה, מה שתגיד.

81
00:04:39,544 --> 00:04:41,600
אז "איזו מדינה".
-כן.

82
00:04:41,624 --> 00:04:43,840
תספר לי עליו קצת כי כל פעם
שאומרים את השיר הזה

83
00:04:43,864 --> 00:04:45,320
נהיה חיוך לאנשים, אתה יודע?

84
00:04:45,344 --> 00:04:52,240
שמע, "איזו מדינה" זה שיר
שנוצר ב-84' בערך, 83', 84',

85
00:04:52,264 --> 00:04:54,100
באותה תקופה נפלה הבורסה,

86
00:04:54,560 --> 00:04:59,140
היה פה מצב כלכלי נוראי,
מאות אחוזים של אינפלציה,

87
00:05:00,040 --> 00:05:03,600
והשתחררתי מהצבא
ואני פוגש חברים בנתניה

88
00:05:03,624 --> 00:05:06,200
וכל אחד מספר לי על הבאסה שלו.

89
00:05:06,680 --> 00:05:08,880
אחד פיטרו אותו,
השני פשט את הרגל,

90
00:05:08,904 --> 00:05:10,040
השלישי עוזב את הארץ,

91
00:05:10,064 --> 00:05:14,160
ואני אומר: יואו, מה קורה פה?
איפה האנשים? איפה השרים?

92
00:05:14,184 --> 00:05:15,740
איפה... איפה המדינה?

93
00:05:16,160 --> 00:05:21,440
ופתאום יוצא לי כזה "איזו מדינה".
ואז לא היה את האייפון.

94
00:05:22,340 --> 00:05:25,800
למולי הייתה החנות של רוג'ר
בכיכר העצמאות בנתניה,

95
00:05:25,824 --> 00:05:28,400
חנות של תקליטים וקלטות "ויניל",

96
00:05:29,040 --> 00:05:31,880
אני נכנס לחנות שלו ואני אומר לו:
רוג'ר, תן לי קלטת, תן לי קלטת!

97
00:05:32,320 --> 00:05:35,000
עכשיו, הוא נתן לי קלטת,
מהר פתחתי את הקלטת,

98
00:05:35,024 --> 00:05:36,640
הכנסתי אותה לטייפ,
לחצתי "פליי-רקורד"

99
00:05:36,664 --> 00:05:40,720
ועשיתי: "איזו מדינה, איזו מדינה".

100
00:05:40,744 --> 00:05:43,595
ככה זה התחיל, לא מסולסל.
-יפה.

101
00:05:43,620 --> 00:05:45,620
ומפה נולד הרעיון.

102
00:05:46,280 --> 00:05:50,560
לימים עבדתי עם לוזון
על האלבום הראשון שלו,

103
00:05:51,480 --> 00:05:54,480
הסתובבתי איתו רבות בין מפיקים שאמרו...

104
00:05:54,520 --> 00:05:56,920
הוא גם מהאזור שם מנתניה, נכון?
-מה, הוא שכן שלי.

105
00:05:57,680 --> 00:05:58,700
הוא חבר ילדות.

106
00:05:59,400 --> 00:06:02,980
וחיפשנו חברת תקליטים ולא הלך
עד שבן מוש באמת...

107
00:06:03,400 --> 00:06:04,440
למה לא הלך?

108
00:06:04,464 --> 00:06:06,180
אמרו לי: החיצוניות שלו מרתיעה.

109
00:06:06,720 --> 00:06:09,280
ואני אמרתי: ההפך, זה גימיק אדיר.

110
00:06:09,600 --> 00:06:12,660
התעקשתי ובסוף הגענו
לחברת התקליטים של בן מוש,

111
00:06:13,024 --> 00:06:17,640
שהוא גילה את חיים משה ואת ישי לוי,
באמת מוזיקאי-על, איש יקר ביותר,

112
00:06:17,664 --> 00:06:19,840
והוא אמר: בואו, אני אפיק אותו.
אני הולך עליו.

113
00:06:19,864 --> 00:06:22,800
אל תסתכל בקנקן.
-ברור. ברור.

114
00:06:22,824 --> 00:06:26,700
לא שזה כל כך נורא, אתה יודע,
בסך הכול הוא... -נכון, נכון.

115
00:06:29,520 --> 00:06:32,440
כתבתי את רוב השירים
באלבום הזה והלחנתי

116
00:06:32,464 --> 00:06:35,580
ואז בן מוש אמר: חסר איזה...
חסר לי איזה אחד שיהיה...

117
00:06:35,880 --> 00:06:38,240
אם יהיה אותו זה מושלם.

118
00:06:38,840 --> 00:06:41,480
ואחרי כמה חודשים
הבאתי את "איזו מדינה".

119
00:06:42,160 --> 00:06:47,240
והגעתי לאולפן בכיכר המדינה,

120
00:06:47,264 --> 00:06:49,264
אני לא זוכר את השם של האולפן,
אני חושב "אולפני רולי",

121
00:06:50,280 --> 00:06:53,140
ואני בא לשירה של לוזון
ואני שומע בכלל מילים אחרות.

122
00:06:53,760 --> 00:06:56,300
אני לוחץ על הטוקבק ואני אומר לו:
לוזון, לוזון,

123
00:06:56,880 --> 00:06:59,900
מה זה המילים האלה,
"יש מכוניות, מכוניות מפוארות"?

124
00:07:00,280 --> 00:07:03,380
הוא אומר לי: תקשיב, שכנעו אותי
שהמילים שכתבת...

125
00:07:04,120 --> 00:07:06,480
מחאה, מחאה זה לא טוב.
-וואי, וואי.

126
00:07:06,504 --> 00:07:07,680
מחאה זה לא טוב.

127
00:07:07,704 --> 00:07:11,920
המנגינה מצוינת אז ביקשו מיוש גרנות ז"ל
שיכתוב מילים חדשות.

128
00:07:12,200 --> 00:07:13,880
אני נכנסתי להלם.

129
00:07:14,440 --> 00:07:16,440
ואתה שומע את זה פעם
ראשונה בהקלטה. -כן.

130
00:07:16,464 --> 00:07:21,760
אמרתי: אתם נורמליים? אנחנו צריכים
לשיר על מחאה, אנחנו, המזרחיים.

131
00:07:21,784 --> 00:07:26,000
תעשה הקבלה לשחורים בארה"ב
ששרים מחאה.

132
00:07:26,120 --> 00:07:28,320
איזו עדה אתה?
-אני תוניסאי.

133
00:07:28,344 --> 00:07:32,240
אז אנחנו, דווקא אנחנו צריכים,
אנחנו את המחאה צריכים לזעוק.

134
00:07:32,264 --> 00:07:35,640
מספיק כבר עם ה"יונתי תמתי",
שיר השירים, פסטיבל, "למנצח שיר"...

135
00:07:35,664 --> 00:07:36,960
די כבר!

136
00:07:36,984 --> 00:07:41,280
אני באתי מעולם הרוק, מ"לד זפלין",
"דה פרפל", כל להקות הרוק,

137
00:07:41,304 --> 00:07:44,400
הייתי מטורף ברוק חזק.

138
00:07:46,280 --> 00:07:48,960
ואז התעקשתי, לשמחתי הרבה,

139
00:07:48,984 --> 00:07:51,600
ומאז הוא בנה בניינים
ואני ככה.

