הרב זמיר כהן - לאן הולכות כל התפילות?

הרב זמיר כהן

כיצד התחתנו שלוש אחיות מבוגרות, אחת אחרי השניה? ולמה תפילות אף פעם לא חוזרות ריקם? הרב זמיר כהן בסיפור קצר עם מסר מחזק לחיים

תמלול ההרצאה

1
00:00:02,222 --> 00:00:06,951
לא פעם רואים אנשים
שרוצים איזו סגולה לישועה,

2
00:00:06,960 --> 00:00:10,419
רוצים לצאת מצרה לרווחה
אז מתפללים.

3
00:00:10,419 --> 00:00:12,531
אבל לא פעם אנשים מתאכזבים.

4
00:00:12,551 --> 00:00:14,100
התפללו, התאמצו,

5
00:00:14,108 --> 00:00:14,857
ואמרו להם:

6
00:00:18,401 --> 00:00:20,722
למה כתוב בסוף עוד פעם "וקווה אל ה'"?

7
00:00:21,056 --> 00:00:24,349
לומר שגם אם התפללת
וראית שהתפילה לא התקבלה

8
00:00:24,371 --> 00:00:25,337
אל תרפה.

9
00:00:28,509 --> 00:00:30,223
כלומר, אל תיכנס לרפיון, לייאוש,

10
00:00:30,235 --> 00:00:32,330
תחזק את הלב ועוד פעם תתפלל.

11
00:00:32,685 --> 00:00:34,896
מספרים: בחור הגיע לגיל 40,

12
00:00:34,909 --> 00:00:36,802
קרוב לגיל 40, יש לו עוד מעט יום הולדת

13
00:00:36,825 --> 00:00:37,560
ועדיין לא נשוי.

14
00:00:37,574 --> 00:00:39,807
הלך לצדיק אמת, בכה לפניו:

15
00:00:39,820 --> 00:00:41,693
כבוד הרב, אני לא יודע מה לעשות,
רוצה להתחתן.

16
00:00:41,875 --> 00:00:45,512
הרב אמר לו להתחזק בכמה דברים:
שייקח קדושה כמו שצריך,

17
00:00:45,525 --> 00:00:49,500
שמירת נגיעה כראוי, שזה כידוע
יש בזה עניין גדול לזרז חתונה,

18
00:00:49,530 --> 00:00:52,493
ושיקרא פרקי שירה 40 יום.

19
00:00:52,521 --> 00:00:56,764
עשה את זה עם הרבה תקווה
שלאחר 40 יום יקבל איזה טלפון משדכנית

20
00:00:56,774 --> 00:00:58,090
ותהיה חתונה, יהיה שידוך.

21
00:00:58,411 --> 00:01:00,208
עברו 40 יום - שום דבר.

22
00:01:00,552 --> 00:01:04,160
מחכה עוד יום-יומיים,
חזר שבור ורצוץ לאותו צדיק.

23
00:01:04,428 --> 00:01:06,959
אומר לו: כבוד הרב, 40 יום ניסיתי.

24
00:01:07,351 --> 00:01:09,128
אמר לו: כיוונת כמו שצריך?

25
00:01:09,128 --> 00:01:09,834
התבוננת?

26
00:01:09,842 --> 00:01:11,114
אמר: עד כמה שיכולתי.

27
00:01:11,125 --> 00:01:13,505
אמר לו: עכשיו עוד 40 יום
אבל יותר תתבונן,

28
00:01:13,514 --> 00:01:14,321
תתאמץ יותר.

29
00:01:14,555 --> 00:01:18,502
חזר עוד 40 יום, באמת
יותר בכוונה, יותר במאמץ.

30
00:01:18,623 --> 00:01:22,902
עברו 40 יום, מגיע התאריך
של יום ההולדת שלו

31
00:01:22,924 --> 00:01:25,130
ושום הצעה, שום דבר, הכול יבש.

32
00:01:25,155 --> 00:01:27,153
חזר לרב בלי להתייאש,

33
00:01:27,165 --> 00:01:28,938
שבור אבל עקשן.

34
00:01:29,152 --> 00:01:31,267
כבוד הרב, אמרת עוד 40 יום, עשיתי.

35
00:01:31,496 --> 00:01:33,900
אמר לו: אתה באמת התבוננת בכל מילה?

36
00:01:34,146 --> 00:01:35,720
אמר לו: השתדלתי כמה שאפשר.

37
00:01:35,739 --> 00:01:38,115
עכשיו עוד 40 יום, תתאמץ יותר,

38
00:01:38,137 --> 00:01:40,694
תכוון יותר, שים לב, תרגיש דבקות בהשם,

39
00:01:40,711 --> 00:01:41,891
תתפלל מכל הלב.

40
00:01:41,900 --> 00:01:43,762
במקום להגיד שהרב הזה צוחק עליי,

41
00:01:43,786 --> 00:01:47,660
הוא עם אמונת חכמים
חזר עוד פעם, עוד 40 יום.

42
00:01:47,682 --> 00:01:51,078
לאחר 40 יום האלה קיבל טלפון באמת,

43
00:01:51,112 --> 00:01:54,367
פגש מישהי בת 38, מצאה חן בעיניו,

44
00:01:54,386 --> 00:01:56,574
קבעו אירוסין, שמחה גדולה.

45
00:01:56,868 --> 00:01:58,841
באירוסין כולם מאושרים.

46
00:01:59,158 --> 00:02:01,148
האבא של הכלה לקח את המיקרופון

47
00:02:01,148 --> 00:02:05,135
ואמר בדמעות שהוא רוצה להודות להשם
וסיפר את הסיפור שלו:

48
00:02:05,358 --> 00:02:07,803
אמר שיש לו שלוש בנות והיו מעוכבות.

