x
הרב ראובן אלבז

הרב ראובן אלבז - מהי עבודת השם?

הרב ראובן אלבז

מהי עבודת השם בצורה האמיתית, ומהי הדרך הנכונה? הרב ראובן אלבז בהרצאה מרתקת, על פי דברי ה'חובת הלבבות'

(אורך 46:19)