x
הרב יונה מצגר

הרב יונה מצגר - דבר תורה לפרשת ויקהל-פקודי

הרב יונה מצגר

מדוע משה רבנו מסר דיווח על מה שנעשה עם כל הכספים שאספו מעם ישראל? הרב יונה מצגר בדבר תורה קצר לפרשת ויקהל-פקודי

(אורך 5:13)