הרב ברוך רוזנבלום

שובם של הליצנים - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

מיהם הליצנים שבגללם שינה הקב"ה את פרצופו של יצחק? למה ביקש אברהם אבינו זיקנה? מי המציא את הבדיחה ששרה נתעברה מאבימלך ומדוע התורה לא מייחסת את יצחק לשרה אימו כמו שיחסה את ישמעאל להגר?