הרב זמיר כהן - כח הבחירה של האדם

הרב זמיר כהן

איך להתייחס למאורעות לא פשוטים בחיים, ומה מניע אדם אחד להיות רב גדול, והשני - מושחת ומקולקל? הרב זמיר כהן בחיזוק אדיר על כח הבחירה של האדם

תמלול ההרצאה

1
00:00:01,886 --> 00:00:05,645
מספרים, צדיק אחד הלך עם תלמידיו ביער.

2
00:00:06,269 --> 00:00:11,648
והנה, הם רואים גזע עץ ענק,
מהשלגים קרס ונפול על הקרקע.

3
00:00:11,937 --> 00:00:15,643
כשעברו, מסתכלים כולם בתדהמה
על העץ הגדול הזה.

4
00:00:16,234 --> 00:00:18,666
עמד הצדיק הזה, הסתכל על גזע העץ,

5
00:00:18,671 --> 00:00:19,780
שקע בהרהורים.

6
00:00:19,791 --> 00:00:21,320
אמר לתלמידיו: תגידו לי,

7
00:00:21,598 --> 00:00:24,317
החומר הזה של העץ הוא טוב או רע?

8
00:00:24,370 --> 00:00:25,406
לא ידעו למה הוא מתכוון.

9
00:00:25,707 --> 00:00:28,293
אמר להם: התשובה היא, תלוי מה עושים בו.

10
00:00:29,097 --> 00:00:30,690
אפשר לקחת את העץ הזה

11
00:00:30,716 --> 00:00:33,906
ולעשות ממנו ארון קודש,
היכל לספר תורה,

12
00:00:33,913 --> 00:00:35,318
נהיה קדוש, מנשקים אותו.

13
00:00:35,540 --> 00:00:37,766
ואפשר, חס ושלום, לעשות ממנו עבודה זרה.

14
00:00:37,793 --> 00:00:39,834
לעשות ממנו פסל, לעשות ממנו צלב.

15
00:00:40,005 --> 00:00:43,698
הבחירה בידינו איך לקחת את החומר גלם

16
00:00:43,867 --> 00:00:45,372
ולעשות את זה טוב או רע,

17
00:00:45,403 --> 00:00:46,845
קדוש או מטונף.

18
00:00:47,986 --> 00:00:50,268
אותו הדבר הוא אמר,
אדם צריך לדעת על עצמו.

19
00:00:50,615 --> 00:00:52,572
כל אדם בא לעולם הוא חומר גלם,

20
00:00:52,629 --> 00:00:54,532
גם הילדים של האדם זה חומר גלם.

21
00:00:55,248 --> 00:00:59,530
אתה יכול לבנות את עצמך ולרומם את עצמך
למקום טוב, להגיע לגדולה,

22
00:00:59,549 --> 00:01:01,405
להיות כמו כל אחד מגדולי ישראל.

23
00:01:01,766 --> 00:01:03,326
הרי כל גדולי התורה שבדור,

24
00:01:03,361 --> 00:01:04,610
כל הצדיקים של כל הדורות,

25
00:01:04,643 --> 00:01:05,866
אף אחד לא נולד כזה.

26
00:01:06,629 --> 00:01:08,850
כולם נולדו בלי לדעת כלום בתורה,

27
00:01:08,871 --> 00:01:10,850
כולם נולדו בלי זקן לבן,

28
00:01:10,888 --> 00:01:13,168
כולם נולדו רגיל כמו כולם.

29
00:01:13,721 --> 00:01:16,830
אז למה זה נהיה ענק בתורה,
זה נהיה מושחת ומקולקל?

30
00:01:17,220 --> 00:01:19,583
הרי זה יכל להיות כמו זה,
וזה יכל להיות כמו זה.

31
00:01:19,966 --> 00:01:21,572
התשובה היא, האדם הוא חומר גלם.

32
00:01:21,579 --> 00:01:23,434
כמו העץ הזה,
 אתה יכול לעשות ממנו ארון קודש,

33
00:01:23,445 --> 00:01:24,851
אתה יכול לעשות ממנו עבודה זרה.

34
00:01:24,926 --> 00:01:27,206
זו בחירה שלך איך לבנות את עצמך.

35
00:01:27,516 --> 00:01:29,620
ככה גם הילדים, אתה מחנך אותם נכון,

36
00:01:30,022 --> 00:01:33,618
לא חושף אותם לתכנים שליליים
של סרטים ושטויות והבלים,

37
00:01:33,892 --> 00:01:36,880
מכניס אותם לתלמודי תורה,
לישיבות, בתי ספר "בית יעקב"

38
00:01:36,897 --> 00:01:39,536
שילמדו תורה,
ילמדו דרך ארץ, ערכים,

39
00:01:40,137 --> 00:01:42,723
אז אחר כך אתה רואה
שהם נבנים ונעשים חכמים.

40
00:01:42,822 --> 00:01:45,526
אדם שלומד תורה מחכים בכל חוכמות התורה.

41
00:01:47,539 --> 00:01:49,719
יש כאלה חושבים: הילד לא ילמד בגרות,

42
00:01:49,986 --> 00:01:51,765
אז הוא יצא עם הארץ.

43
00:01:52,071 --> 00:01:53,763
אם הוא לא ילמד לא בגרות ולא תורה,

44
00:01:53,793 --> 00:01:54,756
אז באמת לא יצא ממנו כלום.

45
00:01:55,540 --> 00:01:57,000
אבל אם הוא ילמד תורה,

46
00:01:57,017 --> 00:01:58,015
יש בתורה את הכול:

47
00:01:58,027 --> 00:01:59,544
"הפוך בה והפוך בה דכולא בה",

48
00:01:59,560 --> 00:02:00,845
מחכים בכל העניינים

49
00:02:01,252 --> 00:02:02,992
ואחר כך רואים את הפירות.

50
00:02:03,302 --> 00:02:06,497
וזה נכון לא רק בחומר גלם של האדם עצמו,

51
00:02:06,514 --> 00:02:08,001
גם במאורעות של החיים.

52
00:02:08,391 --> 00:02:10,685
האדם פוגש בחיים במצבים שונים.

53
00:02:10,855 --> 00:02:13,445
יש אדם שפגש במצב קשה, נשבר.

54
00:02:13,476 --> 00:02:16,686
אז המצב הקשה הזה באמת
הפך להיות דבר רע בשבילו.

55
00:02:17,384 --> 00:02:21,290
יש אדם שלוקח את הקושי והופך אותו למנוף.

56
00:02:21,375 --> 00:02:24,178
במקום להישבר, הוא עולה למקום יותר טוב.

57
00:02:24,288 --> 00:02:26,938
היצר הרע נקרא ס"מ, מלשון סם,

58
00:02:26,975 --> 00:02:28,401
מסמא את עינו של אדם.

59
00:02:29,034 --> 00:02:31,732
הס"מ אומר לאדם: בוא, בוא תיהנה.

60
00:02:31,749 --> 00:02:32,732
אבל מה הוא לא מגלה לו?

61
00:02:32,937 --> 00:02:34,081
שהוא נהנה מדמיונות.

62
00:02:34,097 --> 00:02:36,196
מתחילים אלכוהול, עישון, למה?

63
00:02:36,208 --> 00:02:37,253
לנסות להתנתק.

64
00:02:37,281 --> 00:02:38,281
מה זה כל הדברים האלה?

65
00:02:38,306 --> 00:02:39,888
מכניס אותו לבועה של דמיונות,

66
00:02:40,149 --> 00:02:42,090
כמו אלה שהבלונים שהילדים עושים,

67
00:02:42,353 --> 00:02:44,452
בועות כאלה צבעוניות, מבריקות,

68
00:02:44,474 --> 00:02:46,143
מכניס אותו בתוך זה, עף באוויר.

69
00:02:46,702 --> 00:02:48,203
אבל ברגע שסיכה אחת באה,

70
00:02:48,231 --> 00:02:50,245
מתפוצץ, נופל לקרקע המציאות.

71
00:02:50,255 --> 00:02:51,785
ואז החבטה יותר קשה.

72
00:02:52,130 --> 00:02:53,440
אז מה יצא לך מזה שריחפת?

73
00:02:53,467 --> 00:02:54,437
זה היה דמיונות.

74
00:02:54,853 --> 00:02:57,029
התורה אומרת לך: בוא תיהנה מהמציאות,

75
00:02:57,048 --> 00:02:58,276
אל תיהנה מדמיונות,

76
00:02:58,297 --> 00:02:59,920
תחכים בתורה, תשקיע בעצמך,

77
00:02:59,966 --> 00:03:00,925
תבנה את עצמך,

78
00:03:01,220 --> 00:03:02,794
אז אתה תיהנה מתוך המציאות

79
00:03:02,813 --> 00:03:06,046
ואז זה יציב, זה לא בועה שמתנפצת.

80
00:03:06,321 --> 00:03:08,794
זה יציב, זה אמיתי,
זה מלווה אותך כל החיים.

81
00:03:08,826 --> 00:03:09,716
יש אומנם תנודות,

82
00:03:09,754 --> 00:03:12,919
כל עבודה עד שהוא מתייצב,
יש לו תקופות של תנודות.

83
00:03:13,073 --> 00:03:14,963
אבל הוא יודע: אני הולך בדרך אמת,

84
00:03:15,015 --> 00:03:15,966
אני בונה את עצמי.

85
00:03:16,455 --> 00:03:20,193
ואז אדם כזה, את הקושי הוא הופך למעלה.

86
00:03:20,544 --> 00:03:23,206
זה כמו שיש שאמרו: הלימון מאוד חמוץ,

87
00:03:23,233 --> 00:03:26,408
אדם שותה לימון זה מחמיץ לו את הפנים,
מכווץ לו את הפרצוף.

88
00:03:26,634 --> 00:03:29,786
אבל יש אדם חכם,
הופך את הלימון ללימונדה.

89
00:03:29,806 --> 00:03:31,845
אתה שם לו עוד קצת דברים, ממתיק אותו,

90
00:03:31,878 --> 00:03:34,427
הופך אותו למעלה ואז אתה נהנה ממנו.

91
00:03:34,443 --> 00:03:35,605
לא מחמיץ אותך, הפוך,

92
00:03:35,768 --> 00:03:38,612
הופך להיות הרבה יותר טעים
מאשר מים רגילים.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה