x
הרב רפאל אוחיון

הרב רפאל אוחיון - האם יש חיים אחרי החיים?

הרב רפאל אוחיון

האם יש חיים אחרי המוות? ומה סיפרו הנפטרים לאחר שחזרו לעולם הזה? הרברפאל אוחיון בהסבר קצר ומרתק על העולם שמעבר

(אורך 3:41)