הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - לבוש המלכות הפנימי

הרב זמיר כהן

האם מרדכי היהודי יצא עם טלית ותפילין לפני המלך אחשוורוש? ומיהו המלך המוזכר במגילה, על פי הסוד? הרב זמיר כהן במסר חזק לקראת פורים.

ממשיכים את המסורת, וגם השנה הרב זמיר כהן יהיה השליח של כולנו למצוות מתנות לאביונים. היכנסו לכאן.

(אורך 2:33)

תמלול ההרצאה

1
00:00:05,660 --> 00:00:09,160
"ועטרת זהב גדולה, תכריך בוץ וארגמן".

2
00:00:09,180 --> 00:00:11,910
בגמרא כתוב: תכלת - זו ציצית,

3
00:00:12,070 --> 00:00:13,840
עטרת זהב - זו תפילין.

4
00:00:13,860 --> 00:00:15,130
לכאורה לא מובנת הגמרא הזו.

5
00:00:15,140 --> 00:00:20,150
כשמרדכי יצא מלפני אחשוורוש, הוא יצא
עם בגדי מלכות או עם טלית ותפילין?

6
00:00:20,540 --> 00:00:21,530
למה הדבר דומה?

7
00:00:21,670 --> 00:00:24,250
אתה רואה בן אדם, עושים לו צילום רנטגן,

8
00:00:24,260 --> 00:00:26,740
מי שרואה אותו עכשיו בעין רגילה, מה רואה?

9
00:00:26,740 --> 00:00:29,920
רואה אדם עם בשר ועור,
ולבוש בגדים אפילו.

10
00:00:29,930 --> 00:00:31,690
אבל בצילום עצמו מה אתה רואה?

11
00:00:31,690 --> 00:00:32,660
שלד עצמות.

12
00:00:32,660 --> 00:00:33,740
אתה רואה משהו אחר.

13
00:00:34,020 --> 00:00:36,810
זה ודאי שכשמרדכי יצא מלפני המלך,

14
00:00:36,810 --> 00:00:37,970
הוא היה בבגדי מלכות.

15
00:00:37,980 --> 00:00:42,480
המלך מינה אותו למשנה למלך במקום המן
ויצא בבגדי מלכות.

16
00:00:42,500 --> 00:00:48,440
אבל מתחת העטרת זהב, כתר הזהב שלו,
מלמטה היו לו תפילין.

17
00:00:48,730 --> 00:00:51,450
מתחת הבגדי מלכות הייתה לו ציצית.

18
00:00:52,200 --> 00:00:55,098
עכשיו נתבונן בעומק הדברים.

19
00:00:55,350 --> 00:00:59,330
אנשים שרואים את מרדכי ברחוב,
שואלים אותו: תגיד, מה מרדכי לבוש?

20
00:00:59,340 --> 00:01:00,320
מה אומרים כולם?

21
00:01:00,430 --> 00:01:03,609
לובש בגדי מלכות של אחשוורוש,
מה שאחשוורוש נתן לו.

22
00:01:04,110 --> 00:01:08,690
אבל ברנטגן של הקב"ה,
הבגדי מלכות האלה יש להם איזו מעלה?

23
00:01:08,700 --> 00:01:09,895
זה סתם סמרטוטים.

24
00:01:10,220 --> 00:01:13,000
אצל הקב"ה מה הוא לובש עכשיו באמת?

25
00:01:13,000 --> 00:01:14,100
תפילין וציצית.

26
00:01:14,340 --> 00:01:18,110
וזה יסוד שרואים אותו בהרבה מקומות,
גם שם בפסוק נרמז:

27
00:01:18,350 --> 00:01:20,600
"ומרדכי יצא מלפני המלך".

28
00:01:20,600 --> 00:01:22,330
יש לנו כלל במגילת אסתר:

29
00:01:22,970 --> 00:01:24,998
כל מקום שכתוב "המלך אחשוורוש"

30
00:01:25,007 --> 00:01:26,118
זה רק אחשוורוש.

31
00:01:26,300 --> 00:01:28,530
כל מקום שכתוב "המלך", בלי אחשוורוש,

32
00:01:28,990 --> 00:01:30,970
פשט הדברים זה אחשוורוש,

33
00:01:31,390 --> 00:01:33,960
אבל בסוד של הדברים, מי זה המלך?

34
00:01:34,340 --> 00:01:36,121
מלכו של עולם, זה הקב"ה.

35
00:01:37,723 --> 00:01:38,980
זה מלכו של עולם.

36
00:01:41,640 --> 00:01:43,010
שנת מלכו של עולם,

37
00:01:43,020 --> 00:01:46,610
שהתחילו להשתנות המהלכים כלפי עם ישראל,

38
00:01:46,610 --> 00:01:49,010
שעד עכשיו היה הסתר פנים,
עכשיו מתחילה השמירה.

39
00:01:49,020 --> 00:01:50,720
עשו צום שלושה ימים.

40
00:01:50,960 --> 00:01:54,460
אז גם כאן, "ומרדכי יצא מלפני המלך" -
מלפני מלכו של עולם.

41
00:01:54,460 --> 00:01:57,710
לכן אומרים חז"ל: תדע לך שזה טלית ותפילין.

42
00:01:57,900 --> 00:02:00,440
זה גם מוסר השכל בכלל
כשרואים מדרשי חז"ל,

43
00:02:00,440 --> 00:02:04,010
לפעמים תמהים, נראה כאילו
הוציאו את הדברים מפשוטם,

44
00:02:04,010 --> 00:02:05,560
כאילו הדברים לא מסתדרים,

45
00:02:05,620 --> 00:02:06,710
אבל זה כמו שכתוב:

46
00:02:07,420 --> 00:02:11,420
הרי החיסרון הוא בנו,
שאנחנו לא מספיק יודעים להעמיק בדברי חז"ל,

47
00:02:11,420 --> 00:02:13,730
עם כל החשבונות וכל המהלכים,

48
00:02:13,740 --> 00:02:17,600
בצורת הקריאה הנכונה,
איך לומדים את התורה, איך קוראים את התורה.

49
00:02:17,940 --> 00:02:20,560
עם הזמן, כשאדם לומד את השפה של התורה,

50
00:02:20,820 --> 00:02:22,570
לא רק שהוא לא מתפלא,
נראה לו תמוה,

51
00:02:22,580 --> 00:02:24,090
"מה זה? איזה פירושים עשו כאן?"

52
00:02:24,100 --> 00:02:26,490
מתפעל מהיופי,
מתפעל מהעומק

53
00:02:26,510 --> 00:02:29,180
ומתחבר לדברים באהבה ובשמחה.