הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - מבט האמונה על החיים

הרב יוסף בן פורת

איך מסתכלים על מאורעות החיים באמונה? הרב יוסף בן פורת בהרצאה מחזקת על פרשת ויחי

(אורך 47:23)