הרב זמיר כהן - מכשיר כושר לחיים

הרב זמיר כהן

באיזו מידה כדאי להתחיל להתחזק, והאם יש דרך יעילה להתגבר על כעסים? הרב זמיר כהן בעצה נפלאה שתשדרג לכם את החיים

תמלול ההרצאה

1
00:00:02,146 --> 00:00:03,960
אדם שרוצה לעבוד על המידות

2
00:00:03,983 --> 00:00:05,331
והוא שואל: במה להתחיל?

3
00:00:05,380 --> 00:00:09,050
גאווה? קנאה? שנאה?
כעס? רדיפת הכבוד?

4
00:00:09,182 --> 00:00:10,041
במה להתחיל?

5
00:00:10,173 --> 00:00:15,051
הרמב"ן באיגרת המפורסמת מתחיל בזה
שצריך לעבוד על מידת הכעס.

6
00:00:15,162 --> 00:00:18,371
"תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת

7
00:00:18,394 --> 00:00:19,965
"לכל אדם ובכל עת

8
00:00:19,971 --> 00:00:21,644
"ובזה תינצל מן הכעס

9
00:00:21,668 --> 00:00:23,365
"שהיא מידה רעה להחטיא בני אדם".

10
00:00:23,533 --> 00:00:26,102
יש הרבה עצות איך להתגבר על הכעס.

11
00:00:26,114 --> 00:00:29,398
אבל מספרים מעשה על אחד מגדולי הצדיקים

12
00:00:29,922 --> 00:00:33,075
שנתן עצה נפלאה איך להתגבר על כעסים.

13
00:00:33,093 --> 00:00:36,211
כי הכעס, הבעיה שאין לך זמן להתכונן.

14
00:00:36,345 --> 00:00:41,765
קרה משהו שלא מצא חן בעיניך,
אדם שהוא טיפוס עצבני מיד מתלהט ומגיב.

15
00:00:41,837 --> 00:00:43,768
הגיע פעם אדם לאותו צדיק

16
00:00:43,862 --> 00:00:45,731
ואמר לו: כבוד הרב,
אני לא יודע מה לעשות.

17
00:00:45,801 --> 00:00:47,405
יש לי שכן שמכעיס אותי,

18
00:00:47,471 --> 00:00:50,955
הוא יודע שאני מתעצבן
אז הוא מנסה להרגיז אותי עוד יותר,

19
00:00:50,967 --> 00:00:52,082
מתגרה בי כל הזמן.

20
00:00:52,180 --> 00:00:55,071
ואני כל פעם נופל בפח,
משתולל, מתלהט, צורח,

21
00:00:55,115 --> 00:00:56,644
פתאום אני חושב על עצמי,

22
00:00:56,675 --> 00:00:58,965
אם הייתי מסתכל בראי
הייתי רואה אדם לא שפוי.

23
00:00:59,059 --> 00:01:00,965
אמר לו הרב: זו שאלה גדולה.

24
00:01:01,093 --> 00:01:03,964
תמתין פה בחדר ההמתנה,
אני אקרא לך עוד מעט.

25
00:01:04,093 --> 00:01:05,354
קרא הרב לשמש שלו,

26
00:01:05,505 --> 00:01:07,082
אמר לו: אתה רואה את זה שיושב שם?

27
00:01:07,198 --> 00:01:08,362
יש לך חצי שעה,

28
00:01:08,459 --> 00:01:11,197
מכל זווית שאתה רק יכול
להכעיס אותו, תכעיס אותו.

29
00:01:11,339 --> 00:01:13,525
השמש הזה הלך והתחיל להכעיס אותו.

30
00:01:13,755 --> 00:01:18,970
אומר לו דברי גנאי שיגיב בכעס,
מנסה ללעוג לו, דוחף אותו מהרגל,

31
00:01:19,071 --> 00:01:19,970
מזיז אותו מכאן,

32
00:01:20,090 --> 00:01:22,603
אומר לו: קום, תשב שם, תעשה ככה.

33
00:01:22,785 --> 00:01:25,290
פותח לו את החלון שרוח חזקה תנשוב עליו.

34
00:01:25,411 --> 00:01:28,284
וההוא יושב, מסתכל עליו, מחייך, רגוע.

35
00:01:28,884 --> 00:01:31,133
אחרי חצי שעה קרא לו הרב: בוא תיכנס.

36
00:01:31,260 --> 00:01:32,121
אומר לו הרב: אני לא מבין,

37
00:01:32,186 --> 00:01:36,125
אמרת לי שאתה עצבני, כעסן,
כל דבר מדליק אותך כמו אש.

38
00:01:36,561 --> 00:01:40,765
ראיתי עכשיו, חצי שעה השמש הזה,
העוזר שלי, כל כך ניסה להכעיס אותך

39
00:01:40,856 --> 00:01:41,767
ואתה רגוע.

40
00:01:41,958 --> 00:01:43,596
איך הצלחת לעמוד בניסיון?

41
00:01:43,853 --> 00:01:45,681
אמר לו: כבוד הרב, סליחה שאני אומר,

42
00:01:45,773 --> 00:01:48,392
אבל פעם הבאה כשהרב אומר לעוזר שלו משהו,

43
00:01:48,419 --> 00:01:49,970
כבודו יסגור קודם את הדלת.

44
00:01:50,028 --> 00:01:52,566
כשאמרת לו את זה,
אני שמעתי מה הרב אומר,

45
00:01:52,589 --> 00:01:56,487
ידעתי שהרב שלח אותו להכעיס אותי
אז אני לא כעסתי.

46
00:01:56,625 --> 00:01:58,487
אמר לו: זו העצה הכי טובה.

47
00:01:58,515 --> 00:02:00,885
בכל פעם שהשכן בא להכעיס אותך,

48
00:02:00,968 --> 00:02:04,527
תאמר לעצמך: יש מישהו מלמעלה
ששלח אותו להכעיס אותך.

49
00:02:04,663 --> 00:02:07,530
ברגע שתבין שהאדם הזה

50
00:02:07,562 --> 00:02:10,222
הוא בסך הכול כלי, כמו מכשיר כושר

51
00:02:10,228 --> 00:02:11,813
שאמור לאמן אותך,

52
00:02:11,931 --> 00:02:14,056
להיבנות עליו כדי להתעלות,

53
00:02:14,077 --> 00:02:15,131
אז מה יש לך לכעוס?

54
00:02:15,188 --> 00:02:17,131
הוא אמר משהו, על מה אתה כועס?

55
00:02:17,155 --> 00:02:18,389
תגיד: למה הוא אמר לי את זה?

56
00:02:18,389 --> 00:02:20,214
כי הקב"ה רוצה שאני אבנה את עצמי,

57
00:02:20,226 --> 00:02:22,008
שאני אתקן את מידת הכעס.

58
00:02:22,168 --> 00:02:24,008
אז האדם הזה הוא השליח.

59
00:02:24,297 --> 00:02:27,244
הרי כל מכשיר כושר הוא תמיד
נגד השרירים של האדם.

60
00:02:27,430 --> 00:02:31,487
למה בכל זאת אנשים משלמים אלפי שקלים,
קונים מכשיר כושר לבית

61
00:02:31,488 --> 00:02:32,528
או משלמים מנוי?

62
00:02:32,647 --> 00:02:35,150
הרי זה נגד השרירים שלך,
למה אתה משלם על זה?

63
00:02:35,373 --> 00:02:35,997
מה הוא יענה?

64
00:02:35,997 --> 00:02:37,208
נכון שזה נגד,

65
00:02:37,229 --> 00:02:39,528
אבל כשאני מתגבר עליו אני נבנה על ידו.

66
00:02:40,108 --> 00:02:41,989
כך אמר לו: תדע לך כלל בחיים,

67
00:02:41,989 --> 00:02:44,125
כל ניסיון שאתה פוגש בחיים,

68
00:02:44,927 --> 00:02:48,845
תמיד תאמר: הקב"ה שלח
אליי את האדם הזה,

69
00:02:48,878 --> 00:02:49,845
את המצב הזה.

70
00:02:50,106 --> 00:02:51,920
וזה לאו דווקא בכעס, כל ניסיון,

71
00:02:51,942 --> 00:02:53,826
אם זה שמירת עיניים,
אם זה שמירת הברית,

72
00:02:53,835 --> 00:02:55,947
שמירת שבת, כשרות,

73
00:02:56,115 --> 00:03:01,126
הוא יודע: הקב"ה שלח לי את הניסיון הזה
כדי שאני אבנה על ידו,

74
00:03:01,508 --> 00:03:03,330
אז מה יש לי לכעוס?
מה יש לי להתעצבן?

75
00:03:03,339 --> 00:03:04,375
מה יש לי לרטון?

76
00:03:04,543 --> 00:03:07,490
אדרבה, בלי המכשיר כושר
הייתי נשאר בדרגה נמוכה.

77
00:03:07,585 --> 00:03:09,445
אומנם לא צריך לחפש ניסיונות.

78
00:03:09,477 --> 00:03:10,152
אנחנו מתפללים:

79
00:03:13,620 --> 00:03:15,875
אם האדם יגיע לניסיון ולא יעמוד בו

80
00:03:15,890 --> 00:03:17,091
הוא יתבזה אחר כך, ייפול.

81
00:03:17,117 --> 00:03:18,048
לא מחפשים ניסיונות.

82
00:03:18,080 --> 00:03:21,368
אבל כשבא ניסיון צריך לראות
את זה כמכשיר כושר.

83
00:03:21,447 --> 00:03:23,127
כך כל מוסר שהאדם לומד,

84
00:03:23,145 --> 00:03:24,891
כל הלכה, כל דברי תורה,

85
00:03:25,054 --> 00:03:26,367
כל עבודת המידות,

86
00:03:26,417 --> 00:03:29,168
כל זה נועד שברגע שהוא יגיע לשעת ניסיון

87
00:03:29,248 --> 00:03:32,804
יוציא את הכול מהכוח אל הפועל
ואז הוא יתרומם לגובה.

88
00:03:32,890 --> 00:03:35,209
וכשמתייחסים לחיים בצורה כזו,

89
00:03:35,383 --> 00:03:38,808
יש כוחות להתמודד עם כל מצב בכל זמן.

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה