הרב זמיר כהן - הברכה שבשנת השמיטה

הרב זמיר כהן

איך אפשר להשבית שנה שלמה את הקרקעות? הרב זמיר כהן על הניסיון הגדול שבשנת השמיטה והברכה שמגיעה בעקבותיה

תמלול ההרצאה

1
00:00:01,869 --> 00:00:02,768
כתוב בתהילים:

2
00:00:06,856 --> 00:00:08,824
אדם הולך בישרות עם הקב"ה,

3
00:00:09,097 --> 00:00:11,577
הקב"ה נותן לו כהנה וכהנה.

4
00:00:11,925 --> 00:00:14,293
אחת המצוות שיש בתורה זוהי מצוות שמיטה.

5
00:00:14,647 --> 00:00:15,481
והתורה אומרת:

6
00:00:20,758 --> 00:00:23,210
שנה שלמה להשבית את כל הקרקעות?

7
00:00:23,626 --> 00:00:25,674
אז הכלכלה הייתה מבוססת על חקלאות.

8
00:00:25,684 --> 00:00:28,008
היום יש מחשבים, יש הייטק.
אז לא היה כל זה.

9
00:00:28,442 --> 00:00:30,967
אז מה נאכל בשנה השביעית?
שאלה לגיטימית.

10
00:00:31,339 --> 00:00:32,888
אומר הקב"ה בתורה:

11
00:00:37,960 --> 00:00:42,573
אתם תשמרו שביעית, ותראו
שבשנה השישית היבול יהיה פי 3.

12
00:00:43,013 --> 00:00:44,153
למה פי 3?

13
00:00:44,306 --> 00:00:45,854
כדי שיהיה מה לאכול בשישית,

14
00:00:46,374 --> 00:00:48,687
בשביעית לא עובדים - שיהיה מה לאכול,

15
00:00:49,202 --> 00:00:53,715
בשמינית אומנם עובדים
אבל עד שהכול יצמח, מה נאכל?

16
00:00:54,250 --> 00:00:57,721
הוא לא אומר שבשנה השישית
יהיה עוד קילו, 10 קילו יותר,

17
00:00:57,730 --> 00:01:00,636
פי 3! זה דבר שאתה לא יכול
לתלות אותו במקריות.

18
00:01:01,106 --> 00:01:05,339
אם כל שנה אתה מכין 20 משאיות
כדי למלא את היבול,

19
00:01:05,355 --> 00:01:06,978
פה תכין 60 משאיות.

20
00:01:07,324 --> 00:01:09,786
והקב"ה לא חושש לתת הבטחות כאלה.

21
00:01:09,828 --> 00:01:11,865
זה דבר שלא נמצא בשום דת אחרת,

22
00:01:11,884 --> 00:01:16,457
הבטחות ברמות כאלה של מה יהיה
כאן בעולם הזה תוך כמה שנים

23
00:01:16,477 --> 00:01:17,733
שאתה יכול לבדוק את זה כל הזמן.

24
00:01:18,034 --> 00:01:22,371
כל הדתות, למשל, מדברות על העולם הבא.
מה אכפת להם לדבר על העולם הבא?

25
00:01:22,749 --> 00:01:26,365
הוא אומר: עד שמישהו יחזור משם,
אני יכול להבטיח מה שאני רוצה.

26
00:01:26,595 --> 00:01:29,660
תגיד למוחמד "תגיד לי,
מה יהיה פה בעולם הזה עוד כמה שנים,

27
00:01:29,674 --> 00:01:30,808
"דבר שחוזר על עצמו",

28
00:01:31,140 --> 00:01:32,226
הוא לא מוכן להתחייב.

29
00:01:32,245 --> 00:01:33,927
אדם לא יכול להתחייב מה יהיה בעולם,

30
00:01:33,933 --> 00:01:37,351
רק בורא עולם יכול להתחייב
ולעמוד בהבטחה שלו.

31
00:01:37,540 --> 00:01:40,291
הוא לא צריך לפחד
שאחר כך יגידו לי "עבדת עלינו",

32
00:01:40,625 --> 00:01:42,011
כי אם אמרתי, אני יכול לקיים.

33
00:01:42,414 --> 00:01:44,011
בדור שלנו הרבה שואלים:

34
00:01:44,365 --> 00:01:46,530
האם יש את העניין הזה של פי 3?

35
00:01:47,122 --> 00:01:51,897
כשכל ישראל בארץ ישראל
מצוות שמיטה היא מדאורייתא, חיוב מהתורה.

