הרב זמיר כהן - האם עם ישראל גזענים?

הרב זמיר כהן

האם עם ישראל גזענים? הרב זמיר כהן מסביר בקטע קצר מדוע מחשבה זו מוטעית מיסודה

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,170 --> 00:00:01,460
כמה פעמים שאלו אותי אנשים:

2
00:00:01,480 --> 00:00:03,300
"מה זה 'בחר בנו מכל העמים'?

3
00:00:03,690 --> 00:00:04,670
"מה הגזענות הזו?

4
00:00:04,690 --> 00:00:06,540
"מה אתה מרגיש את עצמך מעל כולם?"

5
00:00:06,880 --> 00:00:09,760
היה אחד שהקצין עוד יותר,
נסחף בלשונו,

6
00:00:09,780 --> 00:00:12,570
הוא אומר: "אני לא מבין,
למה מאשימים את הנאצים בגזענות?

7
00:00:12,600 --> 00:00:14,240
"וכי היהודים לא גזענים?"

8
00:00:14,450 --> 00:00:15,293
עד כדי כך.

9
00:00:17,810 --> 00:00:21,920
אמרתי לו: קודם כול,
חלילה בכלל להתחיל סוג של השוואה.

10
00:00:23,110 --> 00:00:27,820
אצלנו בעם ישראל וכי אנחנו אומרים
שמי שלא יהודי צריך להשמיד אותו?

11
00:00:28,900 --> 00:00:29,740
חס ושלום.

12
00:00:29,920 --> 00:00:32,680
אצלנו כתוב "חביב אדם שנברא בצלם".

13
00:00:32,830 --> 00:00:34,920
כל אדם נברא בצלם אלוקים.

14
00:00:34,950 --> 00:00:38,510
לעם ישראל חשוב שלא יהיו מלחמות
בשום מקום ולא יהיה רעב

15
00:00:38,520 --> 00:00:41,230
ויהיה טוב לכל האנושות.
זה האידיאל היהודי.

16
00:00:41,550 --> 00:00:43,760
אפילו כשהמצרים טבעו בים,

17
00:00:44,560 --> 00:00:47,380
כתוב בחז"ל שמלאכי השרת
ביקשו לומר שירה,

18
00:00:47,390 --> 00:00:48,930
הקב"ה השתיק אותם,

19
00:00:49,120 --> 00:00:52,580
אמר להם: מעשה ידיי טובעים בים
ואתם אומרים שירה?

20
00:00:53,090 --> 00:00:54,240
מה זה "מעשה ידיי"?

21
00:00:54,270 --> 00:00:56,990
הרי אלה המצרים שהתעללו בעם ישראל.

22
00:00:57,480 --> 00:00:59,210
בכל זאת, עכשיו זה לא הזמן.

23
00:00:59,330 --> 00:01:00,850
מעשה ידיי בסך הכול.

24
00:01:02,680 --> 00:01:06,550
דבר שני, אם היה בא יהודי לגרמני

25
00:01:07,030 --> 00:01:09,850
ואומר לו שהוא מוכן לעבור
לדת שלו, חס ושלום,

26
00:01:10,440 --> 00:01:11,920
הוא היה משאיר אותו בחיים?

27
00:01:12,560 --> 00:01:14,950
גזענות? הם לא רצו דם יהודי בעולם.

28
00:01:16,540 --> 00:01:18,823
בעם ישראל כל מי שבא להתגייר...

29
00:01:19,190 --> 00:01:21,720
אנחנו גם לא רודפים
אחרי כל העולם שיבוא להתגייר,

30
00:01:21,740 --> 00:01:23,990
אבל מי שבא ורואים שהוא אמיתי

31
00:01:24,000 --> 00:01:25,880
ובאמת רוצה להשתנות,

32
00:01:25,890 --> 00:01:27,380
אנחנו מקבלים אותו.

33
00:01:28,000 --> 00:01:32,890
חס ושלום להכניס את המילה "גזענות"
כשמדובר על עם ישראל.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה