הרב זמיר כהן - חומרת עוון הגזל

הרב זמיר כהן

אדם שגזל ולא השיב את הגזילה - מה קורה איתו בעולם האמת? ומה הצער שיש בגלגול נשמות? הרב זמיר כהן במסר קצר על חומרת עוון גזל ותיקונו

תמלול ההרצאה

1
00:00:02,128 --> 00:00:03,125
חז"ל אומרים:

2
00:00:07,591 --> 00:00:09,958
כלומר, יש ניסיונות שיותר קל לעמוד בהם,

3
00:00:10,179 --> 00:00:13,833
אבל יש דברים שיותר קשה,
היצר מאוד בוער באדם.

4
00:00:14,014 --> 00:00:16,947
יש עוונות שאפשר לתקן את האדם בעולם האמת,

5
00:00:16,995 --> 00:00:20,878
עובר ייסורים, עובר מסלול של ניקיון,
כמו מכבסה כזו, מתנקה.

6
00:00:20,884 --> 00:00:22,964
אחר כך מקבל שכר על המצוות שעשה.

7
00:00:23,162 --> 00:00:25,715
אדם שגזל ולא השיב את הגזלה,

8
00:00:25,862 --> 00:00:28,730
כשמגיע לעולם האמת, אי אפשר לתקן אותו שם,

9
00:00:28,752 --> 00:00:29,722
חוזרים בגלגול.

10
00:00:29,762 --> 00:00:30,724
מה עושה הקב"ה?

11
00:00:30,748 --> 00:00:33,467
מחזיר את אותה נשמה לעולם בגוף אחר.

12
00:00:33,594 --> 00:00:36,960
למשל, הוא חייב אלף דולר
למישהו מהגלגול הקודם,

13
00:00:37,084 --> 00:00:41,577
עבד, משך מהבנק את הסכום,
הלך ברחוב, נפל לו אלף דולר מהכיס,

14
00:00:41,602 --> 00:00:43,125
מגיע הביתה, המשכורת נעלמה.

15
00:00:43,268 --> 00:00:44,911
מה עושה הקב"ה?

16
00:00:44,942 --> 00:00:47,124
מסדר שמי בדיוק ילך אחריו?

17
00:00:47,202 --> 00:00:50,087
או הנגזל מהגלגול הקודם,
אם הוא עדיין חי,

18
00:00:50,120 --> 00:00:53,405
או יורשיו של הנגזל מהגלגול הקודם

19
00:00:53,496 --> 00:00:55,949
או הנגזל במידה וגם הוא חזר בגלגול.

20
00:00:55,973 --> 00:00:58,404
הקב"ה מסדר שהגזלה תשוב לבעליה.

21
00:00:58,874 --> 00:00:59,810
אומר החפץ חיים:

22
00:00:59,868 --> 00:01:03,807
יש אנשים שכל הנושא
של גלגולי נשמות קל בעיניהם,

23
00:01:03,881 --> 00:01:05,613
הוא אומר: טוב, מה הבעיה, נחזור בגלגול.

24
00:01:05,897 --> 00:01:07,346
משל למה הדבר דומה,

25
00:01:07,361 --> 00:01:11,914
אדם שירד מנכסיו ואמר לאשתו
שהוא יצא למדינה אחרת,

26
00:01:11,939 --> 00:01:14,878
יחסוך כסף כמה שנים, קצת יתארגן, יחזור.

27
00:01:15,022 --> 00:01:18,694
יצא באמת למספר שנים,
עבד קשה בימים, בלילות,

28
00:01:18,703 --> 00:01:20,805
התאמץ, חסך, טרח,

29
00:01:21,180 --> 00:01:23,471
לפני שעלה לאונייה אמר לו חברו:

30
00:01:23,493 --> 00:01:24,565
יש לך כמה שעות,

31
00:01:24,669 --> 00:01:26,882
ואתה יודע שיש לך דוח חניה שלא שילמת.

32
00:01:26,986 --> 00:01:29,888
אמר לו: שטויות, נו כמה זה כבר,
מאה שקלים?

33
00:01:30,570 --> 00:01:31,201
שום דבר.

34
00:01:31,333 --> 00:01:33,637
עלה לאונייה, ישב שם כמה שעות,

35
00:01:33,650 --> 00:01:36,849
הגיע הזמן, האונייה הרימה את העוגן
והפליגה לדרכה.

36
00:01:37,271 --> 00:01:41,128
ברגע שהאונייה עגנה והורידו
את הגשר שמוריד לרציף,

37
00:01:41,462 --> 00:01:43,234
ניגשו אליו משטרת הגבולות:

38
00:01:43,388 --> 00:01:47,106
אדוני, אתה חייב כסף,
יש צו הסגרה מהמדינה השנייה.

39
00:01:47,124 --> 00:01:48,052
תחזור שוב.

40
00:01:48,711 --> 00:01:50,204
העלו אותו לאונייה השנייה,

41
00:01:50,220 --> 00:01:53,121
שלחו אותו חזרה למקום שממנו הוא בא.

42
00:01:53,248 --> 00:01:55,121
כמה צער, כמה עצבות יש לאדם.

43
00:01:55,973 --> 00:01:56,875
אומר החפץ חיים:

44
00:01:56,890 --> 00:02:00,410
המשל הזה הוא חיוור ביחס לצער שיש לאדם

45
00:02:00,435 --> 00:02:02,641
שעד שמגיע זמנו, עבר מסלול חיים,

46
00:02:02,671 --> 00:02:05,349
בא לעולם האמת, רוצה כבר להתענג על השם,

47
00:02:05,349 --> 00:02:06,640
ליהנות מזיו שכינתו,

48
00:02:07,157 --> 00:02:09,648
והנה שוב מחזירים אותו בגלגול לעולם.

49
00:02:10,351 --> 00:02:12,084
לכן "חכם עיניו בראשו",

50
00:02:12,099 --> 00:02:14,250
כמה צריך מראש להיזהר מגזל.

51
00:02:14,942 --> 00:02:16,878
הכסף הזה לא שלך, אל תיגע בו.

52
00:02:16,899 --> 00:02:18,191
אם השם רוצה, הוא ייתן לך.

53
00:02:18,229 --> 00:02:20,771
וצריך לדעת, רבנו יונה כותב
בספר "שערי תשובה",

54
00:02:21,002 --> 00:02:22,964
אדם שעמד בניסיון של גזל,

55
00:02:23,072 --> 00:02:26,632
נניח הוא יכל עכשיו להרוויח
עשרת אלפים דולר בלי שאף אחד ירגיש

56
00:02:26,642 --> 00:02:27,965
אבל זה שלא כדין, זה גזל,

57
00:02:28,299 --> 00:02:29,965
אומר שם בספר "שערי תשובה":

58
00:02:30,060 --> 00:02:31,720
בשמיים מחשיבים לו את זה

59
00:02:31,813 --> 00:02:34,338
שהוא נתן עשרת אלפים שקל לצדקה.

60
00:02:34,731 --> 00:02:36,145
זה לא רק שהוא נמנע מעבירה,

61
00:02:36,161 --> 00:02:37,444
זה שהוא עמד בניסיון,

62
00:02:37,925 --> 00:02:40,444
בשמיים מחשיבים לו שהיה לו את הכסף

63
00:02:40,591 --> 00:02:43,099
והוא עשה את רצון השם ונתן אותו לאחרים,

64
00:02:43,125 --> 00:02:44,360
נתן אותו לצדקה.

65
00:02:44,693 --> 00:02:46,136
אז לא צריך לחפש ניסיונות,

66
00:02:46,152 --> 00:02:50,668
אבל אדם שמגיע לניסיון כזה של גזל,
לפעמים עבודות שאנשים עושים

67
00:02:50,678 --> 00:02:52,442
והוא יודע, האדם הזה מבוגר.

68
00:02:52,477 --> 00:02:54,884
אני יכול לומר לו שיש פה
קלקול גדול במכונת כביסה,

69
00:02:54,906 --> 00:02:55,605
מאיפה הוא ידע?

70
00:02:55,814 --> 00:02:58,103
זה סך הכול חוט שניתק,
דקה אחת מתקן,

71
00:02:58,121 --> 00:03:00,291
והוא אומר לו "הלך מנוע"
ומפרק שם,

72
00:03:00,320 --> 00:03:01,731
לוקח ממנו סכומים גדולים.

73
00:03:02,238 --> 00:03:05,705
אבל כשהוא עומד בניסיון הזה,
והוא אדם ישר ונאמן,

74
00:03:05,890 --> 00:03:09,324
הקב"ה מחשיב לו את העמידה בניסיון

75
00:03:09,408 --> 00:03:13,756
כאילו שאפילו הוא ב"קום עשה"
הלך ונתן את הכסף הזה לצדקה.

76
00:03:13,911 --> 00:03:15,942
אדם שגזל ולא ידע ממי גזל,

77
00:03:15,954 --> 00:03:18,152
היום יש הרבה חוזרים בתשובה ולא יודעים,

78
00:03:18,164 --> 00:03:20,811
"שמע, פעם הייתי, לא נזהרתי,
לא הבנתי את חומרת הדברים",

79
00:03:21,051 --> 00:03:22,597
יעשה בהם צורכי רבים.

80
00:03:22,607 --> 00:03:25,893
ישער בדעתו כמה כסף הוא חייב
לאנשים שהוא לא יודע מי הם,

81
00:03:26,179 --> 00:03:30,005
ואת הסכום הזה יתרום לארגון שעושה חסד

82
00:03:30,044 --> 00:03:33,768
כמה שיותר ברמה ארצית,
כמה שיותר ברמה רחבה יותר,

83
00:03:33,853 --> 00:03:39,648
הקב"ה מסדר שאותו נגזל
יגיע וייהנה מהתרומה של אותו אדם.

84
00:03:39,817 --> 00:03:41,648
אבל אם יודע ממי גזל,

85
00:03:41,920 --> 00:03:43,442
או שיחזיר לו את הכסף

86
00:03:43,548 --> 00:03:44,988
או שיאמר לו שימחל לו.

87
00:03:45,044 --> 00:03:46,288
או שאם הוא לא רוצה למחול,

88
00:03:46,288 --> 00:03:50,463
יאמר "טוב, אני אשלם לך בפריסת תשלומים"
עד שיגמור את החוב הזה,

89
00:03:50,477 --> 00:03:52,890
שיגיע לעולם האמת כשהוא זך ונקי.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה