x
הרב מרדכי לוי

הרב מרדכי לוי - מצות מחיית עמלק

הרב מרדכי לוי

יש מצוה למחות את זכר עמלק - אבל איך נדע מיהו עמלק? הרב מרדכי לוי מסביר.

ממשיכים את המסורת, וגם השנה הרב זמיר כהן יהיה השליח של כולנו למצוות מתנות לאביונים. היכנסו לכאן.

(אורך 6:09)