140
00:07:51,840 --> 00:07:55,360
ואתה נשארת מתוק, מה? נכס צאן.
-נשארתי עם הסיפור.

141
00:07:55,384 --> 00:07:59,200
גדי, גדי חמוד.
נכס צאן ברזל. יפה.

142
00:07:59,224 --> 00:08:02,800
אז בעצם אקטואלי עדיין השיר הזה,
נהיה יותר אקטואלי. -לצערי.

143
00:08:02,840 --> 00:08:04,120
לצערי, לצערי הרב.

144
00:08:04,144 --> 00:08:06,880
אתה יודע, אני בא להופעות,
אני רואה את האנשים אני שר:

145
00:08:06,904 --> 00:08:09,040
"יש לנו שרים..."
-נכון, נכון, נכון.

146
00:08:09,064 --> 00:08:10,520
"רק כיסא רוצים"
-נכון, נכון.

147
00:08:10,544 --> 00:08:12,400
תמיד השיר הזה מעלה חיוך.

148
00:08:12,424 --> 00:08:14,960
אתה יודע מה זה ששיר עושה ככה
לבן אדם? -כן, זה שיר מחאה.

149
00:08:14,984 --> 00:08:17,520
שיר מחאה.
-שיר מחאה שעושה חיוך לאנשים.

150
00:08:17,760 --> 00:08:20,560
זה מדהים, הבאת כאילו
את המחאה בדרך כיפית.

151
00:08:20,840 --> 00:08:23,375
זה מה שרציתי. בוא ניקח
את הבאסה בסבבה,

152
00:08:23,400 --> 00:08:24,640
זה הרעיון של שיר קצבי,

153
00:08:24,664 --> 00:08:28,160
כי בדרך כלל שרים אומרים
נעשה את זה כזה עצוב ו...

154
00:08:28,184 --> 00:08:30,040
אתה יודע, נלך לאקורדים המינוריים.

155
00:08:30,064 --> 00:08:33,400
אמרתי: לא, לא רק זה, בוא נשים,
ניקח את הבאסה בסבבה.

156
00:08:33,424 --> 00:08:35,240
בא לך לשיר את זה ככה ספונטני?

157
00:08:35,680 --> 00:08:36,695
יאללה. -יאללה.

158
00:08:36,720 --> 00:08:39,720
יש לי פה... זו הגיטרה שלך?
-במקרה כן.

159
00:08:39,744 --> 00:08:41,040
באולפן קבוע.

160
00:08:43,880 --> 00:08:45,880
תאלתר קצת עם המי מינור.

161
00:08:56,720 --> 00:09:00,780
"איזו מדינה

162
00:09:01,240 --> 00:09:04,340
"איזו מדינה

163
00:09:06,440 --> 00:09:10,860
"איזו מדינה מיוחדת במינה

164
00:09:12,000 --> 00:09:16,400
"הממשלה לוחצת, המדינה נלחצת

165
00:09:16,760 --> 00:09:26,420
"איזו מדינה, איזו מדינה

166
00:09:29,120 --> 00:09:34,080
"אנשים בוכים, המחירים עולים..."
-נכון.

167
00:09:34,620 --> 00:09:39,100
"לשלם מיסים וגם קופת חולים

168
00:09:40,160 --> 00:09:44,460
"אין כבר עבודה, הקופה ריקה

169
00:09:45,560 --> 00:09:49,980
"אין ממה לחיות, סגרו את הלשכה

170
00:09:50,600 --> 00:09:55,481
"בכנסת הם יושבים, עלינו הם עובדים

171
00:09:56,240 --> 00:10:00,780
"לקחו החסכונות, הלכו הפיצויים

172
00:10:01,760 --> 00:10:06,480
"לנו כבר נמאס, דפקו לנו עוד קנס

173
00:10:07,000 --> 00:10:12,400
"גם על החלב הוסיפו את המס

174
00:10:12,440 --> 00:10:16,780
"איזו מדינה, איזו מדינה

175
00:10:17,740 --> 00:10:22,180
"איזו מדינה מיוחדת במינה

176
00:10:23,060 --> 00:10:25,200
"ממשלה לוחצת..."
-נכון.

177
00:10:25,500 --> 00:10:27,920
"המדינה נלחצת..."
-וואלה נכון.

178
00:10:28,440 --> 00:10:32,540
"איזו מדינה, איזו מדינה

179
00:10:39,720 --> 00:10:40,600
יאסו.

180
00:11:08,680 --> 00:11:13,140
"יש לנו שרים, רק כיסא רוצים..."
-נכון.

181
00:11:13,800 --> 00:11:16,480
"לא עושים דבר..."
מתי הם עשו?

182
00:11:16,740 --> 00:11:19,080
"ורק מבטיחים..."
אני אני אני...

183
00:11:19,104 --> 00:11:24,240
"איפה השוויון, איפה החזון

184
00:11:24,264 --> 00:11:28,660
"איפה המוסר, איזה ביזיון..."
אז מה?

185
00:11:29,240 --> 00:11:33,740
"אז מה אשיר לכם ומה אספר

186
00:11:34,520 --> 00:11:38,860
"יש דברים רבים עליהם נוותר.

187
00:11:39,840 --> 00:11:44,189
"למרות הבלגן והחסרונות

188
00:11:44,880 --> 00:11:49,780
"את מדינתנו לדורי דורות

189
00:11:50,080 --> 00:11:54,260
"איזו מדינה, איזו מדינה

190
00:11:55,300 --> 00:11:59,860
"איזו מדינה מיוחדת במינה

191
00:12:00,240 --> 00:12:04,620
"הממשלה לוחצת, המדינה נלחצת

192
00:12:05,360 --> 00:12:12,140
"איזו מדינה, איזו מדינה"

193
00:12:15,200 --> 00:12:16,500
ואסאלאם.

194
00:12:17,040 --> 00:12:19,440
כמה אקטואלי, לא ייאמן.
-כן.

195
00:12:19,640 --> 00:12:21,560
איזה שיר.
-כן, כן.

196
00:12:21,584 --> 00:12:23,320
יא אללה.
-ממש אבל.

197
00:12:23,344 --> 00:12:25,100
אתה יודע, יש לך קול...

198
00:12:25,880 --> 00:12:28,400
איזה יופי, לא צריך כלום.
-כן, תודה לאלוהים. תודה לאלוהים.

199
00:12:28,424 --> 00:12:29,400
לא צריך כלום.

200
00:12:29,424 --> 00:12:33,520
אתה יודע, כל תוכנית אני מנסה למצוא
משהו מהתורה או מהגמרא,

201
00:12:33,544 --> 00:12:38,480
משהו שקשור לשם של האומן שמתארח.
-"הרועה בשושנים".

202
00:12:38,504 --> 00:12:42,920
בעצם הדבר הראשון שקפץ לי
זה מי היה הרועה? משה רבנו.

203
00:12:42,944 --> 00:12:44,240
עכשיו, מה אפיין אותו?

204
00:12:44,264 --> 00:12:46,260
תראה איזה יופי,
איזה שם חשוב יש לך.

205
00:12:46,720 --> 00:12:50,460
משה רבנו בעצם היה רועה
את הצאן של יתרו, של חמיו.

