x
הרב אברהם יצחק

הרב אברהם יצחק - השמחה היא עבודה

הרב אברהם יצחק

מהי המצוה הכי קשה ביהדות, ומה ענה על כך הגאון מוילנא? הרב אברהם יצחק במסר קצר ומעורר מחשבה על מידת השמחה.

ממשיכים את המסורת, וגם השנה הרב זמיר כהן יהיה השליח של כולנו למצוות מתנות לאביונים. היכנסו לכאן.

(אורך 5:22)