הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום - ההוכחה הגדולה ביותר שהפרנסה היא משמים

הרב ברוך רוזנבלום

מהי ההוכחה הגדולה ביותר שהפרנסה היא משמים? הרב ברוך רוזנבלום בקטע קצר ומחזק

(אורך 7:25)