הרב מרדכי לוי

הרב מרדכי לוי - גדולתם של תלמידי רבי עקיבא

הרב מרדכי לוי

על מה אנחנו אבלים בתקופה זו, ולמה זוכרים זאת בכל שנה ושנה? הרב מרדכי לוי מסביר את משמעות התקופה בימינו