206
00:12:51,160 --> 00:12:53,080
ויום אחד הוא רועה והוא לבד שם,

207
00:12:53,104 --> 00:12:56,720
פתאום איזה גדי בורח.
הוא לא מוותר עליו.

208
00:12:56,744 --> 00:13:00,080
הוא אומר: תסתדרו רגע בלעדיי,
אני כבר חוזר. הוא אומר לגדיים.

209
00:13:00,480 --> 00:13:04,400
והוא רץ אחריו, רץ, רץ, רץ, מתנשף
והגדי הוא צעיר, הוא רץ מהר.

210
00:13:05,000 --> 00:13:08,280
ואז בעצם איכשהו אחרי המון זמן
שהוא רואה אותו

211
00:13:08,304 --> 00:13:10,120
הוא רואה שהוא בעצם רוצה מים.

212
00:13:10,144 --> 00:13:14,040
אז משה רבנו תופס אותו, מרים אותו, אומר:
למה לא אמרת שאתה רוצה מים?

213
00:13:14,064 --> 00:13:15,420
היית רק מסמן לי.

214
00:13:15,760 --> 00:13:20,560
ונותן לו לשתות ולוקח אותו על הידיים
כל הדרך חזרה לעדר.

215
00:13:21,560 --> 00:13:25,440
ואז המפרשים אומרים
שבעצם זה היה סוג של ניסיון

216
00:13:25,464 --> 00:13:27,520
שהקב"ה שלח לו כדי לראות,

217
00:13:27,544 --> 00:13:29,920
כי מיד אחרי זה היה לו
את הזה עם הסנה.

218
00:13:29,944 --> 00:13:33,480
בעצם אחרי שזה קרה פתאום
הוא ראה את הסנה והיה לו את המחזה

219
00:13:33,504 --> 00:13:35,700
שבו הקב"ה אמר: אותך אני רוצה.

220
00:13:36,064 --> 00:13:40,760
אז שואלים בעצם חז"ל: למה דווקא
את הניסיון הזה מכל הניסיונות

221
00:13:40,760 --> 00:13:44,320
לבדוק את הפרמטר למשה רבנו,
למה דווקא זה?

222
00:13:44,344 --> 00:13:47,000
והם אומרים שזה הפרמטר
הכי חשוב לרועה.

223
00:13:47,024 --> 00:13:52,720
למה? אדם שמסוגל לעזוב הכול,
את כל העולם, בשביל להציל נפש אחת

224
00:13:52,744 --> 00:13:55,240
ולמסור את הנפש,
הוא לקח אותו בידיים,

225
00:13:55,264 --> 00:13:57,060
זה הרועה שעם ישראל צריך.

226
00:13:57,960 --> 00:14:00,460
והם שואלים אחרי זה עוד שאלה,

227
00:14:02,400 --> 00:14:05,920
הרי הקב"ה אמר לו: אתה לא תזכה
לראות את ארץ ישראל. -נכון.

228
00:14:05,944 --> 00:14:09,560
אז הוא שואל שם שאלה והוא אומר:
ומי יהיה הרועה שלהם להמשך?

229
00:14:09,584 --> 00:14:11,400
אז גם המפרשים שואלים:
מה זאת אומרת?

230
00:14:11,424 --> 00:14:14,120
מה הוא חושב, שלא יהיה רועה?
-איך הוא הטיל ספק בכלל. -כן.

231
00:14:14,740 --> 00:14:15,720
בטוח שיהיה רועה.

232
00:14:15,744 --> 00:14:19,600
אז אומרים: אותו דבר הוא ביקש
מהשם שיסדר רועה שיהיה כמוהו,

233
00:14:19,624 --> 00:14:24,720
שלא יוותר על אחד אפילו,
שיהיה מוכן להילחם בשביל מישהו אחד.

234
00:14:24,744 --> 00:14:26,400
וזה היה יהושע בן נון.

235
00:14:26,920 --> 00:14:28,560
יפה. רואה?
-כן, מקסים.

236
00:14:28,584 --> 00:14:32,080
אז גם אתה, שאני חושב עליך,
כל שיר שלך

237
00:14:32,480 --> 00:14:36,400
הוא גדי כזה שאתה משקיע בו
את כל כולך.

238
00:14:36,424 --> 00:14:38,480
יפה?
-האמת היא שזה יפה מאוד. כן.

239
00:14:38,504 --> 00:14:40,000
ככה אני גם מרגיש לגבי השירים.

240
00:14:40,024 --> 00:14:42,840
אז רועה, תראה איזה שם מיוחד
של משה רבנו. -כן.

241
00:14:42,864 --> 00:14:47,380
אבא שלי, כשהוא בא מתוניס
שם המשפחה היה רואה

242
00:14:47,960 --> 00:14:49,280
ורואה זה מלך.

243
00:14:49,304 --> 00:14:51,640
אה, "רואה", כמו בצרפתית.
-כן.

244
00:14:51,664 --> 00:14:55,980
אבא שלי כשהוא הגיע לארץ
אמרו לו: אתה צריך לעברת את השם.

245
00:14:56,480 --> 00:14:59,120
הוא אמר: כן, אין שום בעיה,
יש לך רעיון?

246
00:14:59,160 --> 00:15:02,880
אז הוא אמר: הכי קרוב לרואה
זה רועה. -איזה יופי.

247
00:15:02,904 --> 00:15:05,040
אמרו לו: לא, יש מלך,
יכול להיות בן מלך.

248
00:15:05,064 --> 00:15:06,860
הוא אמר: לא, לא, לא...
אבא שלי היה איש צנוע.

249
00:15:07,520 --> 00:15:10,080
אני רוצה, כמו שאמרת,
משה רבנו וכאלו.

250
00:15:10,104 --> 00:15:11,840
איזה יפה.
-רועה צאן.

251
00:15:11,864 --> 00:15:13,080
רועה. יפה.
-כן.

252
00:15:13,104 --> 00:15:14,360
תגיד, אפרופו בית אבא,

253
00:15:14,384 --> 00:15:19,440
איזה זיכרון של משהו שאתה זוכר
שקשור ליהדות מהילדות,

254
00:15:19,464 --> 00:15:22,040
משהו שגדלת עליו,
משהו שאתה עד היום...

255
00:15:22,064 --> 00:15:25,280
אני בא, יקירי, מבית דתי.

256
00:15:25,304 --> 00:15:27,540
אבא שלי היה חובש כיפה,
היה פייטן,

257
00:15:28,040 --> 00:15:30,060
אימא שלי עם מטפחת על הראש קבוע.

258
00:15:30,840 --> 00:15:31,780
שומרים.

259
00:15:34,080 --> 00:15:36,520
אהבתי מאוד את בית הכנסת,
בר מצווה,

260
00:15:36,544 --> 00:15:42,660
הייתי במקהלה של הפייטן
הכי גדול בעולם היהדות,

261
00:15:43,040 --> 00:15:46,080
זכרונו לברכה, מורי ורבי דוד ריאחי,

262
00:15:46,840 --> 00:15:52,520
שהוא, תורת המקמץ, הוא לימד
את משה גיאת ואת כל הגדולים.

263
00:15:52,544 --> 00:15:56,340
הייתי במקהלה שלו
בבית הכנסת "שלוש" בנתניה.

