הרב יעקב אשר סינקלר

הרב יעקב אשר סינקלר - הקשר העמוק בין האומנות ליהדות

הרב יעקב אשר סינקלר

מהו הקשר העמוק יותר בין האומנות ליהדות? הרב יעקב אשר סינקלר במסר קצר ומחכים

(אורך 3:58)