הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - איך לכעוס נכון?

הרב זמיר כהן

"אם לא אכעס, איך דברים ישתנו?" - הרב זמיר כהן נותן עצה נפלאה שתעזור לנו להתמודד עם מידת הכעס בצורה נכונה

(אורך 3:58)

תמלול ההרצאה

1
00:00:03,435 --> 00:00:06,170
ישנה התלבטות לאנשים במהלך החיים

2
00:00:06,179 --> 00:00:07,333
עם מצבים שונים

3
00:00:07,942 --> 00:00:09,893
כשיש ניסיון של מידת הכעס,

4
00:00:10,343 --> 00:00:12,635
ואדם אומר לעצמו
 "אני באמת לא רוצה לכעוס",

5
00:00:12,770 --> 00:00:16,047
אבל הוא מרגיש שאם הוא לא יכעס,
דברים לא ישתנו.

6
00:00:16,195 --> 00:00:20,681
למשל, מעביד שיש לו הרבה עובדים
והוא רואה שיש מחדלים בעבודה

7
00:00:20,844 --> 00:00:23,687
והוא רוצה לנזוף בהם כדי שיתנהלו כראוי.

8
00:00:23,792 --> 00:00:25,827
אם לא יכעס עליהם, הם לא יתקנו את עצמם.

9
00:00:26,157 --> 00:00:28,875
או הורים כלפי ילדים, כל יחסי האנוש

10
00:00:28,888 --> 00:00:31,813
שאדם מרגיש: אם אני לא אראה
 שאני כועס, דברים לא ישתנו.

11
00:00:32,591 --> 00:00:35,155
מצד אחד, ידוע שהכעס דבר גרוע מאוד:

12
00:00:37,750 --> 00:00:41,451
אדם כעסן הופך להיות אדם מריר, אדם עצוב,

13
00:00:41,964 --> 00:00:44,848
מביא על עצמו בעיות של בריאות,
אפילו בעיות נפשיות

14
00:00:44,998 --> 00:00:46,848
כי הוא כועס, דברים מרתיחים אותו.

15
00:00:47,545 --> 00:00:49,235
אבל הוא אומר: מה אתה רוצה,
שאני לא אכעס?

16
00:00:49,244 --> 00:00:51,180
וכשקורים דברים אז איך ישתנו?

17
00:00:51,891 --> 00:00:53,722
יש עצה שהרמב"ם כותב,

18
00:00:53,727 --> 00:00:57,081
עצה נפלאה,
 שבהתחלה לא קל ליישם אותה,

19
00:00:57,091 --> 00:01:00,580
אבל אחרי שאדם מתרגל אליה,
זה הופך להיות חלק ממנו

20
00:01:00,591 --> 00:01:02,673
ונעשה אדם שמח ומאושר.

21
00:01:03,382 --> 00:01:09,752
אומר הרמב"ם: כשאדם צריך לכעוס לתועלת,
יראה עצמו כאילו הוא כועס

22
00:01:09,761 --> 00:01:10,811
והוא אינו כועס.

23
00:01:10,831 --> 00:01:13,546
זה נקרא כעס הפנים ולא כעס הלב.

24
00:01:13,997 --> 00:01:17,528
כלפי חוץ הוא צועק על העובדים שלו:
"מה זה צריך להיות?

25
00:01:17,539 --> 00:01:18,537
"קלקלתם, הרסתם!

26
00:01:18,561 --> 00:01:20,553
"למה לא הקפדתם?
למה לא באתם בזמן?"

27
00:01:20,974 --> 00:01:23,378
אבל בליבו הוא מחייך וצוחק.

28
00:01:23,887 --> 00:01:25,810
אימא נוזפת בילדים: "למה עשיתם כך?"

29
00:01:25,835 --> 00:01:27,810
אבל בליבה היא מחייכת.

30
00:01:27,997 --> 00:01:31,050
כך האדם משיג את התוצאה
 שהוא צריך להשיג

31
00:01:31,240 --> 00:01:33,535
וגם הוא לא נכנס לטירוף הדעת.

32
00:01:33,760 --> 00:01:36,245
יש אנשים שהם כועסים על דבר
שיכול להיות שהם צודקים

33
00:01:36,271 --> 00:01:37,611
שצריך פה להראות כעס,

34
00:01:37,968 --> 00:01:43,088
אבל אם כועסים באמת, נסחפים יותר מדי,
הכעס כבר עובר את הגבולות הנכונים

35
00:01:43,191 --> 00:01:48,051
ואז ההתפרצות היא בעוצמה הרבה יותר
ממה שהיה צריך להיות.

36
00:01:48,482 --> 00:01:50,798
ולפעמים מגיעים להרמות ידיים ולכעסים,

37
00:01:50,820 --> 00:01:53,490
זה יכול להיות על הילדים,
יכול להיות על אדם ברחוב, בעבודה,

38
00:01:53,582 --> 00:01:56,487
כי הכעס הוא כמו כדור שלג שהולך ומתגלגל.

39
00:01:56,595 --> 00:01:58,370
תוך כדי שהוא מדבר מה מכעיס אותו,

40
00:01:58,385 --> 00:02:01,623
הוא מגורה לדבר עוד יותר חזק
ועוד יותר בעוצמה,

41
00:02:01,645 --> 00:02:05,605
כי הדיבור עצמו מכעיס אותו יותר
ואז עושה שטויות ומצטער לאחר מכן.

42
00:02:06,274 --> 00:02:08,811
אבל אם מראש מרגיל
את עצמו שהוא לא כועס,

43
00:02:08,829 --> 00:02:11,993
כמו העצה שכותב הרמב"ן
בתחילת האיגרת המפורסמת:

44
00:02:21,380 --> 00:02:23,050
אז מרגיל עצמו לדבר בנחת,

45
00:02:23,143 --> 00:02:26,838
כשצריך לשנות או לתקן את האחרים
כי הוא ממונה עליהם

46
00:02:26,934 --> 00:02:29,845
מראה עצמו כאילו הוא כועס
אבל אינו כועס -

47
00:02:30,017 --> 00:02:33,334
באופן כזה הכול נעשה
בגבולות הנכונים, הכול במידה.

48
00:02:34,093 --> 00:02:35,842
גם בעניין של ענישה של ילדים,

49
00:02:36,349 --> 00:02:37,653
כותב הגאון מווילנה:

50
00:02:37,668 --> 00:02:41,488
"כשרואה שרבה חמתו על הילד
אל יכהו באותה שעה".

51
00:02:41,977 --> 00:02:44,487
תגיד את זה להורה,
"כשאתה כועס אל תכה את הילד",

52
00:02:44,902 --> 00:02:46,688
הוא יגיד לך: "אז מתי אתה רוצה
שאני אכה אותו?

53
00:02:46,711 --> 00:02:48,088
"אני מכה כשאני כועס".

54
00:02:48,238 --> 00:02:53,053
אבל זו הטעות, אם אתה מכה כשאתה כועס,
זה אומר שהמכה באה מהעצבים שלך

55
00:02:53,488 --> 00:02:55,365
ואז היא עוברת את הגבולות הנכונים.

56
00:02:55,654 --> 00:03:00,247
אבל אם הוא מכה רק בגלל שהשכל אומר
שפה צריך לתת איזו מכה לילד כי הוא מגזים,

57
00:03:00,294 --> 00:03:03,004
אבל האבא לא כועס באמת,
האימא לא כועסת באמת,

58
00:03:03,317 --> 00:03:05,085
אז המכה הזו היא לא תהיה אכזרית.

59
00:03:05,474 --> 00:03:06,405
כמו שהגמרא אומרת:

60
00:03:10,660 --> 00:03:15,650
כשאתה מכה את הילד לא תכה אותו
אלא בשרוך הנעל, ברצועת הנעל.

61
00:03:15,668 --> 00:03:17,648
משהו כזה קטן שזה כלום.

62
00:03:18,109 --> 00:03:21,088
ילד שמקבל מכות כל יום,
זה כבר לא משפיע עליו.

63
00:03:21,109 --> 00:03:22,210
אדרבה, מתמרד יותר.

64
00:03:22,349 --> 00:03:24,491
אבל אם מתנהגים איתו תמיד בנעימות

65
00:03:24,530 --> 00:03:27,099
וכשיש הגזמה, דיברו איתו המון פעמים
ושום דבר לא עזר,

66
00:03:27,100 --> 00:03:28,270
נותנים לו איזו מכה קטנה,

67
00:03:28,447 --> 00:03:30,727
אז הוא לא צריך את המכה החזקה,
הוא לא צריך את הכאב.

68
00:03:30,890 --> 00:03:34,571
אלא המסר הזה שהוא קיבל
שהוא הגזים כבר, זה מסר שהוא מקבל

69
00:03:34,580 --> 00:03:40,407
אם הגענו למצב שפתאום קיבל איזו מכה קלה,
אז הוא נבהל מזה ומשתנה, מתקן את דרכיו.

70
00:03:40,709 --> 00:03:44,331
כך האדם מרוויח גם ילדים מחונכים,
גם שמחת חיים בבית,

71
00:03:44,339 --> 00:03:48,410
גם הוא עצמו אדם מתוקן באישיות,
במידות, ברוחניות שלו,

72
00:03:48,795 --> 00:03:50,528
מרוויח עולם הזה ועולם הבא.