הרב מיכאל כהן

הרב מיכאל כהן - ספירת העומר: מהי מידת הגבורה?

הרב מיכאל כהן

מדוע רבי שלמה זלמן אוירבעך רקד עם תלמידו בבית החולים? שבע שבועות של ספירת העומר הם כנגד שבע מידות, והשבוע - מידת הגבורה. הרב מיכאל כהן מסביר בקצרה עם סיפור מרגש

(אורך 2:03)