הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - מזמור לתודה

הרב זמיר כהן

כיצד נזכה לשפע של ברכה - יותר ממה שבאמת מגיע לנו? הרב זמיר כהן עם עצה נפלאה שחובה לשתף

(אורך 3:26)

תמלול ההרצאה

1
00:00:01,703 --> 00:00:02,802
ישנה עצה נפלאה,

2
00:00:02,812 --> 00:00:05,281
אדם שרוצה שמשמיים ייתנו לו שפע וברכה

3
00:00:05,281 --> 00:00:07,207
אפילו יותר ממה שמגיע לו,

4
00:00:07,228 --> 00:00:09,791
שהוא פונה לקב"ה בדברי תודה.

5
00:00:10,093 --> 00:00:12,447
כלומר, הוא לא מקבל את הטוב כמובן מאליו

6
00:00:12,447 --> 00:00:15,008
ורק יש לו תלונות
"למה אין לי את זה ואין לי את זה",

7
00:00:15,023 --> 00:00:17,238
אלא הוא פותח בשפע של דברי תודה:

8
00:00:17,238 --> 00:00:19,808
ריבונו של עולם, כל כך טוב אתה נותן לי.

9
00:00:19,826 --> 00:00:22,935
ובאמת, אדם שיבדוק את עצמו,
שפע של טוב יש לו.

10
00:00:22,945 --> 00:00:26,178
אם הוא יודע ללכת ומסוגל ללכת,
יש כאלה שלא יכולים,

11
00:00:26,320 --> 00:00:29,925
והוא רואה, ושיניים שהוא יכול ללעוס,
ויש לו מיטה לישון.

12
00:00:29,925 --> 00:00:31,112
שפע של ברכה.

13
00:00:31,293 --> 00:00:35,271
רק היצר מכניס לאדם איזו עצבות
בגלל דברים מסוימים שאין לו,

14
00:00:35,271 --> 00:00:38,898
וזה כבר תופס את כל המסך
כאילו שהכול לא בסדר.

15
00:00:38,925 --> 00:00:43,014
זה כמו שנתאר לעצמנו
תמונת קיר ענקית מפוארת ויפה,

16
00:00:43,213 --> 00:00:45,144
אבל בצד התקלף קצת הצבע.

17
00:00:45,162 --> 00:00:49,642
אם נמקד את המצלמה על כל המסך,
אנחנו נראה תמונה נפלאה.

18
00:00:49,657 --> 00:00:54,087
אבל אם נמקד את המצלמה בקטע השחור שם
וזה מה שימלא את כל המסך,

19
00:00:54,087 --> 00:00:56,782
אנחנו נראה שהכול שחור והכול מלוכלך.

20
00:00:57,025 --> 00:01:00,869
אדם חכם רואה את התמונה בכללותה,
מודה לקב"ה.

21
00:01:00,890 --> 00:01:04,413
נתאר לעצמנו ילד שבא לאביו,
מחבק אותו, מנשק אותו,

22
00:01:04,413 --> 00:01:07,281
מודה לו על כל הטוב,
ואחר כך מבקש משהו,

23
00:01:07,281 --> 00:01:10,943
גם אם לא מגיע לו,
אבל האבא נותן לו לפנים משורת הדין.

24
00:01:10,955 --> 00:01:13,410
ו"מלכותא דרקיעא כעין מלכותא דארעא".

25
00:01:13,425 --> 00:01:17,026
הקב"ה סידר את המלכות שבשמיים
שתהיה כעין המלכות בארץ,

26
00:01:17,036 --> 00:01:20,075
כי אנחנו חיים בעולם
ומתנהלים על פי דרך העולם,

27
00:01:20,075 --> 00:01:23,599
והקב"ה גם הוא מתנהג איתנו באותה מידה.

28
00:01:23,826 --> 00:01:28,455
אדם שהוא חכם יודע להודות לקב"ה
בכל עת ובכל זמן.

29
00:01:28,488 --> 00:01:31,810
במזמור ק"א בתהילים אומר דוד:

30
00:01:36,789 --> 00:01:38,193
מה זה "חסד ומשפט אשירה"?

31
00:01:38,218 --> 00:01:40,543
על חסד שרים, על משפט גם שרים?

32
00:01:40,560 --> 00:01:43,036
אבל דוד אומר: כן,
אני יודע שאתה אבא שבשמיים,

33
00:01:43,046 --> 00:01:43,752
אתה אוהב אותי,

34
00:01:43,752 --> 00:01:46,610
גם הקשיים שלי יש בהם דבר טוב שמסתתר,

35
00:01:46,628 --> 00:01:48,081
ואני מודה לך על הכול.

36
00:01:48,229 --> 00:01:50,901
אני שר גם על החסד,
גם על המשפט. למה?

37
00:01:50,932 --> 00:01:52,296
כי "לך ה' אזמרה".

38
00:01:52,296 --> 00:01:56,117
אני יודע שאתה, ריבונו של עולם,
מלכו של עולם ועושה את הכול לטובה.

39
00:01:56,423 --> 00:01:58,245
ואמרו על כך רמז נפלא,

40
00:01:58,251 --> 00:01:59,176
בגמרא כתוב:

41
00:02:03,360 --> 00:02:06,711
אדם למד דף גמרא, פרק משניות,
חזר על זה מאה פעמים,

42
00:02:06,750 --> 00:02:09,245
הוא לא דומה לאחד שחזר מאה ואחת.

43
00:02:09,426 --> 00:02:14,807
ראש הישיבה הסביר את הדברים,
שאדם שחוזר מאה פעמים, הוא מציין "וי",

44
00:02:14,826 --> 00:02:18,228
"סיימתי מערכת עגולה",
אין לו חשק להמשיך יותר.

45
00:02:18,293 --> 00:02:21,503
אם הוא ממשיך מאה ואחת,
זה מראה שהוא אוהב, שהוא קשור,

46
00:02:21,519 --> 00:02:25,100
שבלי קשר למספר
הוא רוצה עוד, משתוקק לדבר.

47
00:02:25,120 --> 00:02:26,888
זה הסבר על פי הפשט.

48
00:02:27,162 --> 00:02:30,140
אבל יש בזה גם רמז גדול
שהסבירו בדבר הזה.

49
00:02:30,162 --> 00:02:36,169
מזמור המאה בתהילים הוא
"מזמור לתודה, הריעו לה' כל הארץ".

50
00:02:36,169 --> 00:02:41,455
המזמור המאה ואחת:
"לדוד מזמור, חסד ומשפט אשירה".

51
00:02:47,386 --> 00:02:50,081
לא דומה אדם כזה שהוא מודה רק כשטוב לו

52
00:02:50,168 --> 00:02:52,175
לבין "שונה פרקו מאה ואחד",

53
00:02:52,417 --> 00:02:54,620
שהוא זוכר גם את המזמור הזה,

54
00:02:54,629 --> 00:02:56,565
ש"חסד ומשפט אשירה".

55
00:02:56,922 --> 00:03:00,148
ואדם שזוכה תמיד להודות,
גם השמחת חיים שלו היא אחרת

56
00:03:00,164 --> 00:03:01,600
כי הוא פתאום רואה את כל הטוב.

57
00:03:01,600 --> 00:03:03,407
לפני כן היה רגיל בתלונות,

58
00:03:03,429 --> 00:03:05,875
אז הוא עצמו הרגיש רע, הרגיש שהכול שחור.

59
00:03:05,888 --> 00:03:09,942
אבל כשהוא מתרגל להודות,
הוא מתרגל גם להיות שמח וטוב לב

60
00:03:09,952 --> 00:03:12,411
כי פתאום הוא שם לב כמה שפע של טוב יש,

61
00:03:12,423 --> 00:03:15,286
ואז משמיים מוסיפים לו עוד שפע וברכה.

62
00:03:15,423 --> 00:03:20,207
וזה המקום גם לשבח את הארגון
"טוב להודות" שיוזם פעילות

63
00:03:20,225 --> 00:03:24,805
לחזק ולקרב את עם ישראל בעניין הזה
של ההודאה לבורא עולם.

64
00:03:24,805 --> 00:03:29,407
ויהי רצון שנזכה כולנו
לישועת השם בחסד ורחמים, אמן.