הרב ברוך רוזנבלום

צדקה מצילה ממוות - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

למה הקב"ה צריך תרומות? האם אפשר לקיים מצות צדקה בלי כוונה? ולמה משה רבנו עצר באמצע ההתרמה?