264
00:15:58,320 --> 00:16:00,720
אתה יודע, גדלתי, בית ספר תיכון,
לא הייתי בבית ספר דתי,

265
00:16:00,744 --> 00:16:03,040
לצערי אני אומר לך.
-למה? איך...

266
00:16:04,080 --> 00:16:06,280
ליד הבית היה את בית ספר "בארי"
ובית ספר "ישורון",

267
00:16:06,304 --> 00:16:08,560
משום מה ההורים שלי החליטו
לשלוח אותי לבית ספר "בארי",

268
00:16:08,584 --> 00:16:11,160
אח אחד היה ב"ישורון".

269
00:16:11,840 --> 00:16:13,480
ואתה יודע, ואז אתה מתפתה

270
00:16:13,520 --> 00:16:16,240
ואתה מגיע כבר לעולמות
של אנשים אחרים, אתה נגרר

271
00:16:16,264 --> 00:16:18,520
ונהייתי פתאום רוק ושיער ארוך.

272
00:16:18,544 --> 00:16:20,920
היה לי אז שיער,
היום נשארה לי רק התנועה,

273
00:16:20,960 --> 00:16:23,340
אבל היה שיער ארוך.

274
00:16:23,680 --> 00:16:31,160
והייתי די בחוץ, ממש
בעולם השונה מהיהדות.

275
00:16:31,640 --> 00:16:37,060
ובסוף השירות הצבאי שלי
בלהקת פיקוד הגדנ"ע, להקה צבאית,

276
00:16:37,600 --> 00:16:39,600
גיליתי סימני חזרה בתשובה.

277
00:16:41,200 --> 00:16:44,360
באותו זמן הייתי חבר טוב
של הגיטריסט דני ממן.

278
00:16:45,080 --> 00:16:47,880
שהוא גם חזר בתשובה. -הם חברים
מאוד טובים שלי, להקת "גן עדן".

279
00:16:47,904 --> 00:16:52,440
גם עשינו כמה הקלטות ביחד,
ניסיון כזה ליצור משהו ביחד.

280
00:16:53,700 --> 00:16:57,780
נסענו אני והוא ל"ישיבת התפוצות" בירושלים
אצל הרב גולדשטיין.

281
00:16:59,340 --> 00:17:01,160
הלכת על ההארדקור.
-הלכתי על ההארדקור.

282
00:17:01,184 --> 00:17:03,900
מוזיקאים היו שמה,
בעיקר אמריקאים.

283
00:17:04,520 --> 00:17:05,920
הייתי שמה איזה חצי שנה

284
00:17:05,944 --> 00:17:08,560
וכל שישי-שבת הייתי בא
לרב גולדשטיין ואומר לו:

285
00:17:08,600 --> 00:17:10,880
הרב, היצר הרע מתגבר עליי,
תעזור לי, תעזור לי.

286
00:17:10,904 --> 00:17:13,680
ואז הוא היה יושב איתי,
עושה איתי שיעור וזה, מחזק אותי

287
00:17:13,704 --> 00:17:15,220
והיה לי כאילו דלק לעוד שבוע.

288
00:17:15,680 --> 00:17:17,080
וכל הזמן הייתי מציק לו
ואז הוא אמר לי:

289
00:17:17,104 --> 00:17:19,320
יוני, אתה צריך ללכת לסיים
שמה איזושהי שליחות,

290
00:17:19,344 --> 00:17:21,040
זה... משהו פה מפריע.

291
00:17:21,840 --> 00:17:23,600
ודני נשאר עד היום.

292
00:17:23,624 --> 00:17:28,060
אני חזרתי לגור בנתניה,
חזרתי למוזיקה,

293
00:17:29,500 --> 00:17:33,840
לעולם תעשיית המוזיקה,
טלוויזיה וכל מה שעשיתי.

294
00:17:34,920 --> 00:17:36,680
אני מאמין גדול,

295
00:17:36,960 --> 00:17:40,560
כשאני מתפלל בבית הכנסת אני קורא
את כל הקורבנות בבוקר. -די.

296
00:17:40,584 --> 00:17:42,680
מ"הודו לה'" אני עושה
את "ה' ימלוך",

297
00:17:42,704 --> 00:17:45,440
כן, זה הם נותנים לי
כי אני עושה את זה עם טעמים

298
00:17:45,464 --> 00:17:46,940
וכל פעם עם מנגינות אחרות.

299
00:17:48,310 --> 00:17:52,200
שמע, אני... שרוף, שרוף עליך.
-אתה יודע משהו? אתה מדבר על זה...

300
00:17:52,224 --> 00:17:56,560
אתה מדבר על זה כאילו
פתאום משהו נהיה לך כזה אור.

301
00:17:56,584 --> 00:18:00,620
תקשיב, אדם שאין בו אמונה

302
00:18:02,520 --> 00:18:05,260
הוא כלום, הוא ריק אחד גדול

303
00:18:05,720 --> 00:18:09,080
שחי בתוך עצמו
וסגור בתוך עצמו

304
00:18:09,104 --> 00:18:11,340
ואין לו בכלל לאן לצאת לדעתי.

305
00:18:11,960 --> 00:18:15,420
כי ברגע שאתה יודע שיש מישהו
שיש לך אליו...

306
00:18:15,800 --> 00:18:19,000
יש לאן לפנות,
יש עם מי לדבר, כן?

307
00:18:19,880 --> 00:18:23,900
ולדעת שיש אחד יותר גדול ממך,
זה כבר הכול.

308
00:18:24,280 --> 00:18:29,480
עכשיו, איפה כל הקסם שיש בדבר?
הרוחניות, הפשטות?

309
00:18:29,504 --> 00:18:31,920
עולם התורה הרי זה עולם מפואר.

310
00:18:31,944 --> 00:18:34,440
לא מדבר איתך עכשיו
על לשבת חצי שעה בבוקר

311
00:18:34,464 --> 00:18:39,840
עם הרב שניאור
או הרב איציק שלי בשכונה

312
00:18:39,864 --> 00:18:42,080
אתה יודע, למסכת בבא זה...

313
00:18:42,104 --> 00:18:45,700
זה מעצים אותך, זה נותן לך
בכלל כלים לחיים.

314
00:18:46,120 --> 00:18:48,800
עכשיו, בוא רגע... אתה יודע,
אני מסביר לילדים שלי,

315
00:18:48,824 --> 00:18:52,440
קידוש אצלי בבית כל יום שישי חובה,
הילדים חייבים להתייצב.

316
00:18:52,464 --> 00:18:53,640
לא מעניין אותי כלום.

317
00:18:54,080 --> 00:18:56,640
אני אומר להם: תראו, עכשיו
אם לא היה את הדת,

318
00:18:56,664 --> 00:18:59,860
היינו יושבים אל השולחן
ומתחילים לאכול, נכון?

319
00:19:00,120 --> 00:19:02,200
ואם בכלל הייתם נפגשים.
-אם בכלל היינו נפגשים.

320
00:19:02,200 --> 00:19:03,800
כי לא כולם...
-כן, אבל יש כאלה, אתה יודע...

321
00:19:03,824 --> 00:19:06,280
משהו בקידוש עושה את המפגש הזה.
-בטח.

322
00:19:06,304 --> 00:19:09,640
בטח, זה נותן את כל הטקסיות,
את כל הקשר.

323
00:19:09,664 --> 00:19:12,200
כי אם אני בא עכשיו, אוקיי,
יושבים חילונים, לא מברכים וזה,

324
00:19:12,224 --> 00:19:14,240
אבל, מה?
-מה מאחד אותם?

325
00:19:14,264 --> 00:19:17,320
מה מאחד? מאיפה מתחילים?
מה מקשר?

326
00:19:17,600 --> 00:19:19,480
ואני אומר להם כל פעם:
תראו את החלה,

327
00:19:19,504 --> 00:19:22,760
זה לא מובן מאליו שיש אותה
על שולחן, ילדים.

328
00:19:23,240 --> 00:19:24,320
זה לא מובן מאליו.

329
00:19:24,344 --> 00:19:26,720
יכולתי להיות מובטל בבית עכשיו
ולא היה לי שקל בכיס

330
00:19:26,744 --> 00:19:28,600
ולא היינו... חלה, חלה, חלה,

331
00:19:28,625 --> 00:19:30,500
על הדבר הקטנצ'יק הזה.
-איזה יופי. -בטח.

332
00:19:30,860 --> 00:19:35,140
אני כל הזמן מלמד את הילדים שלי
לא לקחת את הדברים כמובן מאליו,

333
00:19:35,720 --> 00:19:39,340
לדעת שיש פה ריבון לעולם הזה
שהוא מסדר הכול.

334
00:19:39,880 --> 00:19:43,020
באמת, ואם אתה בן אדם טוב,
בן אדם טוב,

335
00:19:43,400 --> 00:19:45,160
הוא ייתן לך את מה שמגיע לך.

336
00:19:45,560 --> 00:19:49,680
אבל אם אתה דתי ובן אדם לא טוב,
זה לא שם.

337
00:19:50,680 --> 00:19:53,520
אני משריש את זה בהם
ולשמחתי הרבה, אני אומר לך,

338
00:19:53,544 --> 00:19:55,080
אני אספר לך, הבן שלי דור...

339
00:19:55,500 --> 00:19:57,880
כמה ילדים יש לך?
-יש לי ארבעה ילדים.

340
00:19:57,904 --> 00:19:58,640
בלי עין הרע.
-כן.

341
00:19:58,664 --> 00:20:02,320
הבן שלי דור הוא המנהל
המוזיקלי של שלומי שבת,

342
00:20:03,140 --> 00:20:06,800
פסנתרן, ג'זיסט, הוא למד קלסיקות.

343
00:20:07,080 --> 00:20:09,560
קיבל את הכלים הכי טובים,
היה בלהקה צבאית.

344
00:20:09,584 --> 00:20:12,720
הוא עושה את כל האודישנים
של "דה וויס" ו"הכוכב הבא".

345
00:20:13,722 --> 00:20:18,410
וכל פעם שאני מגיע לחזרות
או לכל מיני מקומות שהוא נמצא,

346
00:20:19,297 --> 00:20:23,847
זה פשוט... או שאומרים לי: תעזוב את זה
שהוא במוזיקה וואו,

347
00:20:25,840 --> 00:20:27,368
איזה צנוע הוא!

348
00:20:27,691 --> 00:20:32,537
עכשיו אני, בשבילי, זה יותר
מכל מה שאומרים לי שעשה פה עיבוד,

349
00:20:32,549 --> 00:20:33,620
פה נתן הברקה,

350
00:20:33,631 --> 00:20:34,949
זה לא מעניין אותי.

351
00:20:35,378 --> 00:20:39,577
אני אומר לו: דור, זה שהם אמרו לי
שאתה בחור... כולם אוהבים אותך,

352
00:20:39,589 --> 00:20:41,187
זו בשבילי ההצלחה שלי.

353
00:20:41,617 --> 00:20:43,650
אתה מנגן וזה, זו ההצלחה שלך.

354
00:20:43,746 --> 00:20:44,950
זו ההצלחה שלי.

355
00:20:45,275 --> 00:20:47,074
לכן זה הכול מתחיל,

356
00:20:47,085 --> 00:20:49,764
הכול מתחיל בדת, בדת.

357
00:20:49,783 --> 00:20:53,700
יש שם הכול. רק צריך לפתוח ולהסתכל.
-כמה הדברים שאתה אומר חשובים.

358
00:20:53,725 --> 00:20:57,225
ברור, ברור. אני רואה אנשים,
אתה יודע, אתיאיסטים למיניהם,

359
00:20:57,248 --> 00:21:00,990
אני פוגש אותם, יש לי גם
במשפחה לצערי כמה כאלה,

360
00:21:01,604 --> 00:21:04,491
אני מרחם עליהם, זה כאב לב.

361
00:21:05,186 --> 00:21:09,582
אתה יודע, אתה בא לבית קברות במצבה,
ואם אני לא מביא את כל מה שצריך לקרוא

362
00:21:09,610 --> 00:21:10,688
לפי האותיות וכל זה,

363
00:21:10,694 --> 00:21:13,998
כאילו מה עכשיו, עומדים מול האבן
ו"מה? מה נשמע? מה שלומך?"

364
00:21:14,008 --> 00:21:15,538
נו? מה זה?

365
00:21:16,109 --> 00:21:16,930
אתה מבין?

366
00:21:17,844 --> 00:21:20,361
אז אני שם.

367
00:21:20,394 --> 00:21:24,829
אני שם, אני עבד, עבד של המלך.
-איזה דברים, תשמע.

368
00:21:25,702 --> 00:21:27,697
אתה מחזק, אני אומר לך את האמת,
אתה מחזק אותי,

369
00:21:27,720 --> 00:21:29,657
באמת, וכל הכבוד.

370
00:21:30,016 --> 00:21:33,656
תשמע, זה הדבר מעצמו הוא מתנה שקיבלנו.

371
00:21:33,666 --> 00:21:36,198
ומי שלא יודע לקבל את המתנה הזאת
או לא רואה אותה,

372
00:21:36,626 --> 00:21:37,701
אני מרחם עליו.

373
00:21:37,816 --> 00:21:39,127
אני מרחם עליו, באמת.

374
00:21:39,382 --> 00:21:42,810
יש שם הכול.
-נכון, נכון, ממש ככה.

375
00:21:42,820 --> 00:21:44,595
צריך רק לפתוח וללמוד.
-כן.

376
00:21:45,810 --> 00:21:47,979
רגע, חכה חכה חכה.
-תלחין על זה.

377
00:21:47,980 --> 00:21:48,977
רגע, זה גם בגרוב.

378
00:21:51,038 --> 00:21:53,753
אבישג. זו הבת שלי, אבישג.
אני באמצע צילומים,

379
00:21:53,763 --> 00:21:56,826
אני אדבר איתך עוד מעט, טוב? ביי.
-איזה אבא יש לך! יא אללה.

380
00:21:59,074 --> 00:22:02,112
זו הבת שלי אבישג. -תלחין על זה.

381
00:22:03,435 --> 00:22:05,728
איי, גדול.
-אבישג השונמית. -השונמית. -כן.

382
00:22:05,951 --> 00:22:13,389
יש איזה שיר מכל הכל כך המון לחנים
מקסימים שלך שהוא שיר דתי בעצם

383
00:22:13,404 --> 00:22:15,687
ששר אותו, אם אני לא טועה, שימי תבורי.