49
00:02:07,940 --> 00:02:10,941
בת אחת הגיעה לגיל 43, לא נשואה.

50
00:02:11,171 --> 00:02:13,721
הבת השנייה 41, לא נשואה,

51
00:02:14,063 --> 00:02:17,124
והבת השלישית,
זו של הערב, 38 - לא נשואה.

52
00:02:17,388 --> 00:02:18,697
והוא אומר: חסד השם,

53
00:02:18,840 --> 00:02:22,360
בשלושת החודשים האחרונים הראשונה התארסה,

54
00:02:22,779 --> 00:02:24,940
אחרי זמן קצר השנייה התארסה,

55
00:02:25,066 --> 00:02:26,705
והערב השלישית התארסה.

56
00:02:26,736 --> 00:02:30,054
והוא רוצה להודות להשם על חסד השם,
על הישועה הגדולה

57
00:02:30,065 --> 00:02:33,891
שהוא לא מאמין, תוך זמן כזה קצר,
אחרי המתנה שלושתן מאורסות.

58
00:02:34,191 --> 00:02:36,963
אותו צדיק ישב גם כן
באירוסין, הזמינו אותו.

59
00:02:37,103 --> 00:02:38,737
אמר לו: תביא את המיקרופון.

60
00:02:38,854 --> 00:02:40,543
לקח את המיקרופון, אמר לכולם כך:

61
00:02:40,565 --> 00:02:43,854
תדעו לכם ששלושתן התארסו
בזכות התפילות שלו.

62
00:02:43,869 --> 00:02:47,075
אחרי 40 יום על פי האמת
היה צריך כבר להתארס איתה.

63
00:02:47,105 --> 00:02:49,786
בשמיים אומרים:
הוא בן 40, יש פה 38,

64
00:02:49,802 --> 00:02:51,219
הם שידוך, צריכים להתחתן.

65
00:02:51,234 --> 00:02:53,066
אבל באה מידת הדין ומקטרגת:

66
00:02:53,066 --> 00:02:55,771
יש שתי בנות מעליה,
איך אפשר שהיא תעקוף אותן?

67
00:02:55,786 --> 00:02:57,145
צריך קודם שהן יתחתנו.

68
00:02:57,157 --> 00:02:59,710
אמר הקב"ה: אז זאת בת 43 - שתתארס.

69
00:02:59,837 --> 00:03:01,309
אבל הוא עדיין מחכה.

70
00:03:01,331 --> 00:03:03,696
עוד 40 יום מתפלל, מתחנן,

71
00:03:03,866 --> 00:03:06,063
הגיע הזמן שצריך להתחתן עם ה-38,

72
00:03:06,084 --> 00:03:07,956
אבל יש מישהי בת 41.

73
00:03:08,245 --> 00:03:11,352
אז התפילה שלו הועילה
שזאת בת 41 תתארס.

74
00:03:11,404 --> 00:03:13,718
למה? לפתוח לו את הדרך,
שהמסלול ייפתח.

75
00:03:13,749 --> 00:03:17,768
עוד 40 יום - עכשיו קיבל
את בת הזוג האמיתית שלו.

76
00:03:17,795 --> 00:03:24,082
זאת דוגמה עד כמה לפעמים האדם
עושה דברים ומרגיש כאילו אין תוצאות.

77
00:03:24,445 --> 00:03:25,364
אבל יש לנו כלל:

78
00:03:27,042 --> 00:03:28,068
כל תפילה פועלת.

79
00:03:28,626 --> 00:03:32,783
לפעמים מתפללים על אדם שיחיה
כי הוא במחלה מסוכנת

80
00:03:32,800 --> 00:03:33,576
והוא בסוף נפטר

81
00:03:33,576 --> 00:03:34,794
ואנשים מרגישים אכזבה:

82
00:03:34,805 --> 00:03:36,241
"מה זה, אלפים התפללו,

83
00:03:36,250 --> 00:03:37,620
איך יכול להיות שאין תוצאות?"

84
00:03:37,890 --> 00:03:39,216
אין מצב שאין תוצאות.

85
00:03:39,237 --> 00:03:42,733
ייתכן שהתפילות האלה האריכו לו
את החיים בעוד כמה ימים.

86
00:03:42,743 --> 00:03:46,335
היה צריך למות לפני ובזכות
התפילות קיבל עוד כמה ימים.

87
00:03:46,595 --> 00:03:48,293
יכול להיות שהיה צריך למות בייסורים,

88
00:03:48,493 --> 00:03:51,363
ועל ידי תפילות פחתה הכמות של הייסורים.

89
00:03:51,561 --> 00:03:55,189
ייתכן שהתפילות לא הועילו
 לאדם שהתפללו עליו,

90
00:03:55,334 --> 00:03:56,745
אבל הועילו לכלל ישראל.

91
00:03:56,862 --> 00:04:00,114
התפילות שלפני לכאורה
לא פעלו על שום דבר,

92
00:04:00,122 --> 00:04:02,204
אבל הן שמורות אצל הקב"ה.

93
00:04:02,216 --> 00:04:03,542
אין תפילה שהולכת ריקם.

94
00:04:03,681 --> 00:04:06,645
כשהאדם מחזק את עצמו באמונה וביטחון,

95
00:04:06,951 --> 00:04:09,551
הוא יודע לא להרפות ולא להתייאש.

96
00:04:09,560 --> 00:04:12,418
גם אם הוא רואה שהוא התאמץ
והשתדל ואין תוצאות:

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה