הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - מצות מחיית עמלק

הרב יוסף בן פורת

יש מצוה מהתורה לזכור את מה שעשה לנו עמלק - מה פשר המצוה הזאת? הרב יוסף בן פורת בשיעור מרתק לשבת פרשת זכור

(אורך 55:38)