x
הרב אייל אונגר

הרב אייל אונגר - אומץ, בושה ומה שביניהם (פרשת שמיני)

הרב אייל אונגר

איך מגיעים לאיזון בין העזות והאומץ לבין הבושה המרסנת? הרב אייל רונגר בשיעור מרתק לפרשת שמיני 

(אורך 21:31)