הרב זמיר כהן - גדולתו של משה רבינו

הרב זמיר כהן

מדוע משה רבינו מכונה "אדון הנביאים", על פי חז"ל? הרב זמיר כהן בהרצאה מחכימה על דמותו וגדולתו של משה רבינו

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,220 --> 00:00:12,859
משה רבנו, מיד כשנולד

2
00:00:12,888 --> 00:00:15,141
כתוב שכל הבית התמלא אורה,

3
00:00:15,626 --> 00:00:18,450
הרגישו שיש כאן נשמה מיוחדת שירדה לעולם.

4
00:00:18,535 --> 00:00:21,826
אבל עדיין לא הוקבע שהוא יהיה זה

5
00:00:21,834 --> 00:00:23,393
שיגאל את ישראל

6
00:00:23,968 --> 00:00:27,528
עד שהקב"ה בחן אותו בסיפור של הגדי.

7
00:00:28,170 --> 00:00:31,650
אז העולם היה רגיל להתייחס
לבעלי חיים מאוד באכזריות.

8
00:00:31,683 --> 00:00:33,496
מתייחסים אליהם כמו חפצים,

9
00:00:33,526 --> 00:00:36,605
אפילו לבני אדם היו מתייחסים
כמו חפצים בתקופה של עבדות.

10
00:00:36,812 --> 00:00:40,457
וכשמשה היה רועה צאן,
ראה את הגדי שבורח מהעדר,

11
00:00:40,473 --> 00:00:42,680
רץ אחריו, חשב שהוא מנסה להתחמק.

12
00:00:43,137 --> 00:00:46,090
והגדי ממהר, ומשה רץ אחריו.

13
00:00:47,080 --> 00:00:51,230
עד שראה אותו שהגיע למקום
שיש מעיין של מים ושתה.

14
00:00:51,526 --> 00:00:52,892
הבין, הוא היה צמא מאוד,

15
00:00:52,911 --> 00:00:55,490
לא דאגתי לו מספיק למים
אז הוא דאג לעצמו.

16
00:00:55,820 --> 00:00:57,447
הוא מסתכל עליו בחמלה,

17
00:00:57,513 --> 00:01:01,793
רחמיו נכמרים עליו: כך הגדי הזה הצטער?

18
00:01:02,118 --> 00:01:04,086
הרים אותו על כתפו, פייס אותו.

19
00:01:04,278 --> 00:01:08,923
לא גרר אותו חזור, שם אותו על הכתף,
מפייס אותו, החזיר אותו לעדר.

20
00:01:08,987 --> 00:01:13,326
אמר לו הקב"ה: יש בליבך רחמים
על הגדי כשאתה רועה צאן,

21
00:01:13,398 --> 00:01:14,940
אתה תרעה את הצאן שלי.

22
00:01:15,353 --> 00:01:16,800
אתה תגאל את עם ישראל.

23
00:01:17,003 --> 00:01:20,320
מגיע למצרים, לא פשוט להיכנס,
לעמוד לפני פרעה,

24
00:01:21,391 --> 00:01:22,370
אימפריה אדירה,

25
00:01:22,829 --> 00:01:24,256
אבל הוא בא בשליחות השם.

26
00:01:24,375 --> 00:01:28,527
ההתגלות הראשונה של הקב"ה אליו
הייתה בסנה.

27
00:01:28,808 --> 00:01:31,690
"והנה הסנה בוער באש והסנה איננו אוכל".

28
00:01:32,285 --> 00:01:35,448
הקב"ה שולח אותו שילך למצרים
לגאול את עם ישראל,

29
00:01:36,220 --> 00:01:37,426
משה רבנו מתנגד.

30
00:01:37,436 --> 00:01:39,455
רואים בתורה כמה הוא מנסה להתחמק.

31
00:01:40,081 --> 00:01:41,455
מה פשר ההתחמקות הזו?

32
00:01:41,801 --> 00:01:43,657
הקב"ה אומר לך "לך לגאול את ישראל",

33
00:01:43,674 --> 00:01:44,572
זו זכות גדולה,

34
00:01:45,110 --> 00:01:47,074
והוא אומר לו: לא, "שלח נא ביד תשלח".

35
00:01:47,090 --> 00:01:49,425
עד היום אחי היה המנהיג של עם ישראל,

36
00:01:49,793 --> 00:01:51,770
אם עכשיו אני הולך לגאול את ישראל,

37
00:01:52,558 --> 00:01:55,519
אחי הגדול, הוא עלול להרגיש לא טוב.

38
00:01:55,886 --> 00:01:57,492
הייתה מרים ואחר כך אהרן.

39
00:01:57,704 --> 00:02:02,488
"והנה גם הוא יוצא לקראתך
וראך ושמח בליבו".

40
00:02:02,909 --> 00:02:04,488
עכשיו הוא הסכים לקבל את התפקיד.

41
00:02:04,956 --> 00:02:08,468
משה רבנו מקבל את התפקיד,
יורד למצרים,

42
00:02:08,866 --> 00:02:12,416
עשר מכות, כל מכה נס עצום מצד עצמו.

43
00:02:12,429 --> 00:02:15,466
גם כשפרעה מנסה לבחון אותו,
אולי יש כאן איזה כישוף,

44
00:02:15,885 --> 00:02:17,520
אולי יש פה איזו תחבולה,

45
00:02:17,786 --> 00:02:20,805
כשאמר לו: תסיר מעליי את הצפרדעים,

46
00:02:20,836 --> 00:02:22,760
אני לא יכול לשמוע אותם עם כל הקרקורים,

47
00:02:22,793 --> 00:02:24,940
והם היו נכנסים להם בתוך המיטות,

48
00:02:24,954 --> 00:02:25,765
בתוך האוכל.

49
00:02:26,015 --> 00:02:27,923
קרא למשה, מתחנן לפניו:

50
00:02:27,987 --> 00:02:29,726
תסלק ממני את המוות הזה.

51
00:02:29,800 --> 00:02:31,386
אומר לו משה: מתי?

52
00:02:31,396 --> 00:02:32,730
מתי אתה רוצה שהם יסתלקו?

53
00:02:33,053 --> 00:02:35,728
למרבה הפלא, עונה לו פרעה: מחר.

54
00:02:36,387 --> 00:02:38,330
אבל אתה כל כך סובל, כל כך התחננת,

55
00:02:38,340 --> 00:02:39,010
תגיד עכשיו.

56
00:02:39,030 --> 00:02:42,012
אבל פרעה, הרי מצרים הייתה ארץ הכישופים,

57
00:02:42,033 --> 00:02:45,360
פרעה חשד במשה: אם הוא שואל מתי,

58
00:02:45,671 --> 00:02:51,466
כנראה שהוא יודע שגם בלי שהוא יעשה
שום דבר, הם עכשיו צריכים להסתלק.

59
00:02:51,749 --> 00:02:54,466
אז הוא שואל מתי, הוא בטוח
שאני אגיד לו עכשיו

60
00:02:54,749 --> 00:02:56,732
ואז כשהם יסתלקו או ימותו,

61
00:02:57,100 --> 00:02:58,453
אז אני אתלה את זה בו.

62
00:02:58,761 --> 00:03:00,486
אני מוכן לסבול עוד יום

63
00:03:00,834 --> 00:03:02,185
ונראה אם זה אמיתי.

64
00:03:02,855 --> 00:03:04,005
אז הוא אומר לו "מחר".

65
00:03:04,034 --> 00:03:06,005
אומר לו, משה: אין שום בעיה,
תסבול עוד יום.

66
00:03:06,027 --> 00:03:07,472
זה מה שאתה רוצה - בבקשה.

67
00:03:07,829 --> 00:03:08,326
וכך היה.

68
00:03:08,347 --> 00:03:10,250
למחרת מתו כל הצפרדעים.

69
00:03:10,711 --> 00:03:13,920
כל עשר המכות מהלכים פלאיים.

70
00:03:14,034 --> 00:03:17,622
פרופ' עמנואל וליקובסקי
מצא בפפירוס במצרים,

71
00:03:17,633 --> 00:03:21,253
הוא מספר על עצמו שכשהוא קרא
את הפפירוס הזה, הוא חשד בעצמו

72
00:03:21,280 --> 00:03:24,650
שבגלל שהוא יהודי,
אומנם הוא לא היה אדם דתי,

73
00:03:24,686 --> 00:03:27,801
אבל הוא חשד בעצמו: אולי בגלל
שאני יהודי, אני מפרש את זה כך.

74
00:03:27,829 --> 00:03:32,200
שלח לחוקר גוי שגם הוא יודע לפענח
את כתב החרטומים,

75
00:03:32,380 --> 00:03:33,608
ושאל אותו מה כתוב כאן.

76
00:03:34,031 --> 00:03:37,920
ואמר לו: נראה לי שעלית על עדות
של מצרי מאותה תקופה

77
00:03:37,946 --> 00:03:40,583
שמספר על עשר המכות מנקודת מבטו.

78
00:03:40,982 --> 00:03:43,125
מספר שם שהנהר הפך לדם,

79
00:03:43,306 --> 00:03:45,741
שבע מתוך עשר המכות מפורטות שם.

80
00:03:45,761 --> 00:03:47,723
והם כותבים שהפפירוס היה קרוע

81
00:03:47,744 --> 00:03:50,649
אבל הוא מדבר על עשר קטסטרופות
שנחתו על מצרים.

82
00:03:50,784 --> 00:03:54,593
אפשר לראות את הצילום
בספר "ארכיאולוגיה תנ"כית" בחלק הראשון,

83
00:03:54,610 --> 00:03:56,556
יש את הצילום של הפפירוס הזה.

84
00:03:56,740 --> 00:03:59,566
מופתים פלאיים שעם ישראל עברו שם במצרים.

85
00:04:00,189 --> 00:04:01,723
יצאו, קריעת ים סוף

86
00:04:02,031 --> 00:04:03,687
ומשה הוא המוביל, הוא המנהיג.

87
00:04:04,005 --> 00:04:07,965
עלה להר סיני, ארבעים יום וארבעים לילה
לא אכל ולא שתה,

88
00:04:08,591 --> 00:04:11,405
שם קיבל את כל התורה שבכתב
והתורה שבעל פה,

89
00:04:11,474 --> 00:04:13,488
כמו שהוא אומר לעם ישראל
אחרי שהוא ירד:

90
00:04:13,890 --> 00:04:15,826
"ואותי ציווה ה' בעת ההיא

91
00:04:15,843 --> 00:04:17,978
"ללמד אתכם חוקים ומשפטים".

92
00:04:17,978 --> 00:04:21,806
בשביל לקחת את עשרת הדיברות ולרדת
מספיק דקה, לא צריך ארבעים יום.

93
00:04:22,050 --> 00:04:25,008
יש היום הרבה ילדים ונוער בטוחים,
מה עשה משה בסיני?

94
00:04:25,540 --> 00:04:27,253
לקח את עשרת הדיברות וירד.

95
00:04:28,420 --> 00:04:30,250
אז מתעוררות אצלם שאלות:

96
00:04:30,586 --> 00:04:31,646
מאיפה יצאו התפילין?

97
00:04:31,791 --> 00:04:33,452
זה לא כתוב בעשרת הדיברות.

98
00:04:33,473 --> 00:04:36,128
אבל משה בעצמו מספר
אחרי שהוא ירד מהר סיני:

99
00:04:36,274 --> 00:04:37,810
"ואותי ציווה ה' בעת ההיא

100
00:04:37,820 --> 00:04:39,792
"ללמד אתכם חוקים ומשפטים".

101
00:04:39,862 --> 00:04:41,975
התורה שבכתב כתובה בקצרה:

102
00:04:45,589 --> 00:04:47,344
אבל את מה לקשור? איפה לקשור?

103
00:04:47,358 --> 00:04:48,057
במה לקשור?

104
00:04:48,074 --> 00:04:49,213
כל זה קיבל בעל פה,

105
00:04:49,236 --> 00:04:50,368
כמו שכתוב בתלמוד:

106
00:04:50,504 --> 00:04:52,950
תפילין שחורות הלכה למשה מסיני,

107
00:04:52,963 --> 00:04:55,403
תפילין מרובעות,
איזה פרשיות יהיו בתפילין,

108
00:04:55,673 --> 00:04:59,012
כל הדברים האלה הלכה למשה מסיני
שקיבל והעביר.

109
00:04:59,335 --> 00:05:02,006
באותם ארבעים יום שמשה היה בהר סיני

110
00:05:02,406 --> 00:05:03,724
קרן עור פניו.

111
00:05:04,507 --> 00:05:06,522
קיבל את התואר "איש האלוהים".

112
00:05:06,598 --> 00:05:08,003
איזה אדם זוכה לתואר כזה?

113
00:05:08,340 --> 00:05:09,672
קרן עור פניו.

114
00:05:10,156 --> 00:05:13,253
הגוף עצמו לא היה חציצה בפני הנשמה,

115
00:05:13,320 --> 00:05:14,255
כל כך הזדכך.

116
00:05:14,834 --> 00:05:16,452
"ויראו מגשת אליו",

117
00:05:16,470 --> 00:05:18,987
כשהיה הולך, כמו פרוז'קטור
בוקע לו מהפנים,

118
00:05:19,001 --> 00:05:19,963
נבהלו ממנו.

119
00:05:20,332 --> 00:05:22,966
כשהוא ירד מהר סיני
הוא לא הבין למה כולם בורחים.

120
00:05:23,666 --> 00:05:25,090
"וייתן על פניו מסווה".

121
00:05:25,817 --> 00:05:28,804
רק כשהיה נכנס למשכן לדבר עם הקב"ה

122
00:05:28,838 --> 00:05:30,382
היה מסיר את המסווה

123
00:05:30,410 --> 00:05:35,483
והקב"ה מדבר איתו מבין שני הכרובים
על ארון הברית.

124
00:05:35,994 --> 00:05:38,075
במקום שלוחות הברית היו

125
00:05:38,445 --> 00:05:41,288
היו שני כרובים כמו שני תינוקות מזהב טהור.

126
00:05:41,820 --> 00:05:44,285
מבין שני הכרובים הקב"ה היה מדבר איתו.

127
00:05:44,440 --> 00:05:46,570
ואז כשהוא מדבר עם בורא עולם
מוריד את המסווה.

128
00:05:47,012 --> 00:05:49,568
יוצא החוצה, נתן את המסווה.

129
00:05:49,613 --> 00:05:53,488
מאז שירד מסיני,
ארבעים שנות נדודים במדבר

130
00:05:53,742 --> 00:05:57,438
עם ישראל לא ראו את הפנים של משה,
היה עם מסווה.

131
00:05:57,845 --> 00:06:01,223
קורח יצא נגדו יחד עם דתן ואבירם.

132
00:06:01,784 --> 00:06:04,826
משה רבנו קורא להם, לדתן ואבירם,
כדי להסביר להם,

133
00:06:04,843 --> 00:06:06,180
הוא לא רוצה מחלוקות.

134
00:06:06,784 --> 00:06:08,058
"ויאמרו לא נעלה,

135
00:06:08,657 --> 00:06:12,278
"המעט כי העליתנו מארץ מצרים
להמתינו במדבר

136
00:06:12,286 --> 00:06:14,086
"כי תשתרר עלינו גם השתרר".