384
00:22:15,986 --> 00:22:19,210
נכון? -כתבתי מלא שירים.
-"יהי רצון".

385
00:22:19,228 --> 00:22:24,759
"הושענא רבה" כתבתי, שזה שיר ממש
עם טקסט מהמקורות.

386
00:22:25,548 --> 00:22:28,894
"כותל המזרח", שגם כן משייכים אותו שם,
כתבתי המון שירים.

387
00:22:28,912 --> 00:22:30,438
בשירים שלי יש המון המון...

388
00:22:30,819 --> 00:22:32,890
ציטוטים מהמקורות.
-יש לך שיר עם משהו "יהי רצון", נכון?

389
00:22:32,918 --> 00:22:33,811
יש לי את "יהי רצון".

390
00:22:36,076 --> 00:22:40,500
דודו ברק, שאיתו כתבתי המון שירים,
כתבתי את "זודיאק" איתו ואת "כותל המזרח".

391
00:22:40,520 --> 00:22:41,159
וואו.

392
00:22:42,570 --> 00:22:43,895
ואת "מי ייתן".

393
00:22:44,619 --> 00:22:47,005
"מי ייתן ו...", זה?
-כן. -וואי.

394
00:22:47,325 --> 00:22:53,130
"מי ייתן ו...", וכתבתי גם לשוואקי
את "מודה אני",

395
00:22:53,150 --> 00:22:56,502
"קם בבוקר לתפילה"...
-איך הוא שר? איך הוא שר בעברית?

396
00:22:56,521 --> 00:22:58,543
הוא מסתדר?
-שוואקי זה חלום. -כן?

397
00:22:58,555 --> 00:22:59,810
תספר לי עליו, זה מעניין.

398
00:22:59,831 --> 00:23:05,364
-זה לפתוח את הטראק באולפן, לא צריך...
-יש לו קול כזה בריא.

399
00:23:05,374 --> 00:23:07,417
קודם כול... כן, עכשיו תקשיב,

400
00:23:07,431 --> 00:23:12,368
כשהוא פנה אליי עם המפיק שלו יוחי.
-יוחי בריסקמן.

401
00:23:13,401 --> 00:23:18,454
אז עשיתי גוגל, אתה יודע, לבדוק,
ואז אני רואה שזה הוא שר את "והיא שעמדה".

402
00:23:18,536 --> 00:23:22,401
אמרתי: יואו, זה אחד הפייבוריטים שלי,
השיר הזה,

403
00:23:22,431 --> 00:23:24,527
מעשרת השירים שאני הכי אוהב.

404
00:23:24,659 --> 00:23:28,130
ואז הם באו אליי והסתבר לי
שהם עשו סקר כזה,

405
00:23:28,160 --> 00:23:32,564
בדקו בשוק מי המפיק המוזיקלי והיוצר
שיכול להתאים להם וזה.

406
00:23:32,595 --> 00:23:34,421
אני לא אגיד על עצמי, כן?

407
00:23:34,737 --> 00:23:36,408
וכולם אמרו: לך ליוני רועה.

408
00:23:36,755 --> 00:23:45,620
והתחלתי לעבוד איתו, בשונה מ"כוכבים" אחרים
שלא באים מתחום הדת, כן?

409
00:23:46,019 --> 00:23:50,586
צניעות. עוצרים בהקלטה לתפילה.

410
00:23:50,700 --> 00:23:53,265
פשש, איזה יפה זה?
-אחי, זה מטורף.

411
00:23:53,280 --> 00:23:54,978
איזו קדושה, יש בו אור,

412
00:23:54,989 --> 00:23:56,233
יש באיש הזה אור.

413
00:23:57,057 --> 00:24:00,136
עכשיו, אני רגיל לעבוד עם זמרים
שאתה יודע, אני באולפן מחכה להם

414
00:24:00,158 --> 00:24:02,372
אז ככה: קבעתי איתו בעשר,

415
00:24:02,965 --> 00:24:06,379
עשר מגיע מישהו: כן? אתה הזמר?

416
00:24:06,407 --> 00:24:08,805
לא, אני מנהל ההפקה.

417
00:24:09,241 --> 00:24:10,907
אוקיי, שב. קפה?

418
00:24:11,920 --> 00:24:14,922
אחרי עשר דקות מגיע עוד מישהו: הזמר?

419
00:24:14,943 --> 00:24:17,408
לא, אני מעצב הסטיילינג שלו.

420
00:24:17,480 --> 00:24:23,618
גדול. -עכשיו, אתה רואה באולפן
אנשים מלאי אגו ופוזות ו...

421
00:24:25,026 --> 00:24:30,642
ופה, אתה יודע, פגשתי בזמר ענק
שקיבל מתנה מהקב"ה,

422
00:24:30,654 --> 00:24:34,521
שאני פותח את הערוץ שירה, לא צריך כלום.

423
00:24:34,690 --> 00:24:37,756
מה אתה אומר. שתבין שאני הולך
לשלוח לו את זה.

424
00:24:38,047 --> 00:24:39,904
איך שאנחנו מסיימים את הריאיון
אני שולח לו את זה.

425
00:24:39,914 --> 00:24:41,947
תקשיב, הוא שר נקי.

426
00:24:42,509 --> 00:24:45,937
עכשיו, הוא אמר לי שהוא החליט
על האלבום הזה

427
00:24:45,947 --> 00:24:48,158
כי אבא שלו הוא סורי או חלבי.
-כן, הוא חלבי.

428
00:24:48,180 --> 00:24:50,257
ואמר לו: מה אתה עושה
רק מוזיקה לאשכנזים?

429
00:24:50,257 --> 00:24:51,048
מה איתנו?

430
00:24:51,856 --> 00:24:54,687
אמרתי לו: אבל אתה יודע לשיר רבע טון?

431
00:24:55,093 --> 00:24:57,244
הוא אומר: אני אסתדר, כן.
-הוא הצליח?

432
00:24:57,336 --> 00:25:02,491
אז עשינו שם את השיר
"מול אלי וגודלו, ירעד גופי כולו".

433
00:25:07,434 --> 00:25:09,924
והוא התחיל ללמוד את הסלסולים ממני,
גם אווו...

434
00:25:10,047 --> 00:25:13,060
ופשוט, אני אומר לך, חוויה אדירה.

435
00:25:13,540 --> 00:25:18,205
ובסיום ההפקה, שזה היה הכי מרגש,
הם קבעו איתי במלון ברמת גן,

436
00:25:19,617 --> 00:25:23,545
ישבו איתי לקפה להגיד לי תודה.
-די, איזה יפה!

437
00:25:23,551 --> 00:25:27,793
להגיד לי תודה,
להעניק לי מה שהעניקו לי.

438
00:25:27,804 --> 00:25:32,460
ויצאתי, אמרתי: זה לא יכול להיות.
-די, איזה מרגש.

439
00:25:32,468 --> 00:25:36,675
באמת באמת, יקירי, כתבתי לזמרים שירים
שהפכו אותם לכוכבים,

440
00:25:37,139 --> 00:25:39,834
אפילו טלפון להגיד תודה לא קיבלתי.
-וואי.

