הרב עופר שרביט

הרב עופר שרביט - מעלת שמירת השבת

הרב עופר שרביט

במה זוכה מי ששומר שבת? הרב עופר שרביט מסביר בקצרה, מתוך הזוהר הקדוש

(אורך 1:47)