137
00:06:14,109 --> 00:06:15,088
מדברים אליו בחוצפה.

138
00:06:16,692 --> 00:06:17,925
מה כתוב אחר כך?

139
00:06:18,299 --> 00:06:22,288
"ויקם משה וילך אל דתן ואבירם".

140
00:06:22,648 --> 00:06:24,288
אתה מלך, אתה שולט בעם,

141
00:06:24,400 --> 00:06:25,892
תשלח שוטרים שיביאו אותם.

142
00:06:26,299 --> 00:06:28,088
אבל משה אומר: אני לא רוצה מחלוקות.

143
00:06:28,299 --> 00:06:29,538
אני אלך אליהם.

144
00:06:29,732 --> 00:06:33,770
אולי כשיראו אותי שאני בא,
אני אשפיל מכבודי, אולי הם ישתנו.

145
00:06:34,549 --> 00:06:36,722
בסוף שום דבר לא עזר,

146
00:06:37,076 --> 00:06:39,848
אז אמר: "אם בריאה יברא ה'
ופצתה הארץ את פיה",

147
00:06:39,860 --> 00:06:40,951
אז תדעו עם מי האמת.

148
00:06:40,968 --> 00:06:43,286
הרי הם ערערו על המנהיגות של משה רבנו.

149
00:06:44,309 --> 00:06:47,083
והאדמה נפתחה, כולם נבלעו.

150
00:06:47,109 --> 00:06:50,053
זה לא היה בולען שנפער וכולם נפלו פנימה,

151
00:06:50,631 --> 00:06:52,888
אלא כתוב "ותפתח הארץ את פיה",

152
00:06:52,909 --> 00:06:55,892
כמו אדם שפותח את הפה,
מכניס מזון וסוגר חזרה.

153
00:06:56,379 --> 00:06:57,892
כך היה, האדמה נפתחה,

154
00:06:57,996 --> 00:07:01,890
כל אלה נפלו בפנים, קורח ועדתו
עם האוהלים שלהם, ודתן ואבירם

155
00:07:02,264 --> 00:07:05,770
והאדמה נסגרה חזרה.
"ותכס עליהם הארץ", כך אומרת התורה.

156
00:07:06,933 --> 00:07:10,031
זה היה מעמד מבהיל.
"וכל העם נסו לקולם",

157
00:07:10,052 --> 00:07:13,618
כל עם ישראל ברח לכל הכיוונים מרוב פחד.

158
00:07:14,420 --> 00:07:17,533
ומשה בענווה שלו הולך גם לאנשים האלה.

159
00:07:17,620 --> 00:07:19,521
מרים ואהרן מדברים עליו,

160
00:07:19,833 --> 00:07:21,028
ומשה שותק.

161
00:07:21,048 --> 00:07:22,205
מה הם דיברו עליו?

162
00:07:22,234 --> 00:07:27,566
כתוב שמרים שמעה את ציפורה,
אשתו של משה,

163
00:07:27,860 --> 00:07:30,727
שכששמעה שאלדד ומידד נהיו נביאים

164
00:07:31,099 --> 00:07:36,591
אז היא אמרה: כנראה שעכשיו גם בעליהן
יפרשו מהן כמו שבעלי פרש ממני.

165
00:07:36,916 --> 00:07:40,310
ומרים נדהמה, וכי מי שנביא
אז הוא לא חי עם אישה?

166
00:07:40,627 --> 00:07:43,233
אומנם הוא חי איתה עד עכשיו
והביאו ילדים לעולם,

167
00:07:43,853 --> 00:07:48,166
אבל אחרי מעמד הר סיני
משה רבנו כבר פרש מאשתו.

168
00:07:48,570 --> 00:07:49,953
אז מרים דיברה עם אהרן:

169
00:07:49,963 --> 00:07:51,530
מה זה צריך להיות, רק הוא נביא?

170
00:07:51,553 --> 00:07:52,379
גם אנחנו נביאים.