441
00:25:41,164 --> 00:25:43,892
אז אתה מבין, כי הוא בא מעולם אחר,

442
00:25:43,952 --> 00:25:47,023
הוא בא מעולם של הודיה,
ושם, הבייסיק הזה...

443
00:25:47,032 --> 00:25:49,410
כמה חשוב לדעת את זה.
-ברור, ברור.

444
00:25:49,431 --> 00:25:51,333
אתה יודע שהדיסק הזה הנפלא,

445
00:25:51,788 --> 00:26:00,214
יש שם שיר אחד שלא זכורה לי חופה,
איזו חתונה בלי השיר הזה.

446
00:26:00,968 --> 00:26:03,515
אני חושב שזה "בואי בשלום".
-כן, בטח.

447
00:26:03,522 --> 00:26:06,194
תקשיב, השיר הזה...

448
00:26:06,214 --> 00:26:07,711
מדהים, מדהים!

449
00:26:09,602 --> 00:26:14,250
הולכים איתו, אני לא יודע,
אולי מיליון כלות כבר צעדו איתו לחופה.

450
00:26:14,280 --> 00:26:16,601
תקשיב למילים, זה לא רק "אוהב אותך",

451
00:26:16,819 --> 00:26:18,144
די, כמה אפשר?

452
00:26:19,242 --> 00:26:22,050
אתה שומע פתאום, אתה מקשיב לטקסטים
בזכות הקול שלו.

453
00:26:22,754 --> 00:26:26,317
וזאת הייתה באמת חוויה נהדרת.
-איזה יופי.

454
00:26:26,336 --> 00:26:27,048
כן.

455
00:26:27,202 --> 00:26:30,112
תגיד, מה ששאלנו קודם, השיר "יהי רצון",

456
00:26:30,896 --> 00:26:32,998
בא לי מאוד לשמוע אותך שר אותו.

457
00:26:33,034 --> 00:26:34,119
אפשר לבקש?

458
00:26:35,463 --> 00:26:39,244
נעשה אותו עם הפסנתר, תנגן, תלווה אותי.
-איזה סולם אתה עושה אותו?

459
00:26:39,271 --> 00:26:41,525
סול מינור זה גבוה? נעשה גבוה.

460
00:26:46,848 --> 00:26:53,297
"יהי רצון מלך עליון

461
00:26:55,700 --> 00:27:02,061
"יהי רצון מלפניך

462
00:27:04,248 --> 00:27:10,859
"יהי רצון שר ואביון

463
00:27:13,146 --> 00:27:19,487
"יחד יזכו לרחמיך

464
00:27:22,364 --> 00:27:28,467
"מטל השמיים

465
00:27:30,657 --> 00:27:39,220
"מדבש ושמני הארץ, תן

466
00:27:39,308 --> 00:27:42,352
"מכל טוב מקשה וגן

467
00:27:43,920 --> 00:27:46,998
"רימון זית ודגן

468
00:27:47,675 --> 00:27:53,867
"תמר עינב ותאנה

469
00:27:55,906 --> 00:27:59,109
"בצל אילן נחיה

470
00:28:00,068 --> 00:28:03,535
"אדם וחוה נהיה

471
00:28:04,240 --> 00:28:09,509
"ובננו שוב שורש יכה

472
00:28:13,725 --> 00:28:19,896
"יהי רצון מלך עליון

473
00:28:22,002 --> 00:28:27,737
"יהי רצון מלפניך

474
00:28:30,194 --> 00:28:36,327
"יהי רצון שר ואביון

475
00:28:38,574 --> 00:28:44,617
"יחד יזכו לרחמיך

476
00:28:47,397 --> 00:28:55,272
"מטל השמיים

477
00:28:55,488 --> 00:29:03,337
"מדבש ושמני הארץ, תן

478
00:29:03,368 --> 00:29:07,747
"מכל טוב מקשה וגן

479
00:29:07,757 --> 00:29:11,010
"רימון זית ודגן

480
00:29:11,749 --> 00:29:19,207
"תמר עינב ותאנה

481
00:29:20,103 --> 00:29:22,967
"בצל אילן נחיה

482
00:29:24,004 --> 00:29:27,241
"אדם וחוה נהיה

483
00:29:27,807 --> 00:29:37,844
"ובננו שוב שורש יכה"

484
00:29:39,866 --> 00:29:41,074
איזה יופי!

485
00:29:41,103 --> 00:29:48,048
תשמע, המילים האלה, איתן אני רוצה להיפרד:
"ובננו שוב שורש יכה".

486
00:29:48,069 --> 00:29:50,250
כמה חשובות המילים האלה.
-אמן, אמן.

487
00:29:50,274 --> 00:29:53,518
ברור, ברור.
תשמע, בתקופה הזאת,

488
00:29:55,192 --> 00:29:58,071
ב-20 שנה האחרונות
בתעשיית המוזיקה, לצערי הרב,

489
00:29:58,930 --> 00:30:00,661
הטקסטים הפכו להיות
פחות חשובים.

490
00:30:01,114 --> 00:30:04,691
ואני ממש פונה לזמרים מובילי דרך גדולים,

491
00:30:04,708 --> 00:30:05,743
אני אומר להם: חבר'ה,

492
00:30:06,508 --> 00:30:09,018
באלבום של עשרה שירים, שני שירים...

493
00:30:09,254 --> 00:30:10,431
עם ערך, עם משהו.

494
00:30:10,450 --> 00:30:13,481
כן, שימו דגש מהמקורות או שירי משוררים.
-כל הכבוד.

495
00:30:14,241 --> 00:30:15,851
בואו תחנכו את הדור

496
00:30:15,865 --> 00:30:17,991
כי אי אפשר שהכול יהיה כמו שיחת טלפון.

497
00:30:18,014 --> 00:30:21,694
כך זה נהיה. אתה שומע טקסטים,
אתה אומר זה כמו שיחת טלפון.

498
00:30:22,235 --> 00:30:26,666
ולכן אצלי תמיד הטקסטים היו הדבר החשוב.

499
00:30:26,733 --> 00:30:30,748
כשאני מרצה ועושה כיתות אומן
בכל מיני מקומות: אוניברסיטת "בר אילן"

500
00:30:30,779 --> 00:30:32,130
או "ליאו באק" בחיפה,

501
00:30:32,374 --> 00:30:35,106
שואלים אותי: מה יותר חשוב,
מילים או מנגינה?

502
00:30:35,282 --> 00:30:36,330
אני אומר: מילים.

503
00:30:36,441 --> 00:30:37,241
למה מילים?

504
00:30:37,645 --> 00:30:39,275
כי במילים יש כבר את המנגינה.

505
00:30:39,285 --> 00:30:41,424
מה זאת אומרת?

506
00:30:41,690 --> 00:30:44,088
אם עכשיו אני שומע, קורא טקסט:

507
00:30:45,311 --> 00:30:48,168
"ערב ירד, הירח מאיר",

508
00:30:48,654 --> 00:30:51,611
אין מצב שאני הולך אליו במז'ור ובקצבי...

509
00:30:52,540 --> 00:30:55,044
לא, אני כבר יודע שאני אלך למינור. -אה.

510
00:30:55,373 --> 00:30:58,406
אז זאת אומרת,
כבר יש לי אזור מוזיקלי. -הבנתי.

