הרב זמיר כהן - גדולתו של אהרן הכהן

הרב זמיר כהן

כיצד הגיב אהרן הכהן כשראה חברים מסוכסכים ביניהם, ומדוע בלוויה שלו התהלכו 80,000 בחורים הקרויים על שמו? הרב זמיר כהן בהרצאה מחכימה על דמותו וגדולתו של אהרן הכהן

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,827 --> 00:00:12,626
רואים את הגדולה של אהרן,

2
00:00:12,827 --> 00:00:14,733
לאיזו שלמות רוחנית הוא הגיע,

3
00:00:14,748 --> 00:00:17,891
שום צביטה בלב, שום כאב, שום קנאה.

4
00:00:18,329 --> 00:00:20,378
אם זה עושה לך טוב, שיהיה לך טוב.

5
00:00:20,831 --> 00:00:26,208
זה אותו אהרן שהיה אוהב שלום ורודף שלום,
אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.

6
00:00:26,892 --> 00:00:29,095
כשהיה רואה שניים רבים, מספרים חז"ל,

7
00:00:29,446 --> 00:00:32,650
הוא היה כהן גדול, אדם בתפקיד מאוד בכיר,

8
00:00:33,050 --> 00:00:36,375
היה הולך לאחד מהם,
אחרי שהיו נפרדים היה הולך לאחד מהם

9
00:00:36,830 --> 00:00:39,513
ואומר לו: אתה יודע,
זה שרב איתך, חבר שלך,

10
00:00:39,945 --> 00:00:41,933
כל כך בצער על הריב שהיה ביניכם.

11
00:00:42,576 --> 00:00:44,657
אתם הייתם חברים כל כך טובים,

12
00:00:45,071 --> 00:00:50,706
והוא יושב עם עצמו וממש ליבו נשרף בקרבו
איך הוא הגיע איתך לסכסוך.

13
00:00:51,275 --> 00:00:52,898
ואני יודע כמה הוא אוהב אותך,

14
00:00:52,898 --> 00:00:54,030
כמה הוא מצטער על זה.

15
00:00:54,860 --> 00:00:58,573
אדם שומע מילים כאלה מאהרן הכהן, מתרכך,

16
00:00:58,573 --> 00:01:02,768
הוא אומר לו: האמת שבאמת אני אוהב אותו,
הוא חבר שלי אבל קרה משהו...

17
00:01:03,121 --> 00:01:04,612
אני גם מצטער על מה שהיה.

18
00:01:05,171 --> 00:01:07,432
אהרן שומע את זה, מיד רץ לשני:

19
00:01:07,631 --> 00:01:12,609
הרגע הייתי אצל ההוא שרב איתך
ואני אומר לך, הוא אמר לי את המילים האלה:

20
00:01:12,751 --> 00:01:15,689
אמר שהוא מצטער והוא לא יודע
איך הגעתם למצב כזה

21
00:01:16,185 --> 00:01:17,689
והוא מתנצל על מה שהוא דיבר.

22
00:01:18,735 --> 00:01:22,307
כשהיו נפגשים היו נופלים
אחד על הכתף של חברו.

23
00:01:22,307 --> 00:01:23,619
היה מביא שלום ביניהם.

24
00:01:23,977 --> 00:01:26,153
כמה שלום בית עשה בין זוגות.

25
00:01:26,164 --> 00:01:33,234
במסכת כלה כתוב שכשנפטר אהרן הכהן
בלוויה שלו התהלכו 80 אלף בחורים

26
00:01:33,516 --> 00:01:35,696
שכולם נקראו בשם אהרן.

27
00:01:36,126 --> 00:01:38,252
חוץ מכל עם ישראל שליווה אותו,

28
00:01:38,265 --> 00:01:41,254
שמונים אלף בחורים ששמם היה אהרן

29
00:01:41,990 --> 00:01:46,653
בזכות השלום שאהרן הביא
 בין ההורים שלהם והביאו אותם לעולם.

30
00:01:46,665 --> 00:01:51,184
שנות הנדודים במדבר, עבדים יצאו ממצרים,
אין להם עדיין כל כך מידות,

31
00:01:51,184 --> 00:01:52,576
כמה היו צריכים...

32
00:01:52,576 --> 00:01:54,991
על כל דבר היו ויכוחים ביניהם.

33
00:01:55,112 --> 00:01:58,757
ואהרן מפייס, לא היה חס על כבודו.

34
00:01:59,107 --> 00:02:01,794
זה אהרן הכהן, איזו רגישות גבוהה.

35
00:02:02,470 --> 00:02:05,340
והיום יש כאלה שמציגים
את דמותו בצורה מעוותת.

36
00:02:05,340 --> 00:02:09,599
אומנם עושים הצגה, אבל מי שרואה את זה
עלול להתבלבל, לחשוב שזה היה אהרן,

37
00:02:09,599 --> 00:02:12,972
בצורה שהם מציגים אותו
בסרטים שלהם בטלוויזיה.

38
00:02:13,245 --> 00:02:17,489
בזכות ה"וראך ושמח בליבו",

39
00:02:18,110 --> 00:02:22,526
אומרים חז"ל, הוא זכה
שחושן המשפט יהיה על לוח ליבו,

40
00:02:22,772 --> 00:02:24,295
זכה להיות כהן גדול.

41
00:02:24,534 --> 00:02:29,330
יש הרבה שתמהים, הרי אהרן
היה לוי משבט לוי.

42
00:02:29,424 --> 00:02:33,414
משה היה לוי, כל השבט לוי,
גם אהרן היה לוי.

43
00:02:33,429 --> 00:02:38,407
אבל הקב"ה אומר לו: תיקח
את אחיך אהרן, תמנה אותו לכהן גדול,

44
00:02:38,720 --> 00:02:42,819
הוא וכל הדורות הבאים
מהרגע שאהרן התמנה לכהן גדול,

45
00:02:42,819 --> 00:02:45,053
כל אלה שנולדו אחר כך נולדו כהנים.

46
00:02:45,053 --> 00:02:47,334
כל הכהנים של היום הם זרע אהרן.

47
00:02:47,820 --> 00:02:52,812
בספר "המהפך" בחלק הראשון הבאנו
את המחקר שנערך על ידי חוקר בטכניון

48
00:02:52,828 --> 00:02:56,342
שבדק את הגנים של כהנים מכל רחבי העולם,

49
00:02:56,342 --> 00:03:00,917
ומצא שיש להם גן משותף
שמגיע עד אב לפני אלפי שנים

50
00:03:00,917 --> 00:03:05,015
והוא נוחת על התאריך פחות או יותר
של תקופת אהרן הכהן,

51
00:03:05,020 --> 00:03:08,656
מה שמוכיח שבאמת כולם באו
מאותו ראש משפחה.

52
00:03:08,656 --> 00:03:12,173
זה מדהים היום עם המדע
איזה דברים אפשר לגלות ולמצוא.

53
00:03:12,187 --> 00:03:15,171
מה זכה אהרן? למה דווקא הוא נבחר?

54
00:03:15,184 --> 00:03:16,855
"וראך ושמח בליבו".

55
00:03:17,440 --> 00:03:19,726
עבד על המידות שלו לא להיות אנוכי,

56
00:03:20,092 --> 00:03:22,076
להיות אכפתי מהשני,

57
00:03:22,120 --> 00:03:25,299
אני מוכן להקריב משלי,
העיקר שלך יהיה טוב.

58
00:03:25,391 --> 00:03:28,366
אתה תהיה מאושר,
בשבילי זה כמו שאני מאושר.

59
00:03:28,555 --> 00:03:31,545
אדם כזה, הקב"ה בוחר אותו שיהיה כהן גדול.

60
00:03:31,766 --> 00:03:34,219
אדם כזה זוכה לכל השפע הרוחני.

61
00:03:34,650 --> 00:03:36,353
ואנחנו מדברים הכול על פי הפשט.

62
00:03:36,395 --> 00:03:41,295
אצל המקובלים, הנשמות
והניצוצות של הנשמות וגלגולי נשמות,

63
00:03:41,300 --> 00:03:45,292
עיבורי נשמות, מדברים דברים גבוהים
על כל האנשים הגדולים האלה.

64
00:03:45,509 --> 00:03:47,359
אבל אפילו ברובד של הפשט.

65
00:03:47,639 --> 00:03:51,930
בתורת הקבלה כשאהרן הכהן היה הולך במשכן

66
00:03:51,939 --> 00:03:54,381
או כל הכהנים כשהיו הולכים בבית המקדש,

67
00:03:54,883 --> 00:04:00,858
זה להבדיל כמו מכשיר קרינה רב עוצמה
שהיה משדר אור לכל העולם.

68
00:04:01,945 --> 00:04:05,226
כל בגדי הכהונה על פי הצבעים
של עשר הספירות,

69
00:04:05,633 --> 00:04:07,265
בית המקדש איך שהיה בנוי.

70
00:04:10,599 --> 00:04:11,573
מה זה "שער"?

71
00:04:12,866 --> 00:04:15,541
אדם שרוצה להיכנס לבית,
הוא לא יכול להיכנס דרך הקיר,

72
00:04:15,541 --> 00:04:16,849
צריך להיכנס דרך השער.

73
00:04:17,470 --> 00:04:24,336
והמקום של המקדש מכוון כנגד שער השמיים
שכל השפע יורד דרך המקדש לכל העולם

74
00:04:24,336 --> 00:04:25,846
כשבית המקדש היה קיים,

75
00:04:26,184 --> 00:04:30,716
וכל התפילות מתרכזות במקום הזה
ומשם עולות ללמעלה.

76
00:04:30,716 --> 00:04:33,992
"והתפללו אליך דרך ארצם", כך נאמר.

77
00:04:34,273 --> 00:04:38,250
ואהרן זכה לכל הגדולה הזאת
בזכות "וראך ושמח בליבו".

78
00:04:38,816 --> 00:04:41,248
שמזה גם ניקח מוסר השכל לעצמנו,

79
00:04:41,550 --> 00:04:45,973
לפעמים יש לאדם ניסיון לא פשוט,
מישהו עלול להיפגע ממנו,

80
00:04:45,973 --> 00:04:48,455
הוא צריך לוותר כדי שלשני יהיה טוב,

81
00:04:48,469 --> 00:04:51,455
זה לא קל, הוא אוהב את עצמו,
הוא דואג לעצמו, זה טבעי.

82
00:04:52,428 --> 00:04:54,416
אבל הוא שמח בשמחת הזולת.

83
00:04:54,964 --> 00:04:58,415
הוא מקריב משלו, הוא מוותר משלו
כדי שלשני יהיה טוב.

84
00:04:58,466 --> 00:05:01,453
הוא חושב שהוא מפסיד,
"הנה, הפסדתי, הקרבתי את העניין הזה".

85
00:05:01,471 --> 00:05:07,935
הקב"ה ייתן לך פי כמה וכמה במקומות
ומכיוונים שאתה אפילו לא חושב עליהם.

86
00:05:07,951 --> 00:05:13,622
האדם באותה שעה לא יכול לדעת
מאיפה הקב"ה ייתן לו את השפע ואת הברכה.

87
00:05:13,948 --> 00:05:15,975
זה יכול להיות בילדים מוצלחים,

88
00:05:16,264 --> 00:05:18,255
זה יכול להיות בשפע של כסף,

89
00:05:18,697 --> 00:05:19,678
יכול להיות ב...

90
00:05:19,678 --> 00:05:21,206
"היפלא מהשם דבר"?

91
00:05:21,206 --> 00:05:24,517
חסר לו דרכים איך לתת לאדם
את כל השפע הגדול?

92
00:05:24,517 --> 00:05:26,135
אהרן חשב שהוא יהיה כהן גדול?

93
00:05:26,135 --> 00:05:27,216
הוא היה לוי כמו כולם.

94
00:05:27,664 --> 00:05:32,492
הוא ידע שכל הדורות הבאים שיצאו ממנו
יהיו כהנים בזכות זה שהוא רואה את משה

95
00:05:32,510 --> 00:05:35,491
שמקבל את את התפקיד שלו
והוא שמח בשבילו?

96
00:05:36,345 --> 00:05:37,416
הוא לא ידע את כל זה.

97
00:05:37,769 --> 00:05:40,163
אבל לפחות ניקח לעצמנו את המוסר השכל

98
00:05:40,163 --> 00:05:42,191
גם להכיר את גדולי האומה

99
00:05:42,191 --> 00:05:45,530
וגם ללמוד מהם דרכי הנהגה לעצמנו.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה