הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - איחוד הנשמה והגוף בשבת

הרב זמיר כהן

כיצד הגוף והנשמה משלימים אחד את השני ביום השבת, ומה הקשר לחתונה? הרב זמיר כהן בקטע קצר ומרתק

(אורך 3:00)

תמלול ההרצאה

1
00:00:07,936 --> 00:00:09,324
כתוב בישעיה:

2
00:00:22,586 --> 00:00:24,286
יש מצווה לענג את השבת.

3
00:00:24,623 --> 00:00:26,477
כלומר, לא רק לשמור שבת.

4
00:00:26,482 --> 00:00:30,067
לשמור שבת זה הלכות של השבת,
מה מותר לעשות, מה אסור לעשות.

5
00:00:30,278 --> 00:00:31,328
יש קידוש בשבת.

6
00:00:31,438 --> 00:00:33,779
יש בשבת מצוות עשה כמו קידוש,

7
00:00:33,779 --> 00:00:36,372
ויש מצוות לא תעשה:
"לא תעשה כל מלאכה."

8
00:00:36,568 --> 00:00:40,806
כמו שאסור לכתוב, אסור לקטוף,
לנסוע, להבעיר אש,

9
00:00:40,974 --> 00:00:45,347
שכל זה יוצר את האווירה המיוחדת של השבת,
את הנעימות, הרוגע, השלווה,

10
00:00:45,390 --> 00:00:47,401
בלי כל המתח והלחץ של כל השבוע,

11
00:00:47,416 --> 00:00:48,957
בלי טלפונים, בלי תקשורת.

12
00:00:49,194 --> 00:00:50,255
אווירה נפלאה.

13
00:00:50,266 --> 00:00:51,888
אבל מלבד כל זאת הצטווינו:

14
00:00:53,328 --> 00:00:56,571
כלומר, בשבת ללבוש בגדים יפים
שאתה לא לובש אותם כל השבוע,

15
00:00:56,597 --> 00:00:58,721
כאילו אתה יוצא לאירוע, ואתה נמצא בבית.

16
00:00:59,177 --> 00:01:02,095
האוכל, שיהיה משובח יותר
מאשר כל השבוע.

17
00:01:02,127 --> 00:01:07,306
חכמי הקבלה אומרים שבשבת
יש שלום בין הגוף לבין הנשמה.

18
00:01:07,560 --> 00:01:11,195
כל השבוע יש מאבק, הגוף מושך לגשמיות,

19
00:01:11,488 --> 00:01:13,497
יצרים, אוכל, תאוות.

20
00:01:13,502 --> 00:01:17,338
הנשמה מושכת לרוחניות,
רוצה להתעלות, רוצה להתקדש.

21
00:01:17,545 --> 00:01:20,800
בשבת, כשאדם אוכל אוכל טעים,
אוכל משובח,

22
00:01:20,819 --> 00:01:22,349
בזה עצמו יש מצווה,

23
00:01:22,349 --> 00:01:23,905
יש מצווה לענג את השבת.

24
00:01:24,147 --> 00:01:28,405
נמצא שהגוף והנשמה -
שניהם משלימים ביום שבת,

25
00:01:28,426 --> 00:01:30,132
אין את המאבק של כל השבוע.

26
00:01:30,937 --> 00:01:35,268
זוג התחתנו מחדש
אחרי שהיו שניהם גרושים.

27
00:01:35,296 --> 00:01:38,374
היא באה עם בת שיש לה
מהנישואין הקודמים.

28
00:01:38,512 --> 00:01:41,168
הוא בא עם בן שיש לו
מהנישואין הקודמים.

29
00:01:41,457 --> 00:01:44,701
והבן והבת האלה היו סיבה
להרבה מחלוקות ביניהם.

30
00:01:45,057 --> 00:01:46,752
הבעל מעיר לאשתו:

31
00:01:46,794 --> 00:01:51,977
למה את האוכל הטעים ואת כל הפינוקים
ואת הממתקים את מפנקת את הבת שלך?

32
00:01:51,998 --> 00:01:55,442
והבן שלי מקבל ממך
רק דברים פשוטים, שאריות?

33
00:01:55,474 --> 00:01:59,674
והיא מסתכלת מהצד, רואה
שבעלה נותן הרבה כסף לבן.

34
00:01:59,740 --> 00:02:00,558
לא כמו לבת,

35
00:02:00,590 --> 00:02:03,428
נותן לו דמי כיס, "לך תקנה, לך תשמח."

36
00:02:03,438 --> 00:02:06,334
הייתה רבה איתו: מה אתה נותן
כל כך הרבה כסף לבן שלך?

37
00:02:06,934 --> 00:02:09,919
כך במשך תקופה היה ריב גדול ביניהם.

38
00:02:10,188 --> 00:02:13,230
והנה גדלו הבן והבת והתחתנו.

39
00:02:13,383 --> 00:02:17,074
מהרגע שהבן והבת התחתנו
הפסיקו המחלוקות בין ההורים.

40
00:02:17,302 --> 00:02:21,570
למה? כשהוא נותן כסף לבן,
האישה שמחה, גם הבת תיהנה.

41
00:02:21,591 --> 00:02:25,084
הרי הם עכשיו נשואים, גרים ביחד,
יקנה דברים, יהיה להם שפע.

42
00:02:25,109 --> 00:02:28,337
כשהיא מארגנת קופסאות
עם אוכל ונותנת לבת,

43
00:02:28,377 --> 00:02:29,417
גם הוא שמח, למה?

44
00:02:29,417 --> 00:02:32,117
הבן שלי עכשיו יאכל
אוכל טעים, אוכל משובח.

45
00:02:32,154 --> 00:02:33,137
יש שלום ביניהם.

46
00:02:33,165 --> 00:02:35,948
כך בשבת, לא כמו כל השבוע.

47
00:02:35,948 --> 00:02:38,496
כל השבוע הגוף רוצה את האינטרס שלו,

48
00:02:38,496 --> 00:02:39,970
הנשמה רוצה את האינטרס שלה.

49
00:02:40,137 --> 00:02:44,320
בשבת מתחתנים, השבת עושה
חופה וקידושין בין הגוף לבין הנשמה.

50
00:02:44,705 --> 00:02:46,940
ושניהם הופכים להיות מקשה אחת,

51
00:02:47,117 --> 00:02:48,922
"וקראת לשבת עונג."

52
00:02:49,137 --> 00:02:53,877
ואז האדם גם מתענג בעולם הזה
וגם מקבל שכר על העונג הזה.

53
00:02:53,882 --> 00:02:55,971
אז גם הנשמה שמחה, גם הגוף שמח.