511
00:30:58,416 --> 00:31:00,931
קצבי הוא לא יהיה כי זה יהיה שקט, כן?

512
00:31:00,948 --> 00:31:02,789
האווירה של הטקסט.
-אה.

513
00:31:02,859 --> 00:31:03,527
אתה מבין?

514
00:31:03,985 --> 00:31:07,151
לכן בטקסט יש גם את המנגינה,
רק צריך להיות סבלני

515
00:31:07,645 --> 00:31:10,194
ולמצוא את ה... -צריך לא להרוס
את הטקסט ולהלחין אותו טוב.

516
00:31:10,210 --> 00:31:12,807
כן, זה כמו שחוה אלברשטיין,
שהפיקה לי את האלבום,

517
00:31:12,817 --> 00:31:15,410
היא גילתה אותי כזמר, בזכותה אני זמר.
-באיזה גיל?

518
00:31:16,697 --> 00:31:20,988
וואו, זה היה ב-96', הלחנתי שיר
שהיא כתבה, שלחתי לה קלטת,

519
00:31:20,995 --> 00:31:23,767
והיא חזרה אליי ואמרה:
"תגיד, מי שר בקלטת?" -וואי, גדול.

520
00:31:23,912 --> 00:31:25,851
זה היה לגיתית שובל, היא הפיקה אותה אז,

521
00:31:25,860 --> 00:31:28,423
היא אומרת לי: אני עושה לך אלבום.
-גדול.

522
00:31:28,906 --> 00:31:30,380
היא עשתה לי אלבום.
-יש לך קול מיוחד.

523
00:31:30,404 --> 00:31:32,400
היא עשתה לי אלבום, היא אמרה לי:
אתה מרגש אותי מאוד.

524
00:31:32,413 --> 00:31:36,410
לא כל אחד יכול לבוא על תחילת היום,
לשבת ככה בלי כלום,

525
00:31:36,552 --> 00:31:39,734
בלי "תן לי טרבל", "תן לי זה",
"תן לי..." "וואן טו".

526
00:31:40,151 --> 00:31:43,557
אתה פותח את הפה
ואתה מביע גם, איזה יופי. -אבל עדיין

527
00:31:43,573 --> 00:31:44,849
צריך לחמם את הקול,

528
00:31:45,819 --> 00:31:47,173
כי אני יודע את זה מבית הספר למוזיקה,

529
00:31:47,189 --> 00:31:49,610
יש לי בית ספר למוזיקה בנתניה
שנקרא "סיטאר",

530
00:31:49,651 --> 00:31:54,007
בית ספר עירוני, אני מנהל אותו.
-כן, יאיר סיפר לי.

531
00:31:54,037 --> 00:32:00,271
כן, יאיר מלמד אצלי לפעמים.
-יאיר מיכאל, הגיטריסט האגדי.

532
00:32:00,282 --> 00:32:04,973
גיטריסט, מוזיקאי ויוצר וצנוע.

533
00:32:05,271 --> 00:32:07,598
זהו, זה מה שצריך, צנוע.
-בן אדם מושלם.

534
00:32:07,910 --> 00:32:09,691
הצניעות זה הכי חשוב.

535
00:32:09,705 --> 00:32:13,338
אתה יודע, מהמפגש הראשון שלי
שהיה לי עם אריק איינשטיין ז"ל

536
00:32:14,112 --> 00:32:15,842
רק אז הבנתי שאין פה כוכבים.

537
00:32:16,029 --> 00:32:16,773
אין כוכבים.

538
00:32:16,791 --> 00:32:19,292
כוכבים יש בשמיים, בבוקר הם נעלמים.

539
00:32:19,496 --> 00:32:22,746
כי כשראיתי את אריק איינשטיין
ב"כתר המזרח" באבן גבירול

540
00:32:23,149 --> 00:32:27,942
והוא יושב לידי ובשביל לשחרר אותי מהלחץ
כי אני אומר: יואו, אריק איינשטיין,

541
00:32:27,948 --> 00:32:29,373
הוא עושה לי: "אה, מה קורה?

542
00:32:29,388 --> 00:32:32,100
"איזו מדינה! תן כיף" וזה,
ומתחיל להצחיק...

543
00:32:32,100 --> 00:32:37,955
אמרתי: יואו. -זה כוכב אמיתי.
-זה לא כוכב, זה אומן אמיתי.

544
00:32:37,979 --> 00:32:40,571
והוא אומר לי: "אתה קורא בעיתון
סיבוב הופעות,

545
00:32:40,586 --> 00:32:41,912
"איפה סיבוב ההופעות?

546
00:32:41,927 --> 00:32:44,914
"מתנ"ס מגדל העמק, באר שבע, דימונה",
הוא צוחק.

547
00:32:45,437 --> 00:32:47,924
אז אמרתי: זהו, כן, למדתי משהו.

548
00:32:47,948 --> 00:32:50,528
גם ממנו למדתי. -צניעות, צניעות.
-צניעות, צניעות.

549
00:32:50,845 --> 00:32:52,682
זה גם בא לידי ביטוי ביצירה,

550
00:32:52,829 --> 00:32:55,530
וגם ההשראה תבוא אליך אם תהיה צנוע

551
00:32:55,939 --> 00:32:59,509
כי אם תהיה מלא באגו, אתה עסוק בעצמך,
אין לך זמן להשראה.

552
00:32:59,520 --> 00:33:03,266
אתה לא יכול להאיר אחרים.
-לא, גם ההתגלות, צריך להתפנות אליה.

553
00:33:03,281 --> 00:33:05,292
הקב"ה זו התגלות.

554
00:33:05,505 --> 00:33:10,050
אז זה יכול לתקוף אותי בתור לבנק
שאני כותב שיר, במסעדה,

555
00:33:10,072 --> 00:33:12,485
זו התגלות שהקב"ה אומר:
עכשיו אתה תכתוב שיר.

556
00:33:12,558 --> 00:33:13,979
הוא כותב, אני מעביר לך.

557
00:33:13,992 --> 00:33:16,094
עכשיו באמת, אני אחרי השיחה איתך

558
00:33:16,121 --> 00:33:17,706
באמת מבין הרבה דברים.

559
00:33:17,930 --> 00:33:19,009
תודה. -באמת.

560
00:33:19,056 --> 00:33:20,768
איש מיוחד. -תודה.

561
00:33:21,468 --> 00:33:24,896
אז הייתי ממשיך איתך יום שלם, את האמת.

562
00:33:25,423 --> 00:33:27,893
צופים יקרים, היינו עם עוד תוכנית

563
00:33:27,906 --> 00:33:29,564
של "בסלון של עמירן".

564
00:33:29,690 --> 00:33:31,616
תודה ליוני רועה המקסים. -תודה לך, עמירן.

565
00:33:31,623 --> 00:33:32,525
היה כיף איתך. -אני לוקח איתי

566
00:33:32,537 --> 00:33:35,297
את ה"ובננו שוב שורש יכה".

567
00:33:35,314 --> 00:33:36,478
אמן, כן יהי רצון. לוקח את זה איתי

568
00:33:36,487 --> 00:33:38,410
עכשיו להמשך היום. -אמן, אמן.

569
00:33:38,420 --> 00:33:40,253
מקסים, תודה רבה. -תודה, תודה רבה.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה