הרב אושרי אזולאי

הרב אושרי אזולאי - דיני המתנה בין בשר לחלב

הרב אושרי אזולאי

כמה זמן צריך להמתין בין בשר לחלב, ומה ההבדל בין המנהגים? הרב אושרי אזולאי מסביר בקצרה את ההלכות החשובות