36
00:01:51,905 --> 00:01:56,935
כשלא כל ישראל בארץ, מצוות שמיטה
היא רק תקנת חכמים, מדרבנן.

37
00:01:57,474 --> 00:02:00,591
אומנם תקנת חכמים יש בה
משקל גדול, אסור לזלזל בה,

38
00:02:00,955 --> 00:02:02,188
כי התורה צוותה אותנו:

39
00:02:02,194 --> 00:02:04,651
"לא תסור מן הדבר
אשר יגידו לך ימין ושמאל".

40
00:02:05,232 --> 00:02:08,651
אבל ההבטחה של פי 3,
זה כשאתה מקיים מצווה מהתורה.

41
00:02:09,010 --> 00:02:14,976
ובכל זאת, בדור שלנו, אותם ששומרים שמיטה
מעידים על מופתים מעל הטבע.

42
00:02:15,256 --> 00:02:18,967
יש ספר של הרב דוד קליינר,
הסתובב אצל חקלאים שומרי שמיטה,

43
00:02:19,445 --> 00:02:22,419
הוא מביא שם עדויות פלאיות
על אותם ששומרים שמיטה

44
00:02:22,419 --> 00:02:25,088
ורואים שפע כלכלי לא נתפס.

45
00:02:25,946 --> 00:02:29,333
כמו ששמעתי מיהודי שיש לו
יקב בוטיק בשומרון,

46
00:02:29,794 --> 00:02:32,693
שהם התחזקו הוא והמשפחה
והחליטו לשמור שמיטה.

47
00:02:32,702 --> 00:02:33,995
הפקירו את כל הכרמים,

48
00:02:34,001 --> 00:02:37,610
אבל אמרו להם מראש: אל תהיו בטוחים
שבשנה השישית יהיה פי 3

49
00:02:37,657 --> 00:02:40,543
כי זה סוג של חיוך שבורא עולם
 נותן גם בדור הזה,

50
00:02:40,558 --> 00:02:43,504
אבל זו לא התחייבות כמו שכתוב בתורה
כי שמיטה מדרבנן.

51
00:02:43,862 --> 00:02:46,291
אמרו: יהיה פי 3, לא יהיה,
רוצים להרוויח את המצווה.

52
00:02:46,490 --> 00:02:47,579
המצווה יותר חשובה.

53
00:02:47,580 --> 00:02:51,010
בצרו את היבול של השנה השישית -
כמו כל שנה, אותה כמות.

54
00:02:51,367 --> 00:02:53,297
סחטו, הכניסו לחביות.

55
00:02:53,300 --> 00:02:54,749
בשנה השביעית הפקירו את הכול,

56
00:02:54,755 --> 00:02:57,654
תלו שלטים על הכרמים
שמי שרוצה יכול לקחת ענבים.

57
00:02:58,071 --> 00:03:00,651
אנשים עוצרים את המכוניות,
נכנסים, לוקחים ענבים בחינם.

58
00:03:00,665 --> 00:03:01,208
הכול הפקר.

59
00:03:01,780 --> 00:03:03,845
והם ישבו, למדו בכולל כל אותה שנה.

60
00:03:04,137 --> 00:03:06,090
מה שאני מספר עכשיו שמעתי מבעל המעשה.

61
00:03:06,925 --> 00:03:10,946
הוא אומר שבסוף השביעית
הם פתחו את החביות של השנה השישית,

62
00:03:10,957 --> 00:03:14,801
"רק טעמתי את היין,
הבנתי שיש לנו אוצר ביד".

63
00:03:14,816 --> 00:03:15,786
אלה המילים שלו.

64
00:03:15,813 --> 00:03:18,730
שלחו את היין לתחרות של יינות בחו"ל,

65
00:03:19,197 --> 00:03:21,960
זכו במדליית זהב, מקום ראשון.

66
00:03:22,357 --> 00:03:27,026
מכרו את היין של השישית
במחיר פי 3 של יין כל שנה.

67
00:03:27,041 --> 00:03:28,435
זו עדות מבעל המעשה,

68
00:03:28,442 --> 00:03:30,788
ממש חיוך אלוקי שהקב"ה נתן.

69
00:03:30,801 --> 00:03:32,090
הוא הביא לי את התמונות, הכול.

70
00:03:32,402 --> 00:03:33,884
רואים איך הקב"ה:

71
00:03:36,607 --> 00:03:40,032
אתה שומר שמיטה אז הקב"ה ייתן לך
ממקומות שלא תחשוב על זה בכלל,

72
00:03:40,040 --> 00:03:42,615
שמה שאתה משקיע
אתה תקבל בסופו של דבר.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה