הרב זמיר כהן - הבן רוצה ללמוד בישיבה, אבל מה עם הפרנסה?

הרב זמיר כהן

הבן רוצה ללכת לישיבה כדי ללמוד תורה, אבל מה לגבי פרנסה? הרב זמיר כהן משיב לשאלה הנפוצה של ההורים, בקטע קצר ומחזק

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,654 --> 00:00:06,976
שאלה חשובה שלא פעם שמענו אותה גם מהורים
לבחורים שנכנסו ללמוד בישיבות שונות,

2
00:00:07,244 --> 00:00:09,564
וההורה קצת לחוץ מתוך האהבה של הבן.

3
00:00:09,586 --> 00:00:12,664
הוא לא מתנגד לדת,
אבל בכל זאת, מה לגבי פרנסה?

4
00:00:13,315 --> 00:00:16,014
צריך לדעת שמי שבאמת רציני,

5
00:00:16,029 --> 00:00:20,314
כלומר אם רואים שהנער הזה רציני,
הולך ללמוד בישיבה כי הוא מאוהב בתורה,

6
00:00:20,337 --> 00:00:21,214
רוצה להשקיע,

7
00:00:21,791 --> 00:00:24,808
לא שנמאס לו מבית הספר
אז הוא הולך להתבטל כל היום בישיבה

8
00:00:24,822 --> 00:00:28,463
רק לעמוד ליד החלון ולפצח גרעינים,
זה, לא יצא ממנו כלום.

9
00:00:28,890 --> 00:00:32,341
אבל אם באמת הוא הולך לישיבה
על דעת ללמוד,

10
00:00:33,539 --> 00:00:38,045
הוא יכול להיות תלמיד חכם
ולהרוויח עולם הזה ועולם הבא.

11
00:00:38,454 --> 00:00:42,761
בעולם התורה יש המון ערוצי פרנסה
שהוא יכול להשתמש בהם

12
00:00:42,785 --> 00:00:44,059
בגלל שהוא תלמיד חכם.

13
00:00:45,457 --> 00:00:47,584
אני לא מדבר עכשיו על להיות דיין,

14
00:00:48,121 --> 00:00:50,979
כי זה כל הורה יגיד
"עד שיהיה דיין, עד שיבחרו בו..."

15
00:00:50,994 --> 00:00:53,691
דיין זה משכורת של שופט,
זה מעמד של שופט,

16
00:00:53,734 --> 00:00:54,214
זה חשוב.

17
00:00:54,712 --> 00:00:58,780
ומי יודע, אולי כן יהיה דיין,
אולי יהיה רב עיר, אולי יהיה רב שכונה.

18
00:00:58,823 --> 00:01:01,640
יש הרבה תפקידים עם משרות ומשכורות.

19
00:01:02,377 --> 00:01:07,122
אבל יש גם סופר שכותב תפילין, ספרי תורה,
הוא יכול להתפרנס מזה.

20
00:01:07,568 --> 00:01:10,328
אם הוא לא בישיבה, כותב ספר תורה,
מי יקנה ממנו?

21
00:01:10,345 --> 00:01:14,530
אבל לומד בישיבה, נהיה תלמיד חכם,
כותב ספר תורה - אנשים קונים

22
00:01:14,539 --> 00:01:16,212
ומתפרנס מזה.

23
00:01:16,542 --> 00:01:18,557
יכול להיות יועץ נישואין.

24
00:01:18,774 --> 00:01:21,288
יש אנשים שיש להם גישה,
מבינים בנפש האדם,

25
00:01:21,950 --> 00:01:25,968
אז אחרי שהוא כבר לומד
הרבה גמרא ומשנה והלכה ומוסר,

26
00:01:25,979 --> 00:01:28,733
הוא יודע מתוך התורה להיות יועץ נישואין.

27
00:01:29,023 --> 00:01:31,132
אתה לומד להכיר את נפש האדם.

28
00:01:31,182 --> 00:01:34,472
הוא יכול להיות משגיח בישיבה,
יש משגיח רוחני.

29
00:01:34,478 --> 00:01:38,607
לכל ישיבה יש משגיח רוחני,
התפקיד שלו לעצב את האישיות של הבחורים.

30
00:01:38,625 --> 00:01:41,057
כמו קואוצ'ר כזה פרטי שלו.

31
00:01:41,099 --> 00:01:43,299
בישיבות, אני זוכר כשהייתי בישיבה,

32
00:01:43,318 --> 00:01:47,948
לא ידענו להעריך מה המשמעות
של המשגיח הרוחני שהיה בישיבה.

33
00:01:47,989 --> 00:01:50,530
היינו שומעים את השיחות שלו,
מתייעצים איתו על כל דבר,

34
00:01:50,680 --> 00:01:54,695
אבל רק אחרי שיוצאים לחיים,
פתאום קולטים שזה היה שווה מיליונים

35
00:01:54,782 --> 00:02:00,168
מה שקיבלנו אז בישיבה בהדרכה הזאת
של עבודת המידות, של התנהלות נכונה.

36
00:02:01,151 --> 00:02:03,013
אז אם יש לו גישה לזה, יהיה משגיח.

37
00:02:03,345 --> 00:02:06,010
יש אינספור ערוצי פרנסה שיש בתוך התורה.

38
00:02:06,502 --> 00:02:07,682
לכן האבא לא צריך לדאוג.

39
00:02:07,693 --> 00:02:11,601
ואדרבה, בן שבא לאביו ואומר לו
"אבא, אני רוצה להיכנס לישיבה",

40
00:02:11,619 --> 00:02:13,328
שיחבק אותו, ינשק אותו,

41
00:02:13,768 --> 00:02:16,403
יגיד לו: אתה תהיה
התלמיד חכם של הבית,

42
00:02:16,422 --> 00:02:17,934
בך אנחנו נתגאה,

43
00:02:17,951 --> 00:02:19,410
תשקיע טוב, תהיה רב גדול.

44
00:02:19,419 --> 00:02:23,079
אני לא זכיתי להיות תלמיד חכם,
תזכה אתה להיות תלמיד חכם.

45
00:02:23,106 --> 00:02:26,447
תביא כבוד לכל המשפחה,
תביא תורה לכל המשפחה.

46
00:02:27,035 --> 00:02:33,210
בכלל, צריך לדעת, גם בעולם הבא,
אם זוכים שהבן תלמיד חכם, לומד בישיבה,

47
00:02:33,223 --> 00:02:34,211
נהיה תלמיד חכם,

48
00:02:34,502 --> 00:02:40,087
ההורים, אף על פי שאין להם תורה,
עולים ממדרגה למדרגה בגן עדן העליון

49
00:02:40,100 --> 00:02:43,136
בזכות המעשים של הבן
שנמצא כאן בעולם הזה.

50
00:02:43,637 --> 00:02:47,654
בגלל החשיבות, אני אוסיף
מעשה שכתוב בחז"ל.

51
00:02:48,142 --> 00:02:52,405
רבי עקיבא היה כידוע
רבו של רבי שמעון בר יוחאי

52
00:02:52,768 --> 00:02:54,131
שחיבר את הזוהר הקדוש.

53
00:02:54,142 --> 00:02:55,987
אם זה התלמיד, אז מי הרב שלו?

54
00:02:56,423 --> 00:03:02,448
ורבי עקיבא, מספרים חז"ל שהלך פעם
במדבר וראה, זה היה חיזיון רוחני,

55
00:03:02,463 --> 00:03:05,951
ראה אדם בלי בגדים, שחור כולו,

56
00:03:06,002 --> 00:03:08,633
לא שהצבע שלו שחור, רואים שזה פיח,

57
00:03:09,635 --> 00:03:12,440
וסוחב על עצמו חבילה של עצים ורץ.

58
00:03:13,266 --> 00:03:14,768
רבי עקיבא אמר לו: תעצור!

59
00:03:14,768 --> 00:03:15,491
לא שמע לו.

60
00:03:15,502 --> 00:03:17,211
אמר לו: תעצור! אני רוצה לשאול אותך שאלה!

61
00:03:17,223 --> 00:03:18,305
והוא ממשיך לרוץ.

62
00:03:18,453 --> 00:03:21,591
גזר עליו בכוח התורה שלו,
השביע אותו שיעצור.

63
00:03:21,622 --> 00:03:25,787
לא הייתה לו ברירה אבל התחנן:
אסור לי להמתין, רודפים אחריי!

64
00:03:25,878 --> 00:03:26,930
אמר לו: תגיד מה קרה.

65
00:03:27,441 --> 00:03:31,507
אמר לו שהוא כבר לא בעולם החיים,
הוא בעולם הבא, רוח של נפטר.

66
00:03:31,859 --> 00:03:34,596
אמר לו שאין עבירה בעולם
שהוא לא עבר עליה

67
00:03:35,271 --> 00:03:39,635
וכל יום הוא חוטב עצים ואחר כך בעצים האלה
מה שעושים לו, דברים מאוד קשים.

68
00:03:39,663 --> 00:03:42,381
תיאר לו איזה סבל יש לו
על כל העבירות שהוא עשה.

69
00:03:42,663 --> 00:03:45,234
שאל אותו רבי עקיבא:
אני יכול לעזור לך במשהו?

70
00:03:45,257 --> 00:03:46,453
אני עדיין בעולם הזה.

71
00:03:46,478 --> 00:03:48,097
הוא בעולם ההוא לא יכול לעזור לעצמו.

72
00:03:48,121 --> 00:03:52,497
כשיש גוף אדם יכול לבנות את עצמו,
שם אין גוף, לא יכול להיבנות יותר.

73
00:03:52,702 --> 00:03:54,420
אני יכול לעזור לך במשהו?

74
00:03:54,700 --> 00:03:58,971
אמר לו: שמעתי שאומרים שאם הבן שלי
יגיד קדיש, השארתי בן בעולם,

75
00:03:59,005 --> 00:04:00,251
זה מאוד יעזור לי.

76
00:04:00,542 --> 00:04:02,061
איפה את גר?
אמר לו.

77
00:04:02,180 --> 00:04:03,571
אמר: טוב, לך לשלום.

78
00:04:03,580 --> 00:04:06,260
הלך רבי עקיבא לאותה העיר,
חיפש את הילד הזה.

79
00:04:06,290 --> 00:04:10,274
ראה ילד שנמצא בין עבריינים ופושעים,
כמו אביו היה.

80
00:04:10,808 --> 00:04:12,360
ואפילו ברית מילה לא עשו לו.

81
00:04:12,983 --> 00:04:16,968
לקח אותו רבי עקיבא, אימץ אותו,
לימד אותו אל"ף בי"ת, קידם אותו,

82
00:04:17,684 --> 00:04:20,426
עשו לו ברית מילה, התקדם, למד תורה.

83
00:04:20,465 --> 00:04:24,142
כשלמד קצת תפילות וכו'
אז התחיל להגיד קדיש,

84
00:04:24,164 --> 00:04:25,298
אחר כך למד תורה,

85
00:04:25,414 --> 00:04:28,131
עד שבסופו של דבר הוכתר לרבנות.

86
00:04:29,139 --> 00:04:31,133
קיבל תעודה של רב, נהיה תלמיד חכם.

87
00:04:31,140 --> 00:04:34,519
חז"ל מציינים, יש גם דעות
מי הוא היה מבין התנאים.

88
00:04:34,819 --> 00:04:36,814
נעשה ענק בתורה, הבן הזה.

89
00:04:37,820 --> 00:04:43,313
ביום שהכתירו אותו לרב,
רבי עקיבא בלילה רואה בחלום את אותו אדם

90
00:04:43,419 --> 00:04:45,407
שכולו מאיר וזורח.

91
00:04:45,672 --> 00:04:50,000
אמר לו: כבוד הרב,
תנוח דעתך כשם שהנחת את דעתי

92
00:04:50,262 --> 00:04:54,771
כי כשהבן שלי התחיל לומר קדיש
התחילו להעלות אותי ממדרגה למדרגה,

93
00:04:55,259 --> 00:04:58,323
כשהתחיל ללמוד תורה
הוציאו אותי מהגיהינום,

94
00:04:58,663 --> 00:05:01,730
וכשהכתירו אותו לרב הכניסו אותי לגן עדן

95
00:05:01,751 --> 00:05:04,954
והיום אני יושב עם כל הצדיקים
מוכתר בכתר עליון,

96
00:05:04,964 --> 00:05:05,910
איזה תענוג!

97
00:05:05,964 --> 00:05:07,541
תודה רבה לך, כבוד הרב.

98
00:05:07,619 --> 00:05:09,311
מה למדנו מהסיפור הזה?

99
00:05:09,620 --> 00:05:13,367
שאם הבן לומד תורה,
גם אם האבא לא מי יודע מה,

100
00:05:13,382 --> 00:05:17,289
אבל בזכות הבן עולה
ממדרגה למדרגה בגן עדן העליון.

101
00:05:17,383 --> 00:05:20,770
כמה צריך לשאוף שהילדים יתחנכו
במוסדות חינוך תורניים,

102
00:05:21,340 --> 00:05:24,315
במקומות שילמדו אותם תורה,
ידריכו אותם.

103
00:05:24,330 --> 00:05:27,452
ואם הבן אומר ישיבה,
תחבק אותו, תנשק אותו.

104
00:05:28,146 --> 00:05:31,610
זה גם עדיף ממה שהיום,
איזה ניסיונות יש לנערים של היום.

105
00:05:32,011 --> 00:05:32,976
עדיף שיהיה בישיבה,

106
00:05:32,976 --> 00:05:37,597
ולא הניסיונות שיש היום - בגיל 16, 17
מועדונים, עם כל הסכנות שיש שם,

107
00:05:37,597 --> 00:05:39,090
לא צריך לפרט הרבה, כולם יודעים.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה