הרב יוסף חיים גבאי

הרב יוסף חיים גבאי - תורה מן השמים: דוגמה אישית בחינוך

הרב יוסף חיים גבאי

הרב יוסף חיים גבאי בסדרת הרצאות מחכימה בנושא תורה מן השמים, לפניכם הפרק הראשון - מהי הדרך הטובה ביותר לחינוך הילדים לתורה ולמצוות? 

(אורך 19:44)