הרב זמיר כהן - מהו העולם הבא?

הרב זמיר כהן

לאן מגיעות הנשמות כשיוצאות מן הגוף? מה זה העולם הבא, ומי זכאי להגיע לשם? הרב זמיר כהן בהסבר קצר ומרתק 

תמלול ההרצאה

1
00:00:08,190 --> 00:00:08,588
המילים:

2
00:00:09,670 --> 00:00:13,335
יש מקומות שהן מתייחסות לעולם הזה,

3
00:00:13,588 --> 00:00:15,987
בשלב הבא שאחרי תחיית המתים.

4
00:00:16,397 --> 00:00:20,821
ויש מקומות שהמילים "עולם הבא"
מתייחסות למקום עינוג הנשמות,

5
00:00:20,847 --> 00:00:24,485
איפה שהנשמות מגיעות
כשיוצאות מהגוף עד תחיית המתים.

6
00:00:24,741 --> 00:00:26,898
כשהקב"ה ברא את העולם

7
00:00:26,903 --> 00:00:30,641
רצה לתת שכר לאדם
בתמורה לעבודה.

8
00:00:31,014 --> 00:00:33,854
כל הנשמות היו כלולות
בנשמתו של אדם הראשון,

9
00:00:33,901 --> 00:00:36,136
העמיד אותו בניסיון קשה של עץ הדעת.

10
00:00:36,141 --> 00:00:37,774
לנו זה נראה פשוט, לא לאכול.

11
00:00:37,783 --> 00:00:42,731
אבל תיקח את כל המצוות שבתורה ביחד,
תחבר אותן - זה הניסיון של עץ הדעת.

12
00:00:42,741 --> 00:00:45,256
כל הפיתויים, היצרים של תאוות, הכול,

13
00:00:45,301 --> 00:00:46,647
תכלול את הכול,

14
00:00:46,675 --> 00:00:48,967
זה היה הפיתוי שהיה שם לאדם הראשון.

15
00:00:49,025 --> 00:00:51,856
אם היה עומד בניסיון עד כניסת השבת,

16
00:00:51,882 --> 00:00:54,804
כולנו עמדנו בניסיון
כי היינו כלולים בנשמתו,

17
00:00:54,832 --> 00:00:56,489
קופצים מייד לימות המשיח.

18
00:00:56,505 --> 00:00:59,011
אדם מקבל שכר בהתאם למעשיו,

19
00:00:59,030 --> 00:01:00,281
בתמורה למעשיו.

20
00:01:00,712 --> 00:01:04,445
כשלא עמד בניסיון, לא רק שלא תיקן,
קלקל את הבריאה עוד.

21
00:01:04,668 --> 00:01:07,689
אז הכול התפזר, הנשמות
התפזרו לכל הבני אדם,

22
00:01:08,101 --> 00:01:10,607
ששת ימי בראשית לששת אלפי שנים

23
00:01:10,623 --> 00:01:13,607
המצווה הזאת - לכל התרי"ג מצוות שבתורה

24
00:01:13,663 --> 00:01:16,649
ועכשיו אנחנו כולנו מתקנים
לאט לאט בשלבים.

25
00:01:16,872 --> 00:01:20,289
זה כמו שאבא נתן פרויקט גדול לילד:
תעשה, תקבל מיליון דולר.

26
00:01:20,310 --> 00:01:21,463
ראה שהוא לא מצליח, אמר לו:

27
00:01:21,472 --> 00:01:24,396
טוב, נפזר לך על שנה.
אז עוד שנה תקבל, לא עכשיו.

28
00:01:24,595 --> 00:01:29,280
כך אותו דבר, הכול התפזר כדי להקל מעלינו
כי לא עמדנו באותו ניסיון גדול.

29
00:01:29,590 --> 00:01:33,809
גן עדן הרוחני, שזה כמו נשמה
בתוך הגוף של העולם, של כדור הארץ,

30
00:01:33,830 --> 00:01:36,809
כך זה היה בהתחלה,
אכל מעץ הדעת הכול התלכלך.

31
00:01:37,258 --> 00:01:41,517
אז אותה נשמה נפרדה,
נהיה גן עדן רוחני לנשמות ועולם גשמי.

32
00:01:41,534 --> 00:01:43,440
אז יש עולם הבא, שזה גן עדן העליון,

33
00:01:43,472 --> 00:01:47,569
שהוא מקום ביניים של אותן נשמות
של הצדיקים

34
00:01:47,585 --> 00:01:49,280
עד זמן תחיית המתים.

35
00:01:49,308 --> 00:01:50,472
אדם שלא היה צדיק,

36
00:01:50,494 --> 00:01:53,284
ואין אדם שהוא היה מושלם,
כל אדם יש לו כישלונות, מעידות,

37
00:01:53,468 --> 00:01:55,284
אם עשה תשובה בעולם הזה

38
00:01:55,301 --> 00:01:57,247
מגיע לעולם האמת נקי.

39
00:01:57,275 --> 00:02:00,048
לא עשה תשובה
או על חלק כן וחלק לא -

40
00:02:00,265 --> 00:02:02,244
או מנקים אותו שם מכל העוונות,

41
00:02:02,272 --> 00:02:05,202
מה שיש בעולם האמת,
המכבסה הזאת שמנקה שם,

42
00:02:05,230 --> 00:02:08,211
או מחזירים אותו בגלגול,
כל דבר לפי עניינו.

43
00:02:08,235 --> 00:02:10,578
כשמגיע הזמן של ביאת המשיח,

44
00:02:10,578 --> 00:02:13,037
שזה בעצם הייעוד הסופי של העולם הבא,

45
00:02:13,065 --> 00:02:15,564
מגיע גם הוא לשכר על המצוות שהוא עשה.

46
00:02:15,588 --> 00:02:17,223
זה עשה הרבה מצוות - מקבל יותר,

47
00:02:17,249 --> 00:02:18,534
זה פחות - מקבל פחות.

48
00:02:18,548 --> 00:02:20,983
האדם שמת קם לתחייה

49
00:02:21,002 --> 00:02:24,072
כי נגזר עליו - אם יאכל מעץ הדעת
הוא יתלכלך רוחנית,

50
00:02:24,091 --> 00:02:27,043
צריך להחזיר אותו לעפר
ולבנות אותו שוב כשהוא נקי.

51
00:02:27,232 --> 00:02:29,011
אז קם בתחיית המתים כשהוא נקי.

52
00:02:29,030 --> 00:02:31,011
גן עדן הרוחני חוזר לעולם

53
00:02:31,068 --> 00:02:33,849
והאדם חי בעולם הזה בתוך גוף

54
00:02:33,945 --> 00:02:38,494
ומתענג על השם ונהנה מזיו שכינתו
כמו בגן עדן העליון.

55
00:02:38,517 --> 00:02:42,976
שזה, כמו שכותב הרמח"ל,
שכל ההנאות של העולם הן רק דמיון

56
00:02:42,992 --> 00:02:45,767
של הנאות ביחס לאותה הנאה ועונג

57
00:02:45,795 --> 00:02:48,447
של להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו,

58
00:02:48,468 --> 00:02:50,527
שזו בעצם השלמות.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה