x
הרב שניר גואטה

הרב שניר גואטה - מה קורה לנשמה אחרי שהאדם נפטר מן העולם?

הרב שניר גואטה

למה הנשמה חוזרת לגוף במשך 12 חודשים לאחר הפטירה? הרב שניר גואטה במסר מצמרר ומחזק

(אורך 3:07)