הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - פעולה קטנה יכולה להציל חיים

הרב זמיר כהן

מדוע הרב כהנמן ביקש מאשתו שתהפוך את כל הבית? הרב זמיר כהן במסר חזק על הדרך שבה (אולי) נוכל להציל חיים של אחרים

(אורך 2:35)

תמלול ההרצאה

1
00:00:01,360 --> 00:00:05,726
יש מצבים שהאדם מקריב מעט מעצמו
ולאחרים הוא תורם הרבה.

2
00:00:05,749 --> 00:00:07,539
וכל אדם צריך לבדוק בעצמו

3
00:00:07,554 --> 00:00:11,210
באיזה דברים הוא יכול
לתרום לאחרים באופן שיועיל.

4
00:00:11,433 --> 00:00:13,210
אף על פי שלפעמים מדובר בהקרבה,

5
00:00:13,241 --> 00:00:15,210
לא רק חיוך לחייך לבן אדם ברחוב,

6
00:00:15,227 --> 00:00:16,817
שזה כבר יכול להציל חיים.

7
00:00:16,831 --> 00:00:19,200
אדם שמרגיש שהוא לא שווה ולא טוב לו,

8
00:00:19,234 --> 00:00:23,193
לפתע פוגש חבר, מחייך אליו,
מראה לו שהוא שמח לפגוש אותו,

9
00:00:23,267 --> 00:00:25,406
נותן לו מילה טובה, טפיחה על השכם,

10
00:00:25,586 --> 00:00:26,335
מחיה אותו.

11
00:00:26,480 --> 00:00:29,380
אבל לפעמים זה דורש
גם קצת הקרבה, קצת מאמץ,

12
00:00:29,535 --> 00:00:31,405
להביא שלום בית בין בני זוג,

13
00:00:31,693 --> 00:00:33,744
לחזק יהודי בתורה ומצוות

14
00:00:33,763 --> 00:00:34,725
זה דורש מאמץ.

15
00:00:34,782 --> 00:00:39,080
אבל תמיד תשווה מה אתה משקיע
וכמה אתם תורם לאחרים.

16
00:00:39,113 --> 00:00:42,925
פעמים שהשקעה קטנה שלך
יכולה להציל לאחרים את החיים.

17
00:00:42,949 --> 00:00:47,086
מספרים על הרב כהנמן מבני ברק,
ראש ישיבת פוניבז',

18
00:00:47,128 --> 00:00:51,770
שפעם אחת ניגש אליו אדם
ואמר לו שהוא החליט להתגרש.

19
00:00:51,800 --> 00:00:53,243
והוא אדם מאוד מאוד מסודר,

20
00:00:53,253 --> 00:00:54,768
מאוד נקי, מאוד מסודר.

21
00:00:55,213 --> 00:00:59,332
ואשתו באה מבית שלא מפריע לה
שהחפצים יהיו מפוזרים, דברים לא במקום,

22
00:00:59,349 --> 00:01:01,971
עד שמארגנת משהו לוקח לה הרבה זמן.

23
00:01:02,353 --> 00:01:04,090
והוא אומר: זה מכעיס אותי כל פעם מחדש,

24
00:01:04,120 --> 00:01:06,721
אני מעיר לה, דיברתי איתה על זה,
היא לא משתנה!

25
00:01:06,857 --> 00:01:10,238
הרב מנסה להסביר לו: תבליג, תוותר.

26
00:01:10,290 --> 00:01:13,198
הוא אומר לו: אני לא מוכן,
האישה הזו לא נורמאלית וזה לא שייך.

27
00:01:13,245 --> 00:01:15,206
אמר לו הרב: טוב, אני צריך ללכת לבית,

28
00:01:15,227 --> 00:01:16,457
בוא נמשיך את השיחה בבית,

29
00:01:16,469 --> 00:01:19,748
יש כמה נושאים חשובים שכדאי ללבן,
לא פשוט להתגרש.

30
00:01:20,264 --> 00:01:22,763
רק תמתין רגע, אני צריך
להגיד פה משהו לאיזה בחור.

31
00:01:22,822 --> 00:01:24,609
קרא לאחד הבחורים בישיבה,

32
00:01:24,609 --> 00:01:26,393
אמר לו: רוץ מהר לבית,

33
00:01:26,424 --> 00:01:28,650
תאמר לאשתי שתהפוך את כל הבית.

34
00:01:28,683 --> 00:01:32,135
שתוציא מהארונות, תשפוך דברים,
כלים תפזר בכל הבית,

35
00:01:32,149 --> 00:01:33,476
שהבית יהיה מהומה.

36
00:01:33,568 --> 00:01:35,273
והבחור הזה רץ לדרכו.

37
00:01:35,290 --> 00:01:39,486
האדם הזה לא שמע מה הוא אמר לבחור.
והרב יוצא איתו לאט לאט, צועדים בדרך.

38
00:01:39,518 --> 00:01:43,682
עבר כמה רחובות
עד שהגיע לבית, נכנסו שניהם,

39
00:01:43,836 --> 00:01:45,469
האדם הזה יושב ליד השולחן,

40
00:01:45,486 --> 00:01:47,805
מסתכל על הבית של הרב
ולא מאמין למראה עיניו.

41
00:01:47,871 --> 00:01:52,805
הבית שלו, עם כל המהפכה,
נראה כמו ארמון לעומת הבית של הרב.

42
00:01:52,907 --> 00:01:56,323
כל הכלים מפוזרים,
בגדים על הכיסאות, על הספות.

43
00:01:56,417 --> 00:01:58,824
והרב מדבר איתו,
לא אומר לו כלום על הבית שלו.

44
00:01:58,853 --> 00:02:00,546
אומר לו: תראה, זה לא נורא שבית הפוך.

45
00:02:00,577 --> 00:02:03,730
אם יש אישה טובה, אפשר
לחיות איתה טוב והכול בסדר.

46
00:02:03,754 --> 00:02:05,365
איך אשתך בדברים אחרים?

47
00:02:05,403 --> 00:02:06,786
הוא אומר לו: בדברים אחרים היא מצוינת,

48
00:02:06,812 --> 00:02:08,528
יש לה לב טוב, מבשלת, מכינה.

49
00:02:08,634 --> 00:02:11,200
הוא אומר לו: ובאמת אתה חושב
שבית הפוך זה כל כך גרוע?

50
00:02:11,311 --> 00:02:12,532
מסתכל ימינה, שמאלה, אומר:

51
00:02:12,556 --> 00:02:13,283
לא, לא, כבוד הרב,

52
00:02:13,295 --> 00:02:15,530
נראה לי שאפשר לחיות טוב
גם עם בית הפוך.

53
00:02:15,723 --> 00:02:17,652
לחץ לו את היד ויצא לביתו,

54
00:02:17,713 --> 00:02:19,944
לכל החיים קיבל כוחות
לחיות גם עם אישה

55
00:02:19,965 --> 00:02:21,542
שהיא לא כל כך מסודרת.

56
00:02:21,880 --> 00:02:23,805
פעמים שאתה מקריב דבר מסוים

57
00:02:24,389 --> 00:02:26,466
עם קצת יצירתיות, מחשבה

58
00:02:26,493 --> 00:02:30,298
ואתה יכול לתרום לאחרים
תרומה מכרעת לכל החיים.