171
00:07:52,391 --> 00:07:54,586
הרי מרים הייתה נביאה, אהרן היה נביא.

172
00:07:55,664 --> 00:07:57,085
אז למה הוא פרש מאשתו?

173
00:07:57,212 --> 00:07:59,886
אולי הוא מדמיין דמיוניות
שהוא מרגיש את עצמו חשוב?

174
00:08:00,109 --> 00:08:02,512
כך דיברו בינם לבין עצמם

175
00:08:02,925 --> 00:08:06,208
שמשהו כאן לא בסדר בהנהגה של משה רבנו.

176
00:08:06,586 --> 00:08:08,146
מה הפסוק שאחרי?

177
00:08:11,403 --> 00:08:12,363
הפסוק הזה כתוב כאן,

178
00:08:12,375 --> 00:08:14,088
אחרי שאהרן ומרים דיברו עליו.

179
00:08:14,514 --> 00:08:20,663
רק לשון הפסוק: "ותדבר מרים ואהרן במשה"
כי מרים היא זו שדיברה, ואהרן הקשיב.

180
00:08:20,899 --> 00:08:21,989
רק הוא לא מיחה בידה,

181
00:08:22,003 --> 00:08:24,697
היה צריך להגיד לה: משה רבנו,
את יודעת, הקב"ה סומך עליו,

182
00:08:24,702 --> 00:08:27,133
מי אנחנו שנפקפק בהנהגה שלו?

183
00:08:27,156 --> 00:08:29,639
אם בורא עולם סומך עליו
אז הוא יודע מה שהוא עושה.

184
00:08:30,149 --> 00:08:32,898
אבל הוא שתק,
 באמת פלא למה הוא פרש מאשתו.

185
00:08:33,431 --> 00:08:34,570
מה הייתה התשובה האמיתית?

186
00:08:34,579 --> 00:08:36,268
למה באמת הוא פרש מאשתו?

187
00:08:36,306 --> 00:08:38,093
כל הנביאים, כותב הרמב"ם,

188
00:08:38,109 --> 00:08:41,484
כשהם מתנבאים, הנביא קורס לאדמה.

189
00:08:41,994 --> 00:08:43,680
זאת אומרת, הוא מתעלף, כמו עילפון

190
00:08:43,700 --> 00:08:48,971
כי יש עליו השראת שכינה באותה שעה
ואז הוא מגיע לקריסת מערכות מבחינה פיזית.

191
00:08:49,539 --> 00:08:53,133
הקב"ה מדבר איתו ואז הוא קם
ואומר מה שהוא שמע.

192
00:08:53,486 --> 00:08:54,839
משה רבנו לא כך,

193
00:08:55,045 --> 00:08:57,642
היה בדרגת נבואה שונה מכל הנביאים,

194
00:08:58,153 --> 00:09:00,370
ולא היה צריך הכנה לקראת הנבואה.

195
00:09:00,499 --> 00:09:04,589
כל נביא, כדי שהנבואה תשרה עליו
היה צריך לעבור תהליך ארוך של הכנה,

196
00:09:05,455 --> 00:09:07,793
של פרישות מהחומר, של התקדשות,

197
00:09:07,810 --> 00:09:10,269
של עלייה, של דבקות המחשבה בבורא עולם,

198
00:09:10,283 --> 00:09:13,700
היה צריך לעבור תהליך מאוד גבוה
מבחינה רוחנית.

199
00:09:13,720 --> 00:09:14,904
ואצל משה זה לא היה כך,

200
00:09:14,916 --> 00:09:16,750
פתאום הקב"ה בא ומדבר איתו.

201
00:09:17,490 --> 00:09:22,563
משה אמר, בדרגה שלו
שהקב"ה פתאום יכול לרצות לדבר איתו

202
00:09:22,587 --> 00:09:24,428
אם הוא יצטרך טבילה במקווה,

203
00:09:24,490 --> 00:09:25,921
אם הוא יהיה עם אשתו, זה לא מתאים

204
00:09:25,944 --> 00:09:27,833
שעכשיו הקב"ה רוצה להתגלות אליו,

205
00:09:27,853 --> 00:09:31,280
והוא לא יכול להתגלות
כי הוא לא בדרגה המתאימה.

206
00:09:31,446 --> 00:09:35,205
אז אמר: כדי להכין את עצמי באופן קבוע
להתגלות אלוקית,

207
00:09:35,462 --> 00:09:39,493
מקרה יוצא דופן שאחרי שכבר
הביא ילדים לעולם, אז פרש מאשתו.

208
00:09:40,086 --> 00:09:42,486
אבל הם לא ידעו שמשה בדרגה יותר מהם,

209
00:09:43,163 --> 00:09:44,486
לכן הם דיברו עליו.

210
00:09:45,010 --> 00:09:47,163
וכשהקב"ה התערב בשיחה,

211
00:09:47,186 --> 00:09:52,326
הרי משה הוא היחיד שידע את התשובה
למה הוא שונה משאר הנביאים.

212
00:09:52,798 --> 00:09:55,078
כל הנביאים היו בטוחים באותה תקופה

213
00:09:55,097 --> 00:09:56,492
שמשה הוא בדרגה שלהם,

214
00:09:56,742 --> 00:09:58,492
ומשה יודע שהוא בדרגה מעל.

215
00:09:59,140 --> 00:10:00,726
כשדיברו עליו מרים ואהרן,

216
00:10:00,740 --> 00:10:02,178
מה הוא היה צריך לענות להם?

217
00:10:02,509 --> 00:10:03,493
נכון שאתם נביאים.

218
00:10:03,657 --> 00:10:06,020
הרי הם טענו: רק במשה דיבר השם?

219
00:10:06,184 --> 00:10:08,075
גם בנו דיבר, גם אנחנו נביאים.

220
00:10:08,347 --> 00:10:10,492
היה משה צריך לומר להם:
איפה אתם ואיפה אני.

221
00:10:10,874 --> 00:10:13,222
אתם בדרגה אחרת, אני בדרגה יותר גבוהה.

222
00:10:13,335 --> 00:10:15,974
הרמב"ם כותב שאפילו המלך המשיח,

223
00:10:15,991 --> 00:10:18,876
שיהיה בדרגת נבואה יותר מכל הנביאים,

224
00:10:18,880 --> 00:10:20,401
הוא לא יגיע למדרגת משה.

225
00:10:20,702 --> 00:10:24,162
משה זה אדון הנביאים,
כך חז"ל מכנים אותו בכמה מקומות.

226
00:10:24,222 --> 00:10:25,063
אדון הנביאים.

227
00:10:25,440 --> 00:10:26,417
הוא מעל כולם.

228
00:10:27,805 --> 00:10:30,956
היחיד שיודע תשובה למה הוא פרש מאשתו

229
00:10:30,968 --> 00:10:31,683
זה רק משה.

230
00:10:32,081 --> 00:10:33,683
והאיש משה עניו מאוד,

231
00:10:33,718 --> 00:10:35,683
הוא מוכן שיטיחו בו דברים,

232
00:10:35,723 --> 00:10:36,671
והוא לא ידבר.

233
00:10:36,720 --> 00:10:38,398
הוא לא מסוגל להגיד "אני יותר מכם".

234
00:10:38,495 --> 00:10:40,297
אז פוגעים בי, מעליבים אותי,

235
00:10:40,321 --> 00:10:43,401
אבל אני לא מסוגל להגיד את המילים
"אתם פחות ממני, אני יותר".

236
00:10:44,240 --> 00:10:50,458
לכן במצב כזה שהאדם לא רוצה
להתפאר בפני אחרים,

237
00:10:50,624 --> 00:10:52,250
הקב"ה התערב בשיחה.

238
00:10:52,316 --> 00:10:54,973
כל הנביאים, גם כשהקב"ה מדבר איתם,

239
00:10:55,290 --> 00:11:00,146
ההתגלות לא הייתה
בצורה שקופה ובהירה לחלוטין

240
00:11:00,158 --> 00:11:02,116
כי עדיין יש להם חומר, יש להם גוף.

241
00:11:02,121 --> 00:11:05,248
אומנם התקדשו, נהיו נביאים,
להיות נביא זו דרגה מאוד גבוהה,

242
00:11:05,422 --> 00:11:10,413
אבל עדיין יש איזה טשטוש
בהתגלות האלוקית כלפיהם.

243
00:11:10,678 --> 00:11:12,176
"לא כן עבדי משה,

244
00:11:12,631 --> 00:11:14,248
"בכל ביתי נאמן הוא,

245
00:11:14,942 --> 00:11:16,253
"פה אל פה אדבר בו".

246
00:11:16,316 --> 00:11:19,248
מה זה "פה אל פה"?
כמו אדם שעומד מול השני, מדבר איתו.

247
00:11:19,973 --> 00:11:21,813
"ומראה ולא בחידות".

248
00:11:22,841 --> 00:11:25,805
כל נביא היה מקבל את הנבואה
בהשתלשלות של חידות

249
00:11:25,876 --> 00:11:26,805
עד שהוא מבין את המשמעות.

250
00:11:27,829 --> 00:11:30,032
כמו שכתוב אצל ירמיה: מה אתה רואה?

251
00:11:30,274 --> 00:11:32,801
"ואומר סיר נפוח אני רואה
ופניו מפני צפון".

252
00:11:33,641 --> 00:11:35,608
אומר לו הקב"ה: מצפון תיפתח הרעה,

253
00:11:35,634 --> 00:11:39,070
משם יבוא מלך בבל להחריב את ירושלים.

254
00:11:39,584 --> 00:11:41,049
למה צריך את המשל?

255
00:11:41,309 --> 00:11:44,212
כי ההתגלות הייתה באה בצורה של השתלשלות

256
00:11:44,311 --> 00:11:47,686
שיוכל להכיל את ריבוי האור של אותה נבואה.

257
00:11:47,968 --> 00:11:51,019
אבל משה רבנו, "פה אל פה אדבר בו,

258
00:11:51,038 --> 00:11:54,406
"ומראה ולא בחידות ותמונת ה' יביט".

259
00:11:55,617 --> 00:11:58,367
זה על דרך המשל,
הקב"ה אינו גוף ולא דמות הגוף.

260
00:11:58,520 --> 00:12:01,403
הכוונה, כמו שאדם רואה
דבר בהיר, תמונה ברורה,

261
00:12:01,514 --> 00:12:04,331
כך משה, בהתגלות הנבואית
רואה דברים בהירים.

262
00:12:08,266 --> 00:12:10,624
אז מיד מרים נהייתה מצורעת,

263
00:12:10,662 --> 00:12:13,000
ומשה מבקש "אל נא רפא נא לה",

264
00:12:13,213 --> 00:12:15,000
כל העם המתין לה שבעה ימים.

265
00:12:15,019 --> 00:12:16,918
בגלל שהיא המתינה למשה כשהיה בתיבה,

266
00:12:16,932 --> 00:12:19,771
קיבלה שכר שכל העם המתין לה שבעה ימים.

267
00:12:20,236 --> 00:12:22,650
אבל רואים כאן את גדולתו של משה רבנו

268
00:12:22,700 --> 00:12:24,663
אפילו ביחס לנביאים האחרים.

269
00:12:25,313 --> 00:12:28,203
כל אדם שבא, חס ושלום, לדבר על משה רבנו,

270
00:12:28,213 --> 00:12:29,283
צריך להגיד לו,

271
00:12:29,932 --> 00:12:32,173
הפסוק הזה צריך להדהד לו בראש:

272
00:12:32,243 --> 00:12:34,916
"ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה".

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה