הרב זמיר כהן - אבל מה יגידו?

הרב זמיר כהן

רוצים להתחזק בעבודת השם, אבל חוששים ממה שיגידו? הרב זמיר כהן בחיזוק נפלא שמומלץ לשתף

תמלול ההרצאה

1
00:00:01,179 --> 00:00:02,968
יש היום הרבה בארץ, בעולם

2
00:00:03,069 --> 00:00:06,014
שרוצים להתחזק בתורה,
במצוות, בעבודת השם,

3
00:00:06,368 --> 00:00:08,077
אבל חוששים ממה יגידו.

4
00:00:08,755 --> 00:00:10,576
בת ישראל רוצה ללכת בצניעות,

5
00:00:10,595 --> 00:00:12,916
חוששת: אבל עכשיו מה יגידו עליה הסביבה?

6
00:00:13,371 --> 00:00:16,687
זה רוצה ללכת עם כיפה, ציצית,
חושש מה יגידו הסביבה.

7
00:00:17,056 --> 00:00:21,681
בספרים ישנים מופיע סיפור
עד כמה צריך לא להתייחס למה יגידו.

8
00:00:21,931 --> 00:00:26,047
היו אב ובן שהיו מהלכים בדרך,
ויש להם חמור.

9
00:00:26,160 --> 00:00:28,548
האבא אומר לבן
שיעלה וירכב על החמור:

10
00:00:28,557 --> 00:00:31,759
אתה בן 12, קשה לך ללכת,
תעלה על החמור.

11
00:00:31,791 --> 00:00:33,958
הבן אומר: מה פתאום, אבא,
אתה תעלה על החמור.

12
00:00:34,176 --> 00:00:36,668
יצא ששניהם הולכים ואף אחד
לא רוכב על החמור.

13
00:00:36,950 --> 00:00:38,801
עבר שם מישהו לידם,

14
00:00:38,853 --> 00:00:40,801
אמר: תראה איזה אנשים לא שפויים,

15
00:00:41,047 --> 00:00:42,885
יש להם חמור ושניהם הולכים ברגל.

16
00:00:43,071 --> 00:00:45,499
טוב, האבא אמר: אם כך,
אז אני ארכב על החמור.

17
00:00:45,512 --> 00:00:47,755
עלה על החמור, ביום השני
הוא רוכב על החמור.

18
00:00:47,776 --> 00:00:48,738
דרך ארוכה.

19
00:00:49,161 --> 00:00:51,925
שוב עוברים אנשים לידם, ואדם אחד אומר:

20
00:00:52,228 --> 00:00:56,922
בושה וחרפה, ילד קטן ככה בן 12
צועד בשמש, והאבא רוכב על החמור?

21
00:00:56,939 --> 00:00:58,233
אין לו לב לאבא הזה.

22
00:00:58,882 --> 00:01:02,287
טוב, למחרת האבא לא ויתר:
"אתה רוכב היום על החמור", ירד.

23
00:01:02,402 --> 00:01:04,287
הילד רכב על החמור, הולכים בדרך,

24
00:01:04,328 --> 00:01:07,041
עוברת קבוצה לידם:
איזה חצוף הילד הזה,

25
00:01:07,059 --> 00:01:09,608
הוא רוכב על החמור ונותן לאבא שלו ככה...

26
00:01:09,777 --> 00:01:12,469
יום למחרת אמרו: מה נעשה עכשיו?

27
00:01:12,487 --> 00:01:15,288
רכבו שניהם על החמור,
ככה גם הוא, גם הוא.

28
00:01:15,662 --> 00:01:18,800
עברו שם עוד פעם אנשים:
איזה חסרי לב האנשים האלה,

29
00:01:18,813 --> 00:01:20,048
לא מרחמים על החמור?

30
00:01:20,469 --> 00:01:21,879
נותנים לו שיסבול?

31
00:01:22,426 --> 00:01:26,574
אדם לא יכול לצאת ידי חובת כל העולם,
מה שתעשה, יגידו שאתה לא שפוי, שאתה...

32
00:01:26,601 --> 00:01:29,070
בסוף מה תעשה, תיקח את החמור,
תרכיב אותו עליך?

33
00:01:29,192 --> 00:01:30,726
תפסיק להתייחס לאנשים.

34
00:01:30,920 --> 00:01:32,511
אז מה האמת? מה תעשה?

35
00:01:32,814 --> 00:01:37,234
תיקח את האמת שאתה יודע שזו האמת
ותצעד איתה לאורך כל הדרך.

36
00:01:37,250 --> 00:01:40,242
פחות להתחשב מה זה אומר, מה ההוא אומר.

37
00:01:40,508 --> 00:01:42,571
אם האמת היא שלא לגנוב ולא לרצוח,

38
00:01:42,582 --> 00:01:43,965
אז אל תגנוב ואל תרצח.

39
00:01:44,091 --> 00:01:45,968
אם האמת ללכת עם כיפה, עם ציצית,

40
00:01:46,008 --> 00:01:47,120
תלך עם כיפה וציצית.

41
00:01:47,136 --> 00:01:48,764
ללכת בצניעות - תלכי בצניעות.

42
00:01:48,871 --> 00:01:51,208
כשאדם הולך עם האמת בזה הוא יודע

43
00:01:51,220 --> 00:01:53,925
שאין שום משקל לדיבורים של האנשים.

44
00:01:54,168 --> 00:01:58,259
אם אתה נתון לפי דעות של אנשים,
בני אדם יכולים גם לטעות בהבנה שלהם.

45
00:01:58,277 --> 00:02:00,165
אתה יכול לסמוך באמת על דעות של בני אדם?

46
00:02:00,189 --> 00:02:01,088
זה אומר לך "זו האמת",

47
00:02:01,103 --> 00:02:02,088
מי אמר שזו האמת?

48
00:02:02,330 --> 00:02:04,250
אנשים יש להם פילוסופיות שונות.

49
00:02:04,350 --> 00:02:06,248
אז בן אדם אומר לי,
אפילו שהוא אוהב אותי:

50
00:02:06,608 --> 00:02:07,650
מה שאני אגיד לך, תעשה?

51
00:02:07,656 --> 00:02:09,208
אני אומר לו: לא,
קודם נשמע, אחר כך נראה.

52
00:02:09,318 --> 00:02:11,208
אבל חוכמה אלוקית היא אמיתית.

53
00:02:11,490 --> 00:02:14,361
עם ישראל ידע שאצל הקב"ה אין טעויות.

54
00:02:14,391 --> 00:02:15,213
זה ודאי אמת.

55
00:02:15,376 --> 00:02:17,367
וכשאדם נצמד להוראות יצרן,

56
00:02:17,401 --> 00:02:21,865
גם אם ההוראות יצרן מכניסות אותו למסגרת
שפתאום בא לו לעשות משהו,

57
00:02:21,885 --> 00:02:23,137
ולא, אסור לעשות,

58
00:02:23,284 --> 00:02:27,380
אבל הוא יודע שבתמונה הכללית,
בשורה התחתונה, במבחן התוצאה

59
00:02:27,715 --> 00:02:28,927
יצא לו מזה רק טוב.

60
00:02:29,030 --> 00:02:32,805
וכך נצמד לאמת מבלי
להתחשב יותר מדי במה יגידו.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה