הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום - מטרת עשר המכות

הרב ברוך רוזנבלום

מה היתה מטרתם העיקרית של עשר המכות? הרב ברוך רוזנבלום בדרכו היחודית מסביר את עיקר פרשת השבוע

(אורך 6:15)