הרב שניר גואטה

הרב שניר גואטה - למה קשה לך לחזור בתשובה?

הרב שניר גואטה

מהם הדברים שמעכבים את האדם מלבחור בתשובה, ולמה כדאי להתגבר עליהם? הרב שניר גואטה בקטע קצר ומחזק מאוד 

(אורך 4:26)