x
הרב ראובן זכאים

הרב ראובן זכאים - איך לנצל את הכוחות הטמונים בנו?

הרב ראובן זכאים

מדוע הדייג השליך את הדגים הגדולים בחזרה לים? הרב ראובן זכאים במסר קצר על הכוחות הטמונים בנו, והדרך להוציאם מהכח אל הפועל

(אורך 2:18)