הרב עופר שרביט

הרב עופר שרביט - כיבוד הורים

הרב עופר שרביט

כיצד קשורה מצוות כיבוד הורים למידת הענווה? הרב עופר שרביט מסביר הקצרה, על פי הזוהר הקדוש

(אורך 3:18)