x
הרב אברהם יצחק

הרב אברהם יצחק - מעלת מתנות לאביונים

הרב אברהם יצחק

אחת המצוות החשובות בפורים היא מתנות לאביונים - מהי התחושה של אדם הנזקק לבריות? הרב אברהם יצחק במסר חשוב לכבוד החג.

'זכר למחצית השקל' - לפרטים ולתרומה און-ליין באופן מאובטח, היכנסו לכאן.

ממשיכים את המסורת, וגם השנה הרב זמיר כהן יהיה השליח של כולנו למצוות מתנות לאביונים. היכנסו לכאן.

(אורך 5:33)