הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף - עצה לעמוד בניסיונות

הרב גואל אלקריף

מה גידל את משה רבנו? מה לומדים מאליהו ומהאישה הצרפית? מדוע לא עזרה העצה של הרב קנייבסקי לאדם חשוך בנים לזרע של קיימא? מדוע שיבחו את המיילדות ביראת השמים שלהן? הרב גואל אלקריף בהרצאה נפלאה לפרשת שמות

(אורך 30:21)