הרב זמיר כהן - גדולתו של אברהם אבינו

הרב זמיר כהן

מדוע נמרוד רצה להרוג את אברהם אבינו? הרב זמיר כהן בהרצאה מחכימה על דמותו וגדולתו של אב האומה, אברהם אבינו

תמלול ההרצאה

1
00:00:11,510 --> 00:00:15,166
כשאברהם נולד כבר נמרוד ביקש להורגו

2
00:00:15,480 --> 00:00:19,410
כי האצטגנינים, האסטרולוגים שלו
אמרו לו שהאדם הזה יעשה לו הרבה צרות,

3
00:00:19,900 --> 00:00:23,570
אז הוא כבר שלח שליחים
לקחת את התינוק שנולד ולהשמיד אותו.

4
00:00:25,260 --> 00:00:28,340
כשהדבר נודע לתרח, הסתיר אותו במערה.

5
00:00:28,380 --> 00:00:30,900
אברהם אבינו, לא הרבה יודעים,
הוא גדל במערה.

6
00:00:30,900 --> 00:00:33,830
יש דעות, כמה דעות
עד איזה גיל הוא היה במערה.

7
00:00:33,860 --> 00:00:37,360
כשיצא התפעל מהיופי של הבריאה.

8
00:00:37,580 --> 00:00:41,090
אנחנו גדלנו, עוד מגיל ינקות

9
00:00:41,100 --> 00:00:45,100
התרגלנו לראות את השמש, את הירח,
את הכוכבים, את העצים, את הפרחים,

10
00:00:45,110 --> 00:00:48,920
הכול נראה לנו טבעי, אפילו כך
אנשים מתפעלים מפלאי הבריאה.

11
00:00:49,440 --> 00:00:52,840
אבל אדם שעד גיל מסוים
לא ראה כלום

12
00:00:52,860 --> 00:00:56,930
והוא יוצא מהמערה, הופתע מאוד
לראות בריאה כזו יפה,

13
00:00:57,060 --> 00:00:59,050
מתוכננת, מסודרת.

14
00:00:59,750 --> 00:01:03,173
היה ברור לו שיש יד מכוונת
שמסתתרת מאחורי.

15
00:01:03,780 --> 00:01:07,370
כמה פעמים יצא לי לדבר עם אנשים
שהגדירו את עצמם אתאיסטים,

16
00:01:07,380 --> 00:01:09,006
"אני לא מאמין באלוקים".

17
00:01:09,500 --> 00:01:12,750
וכשאומרים לו:
את המילה אלוקים תניח לרגע,

18
00:01:12,770 --> 00:01:16,650
אבל כשאתה רואה את פלאי הבריאה,
אתה רואה את הגוף שלך,

19
00:01:16,660 --> 00:01:21,410
גוף - שני מקלות יוצאים מהצדדים,
בראש כל מקל עוד חמישה מקלות קטנים,

20
00:01:21,672 --> 00:01:23,410
והמקל הזה הוא לא עצם אחת,

21
00:01:23,660 --> 00:01:29,038
הרי הפרק שיש במרפק מאוד מורכב.

22
00:01:29,570 --> 00:01:35,570
שתי עצמות מתחברות עם מערכת
של סחוסים, גידים, ורידים, שרירים,

23
00:01:35,580 --> 00:01:39,124
מערכת מדהימה כדי שהמנוף הזה
יוכל לתפקד, להזיז דברים.

24
00:01:39,520 --> 00:01:42,991
אם הייתה לנו עצם אחת,
לא היינו יכולים להגיש את המזון לפה,

25
00:01:43,228 --> 00:01:44,810
לא היינו יכולים לתפקד.

26
00:01:44,940 --> 00:01:48,030
ויש עוד חמישה מקלות בקצה,
מעוצבים בצורות שונות

27
00:01:48,040 --> 00:01:52,030
שאדם יכול לאחוז משהו, לחתוך, להרים כוס.

28
00:01:52,220 --> 00:01:55,580
כל אדם שיתבונן בפלאי הבריאה,
תסתכל על הגוף שלך,

29
00:01:55,580 --> 00:01:57,960
אפשר שעות לדבר רק על פלאי גוף האדם.

30
00:01:57,970 --> 00:01:58,970
זה נהיה לבד?

31
00:01:59,500 --> 00:02:03,380
או שיש יד מכוונת,
תבונה עליונה, כוח עליון?

32
00:02:03,390 --> 00:02:05,450
את המילה אלוקים,
אתה לא רוצה להשתמש בה,

33
00:02:05,470 --> 00:02:06,530
תעזוב לרגע.

34
00:02:06,540 --> 00:02:11,600
אבל יש איזו יד מתכננת?
איזו תבונה מאחורי?

35
00:02:12,000 --> 00:02:13,370
או שהכול נהיה במקרה?

36
00:02:13,390 --> 00:02:14,610
הרי אין אפשרות שלישית.

37
00:02:14,620 --> 00:02:18,610
או שיש מתכנן או שהכול נהיה לבד.

38
00:02:18,620 --> 00:02:23,370
ברוב המקרים התשובה של אנשים
שמגדירים את עצמם אתיאיסטים:

39
00:02:23,800 --> 00:02:25,970
"אני מסכים שיש איזו יד מכוונת,

40
00:02:26,440 --> 00:02:28,970
"איזו תבונה עליונה, איזה כוח עליון",

41
00:02:28,970 --> 00:02:30,970
אבל הוא לא רוצה להשתמש
במילה אלוקים.

42
00:02:31,330 --> 00:02:33,330
אני אומר לו: טוב, אז התקדמנו צעד.

43
00:02:33,340 --> 00:02:34,870
עכשיו בוא נבדוק מי זה.

44
00:02:35,340 --> 00:02:37,120
אתה צודק, מהבריאה לא יודעים כלום.

45
00:02:37,130 --> 00:02:38,430
זה מה שקרה לאברהם אבינו,

46
00:02:38,440 --> 00:02:43,070
כשאברהם אבינו יצא מהמערה,
הוא ראה עולם כל כך מורכב,

47
00:02:43,090 --> 00:02:45,760
היה ברור לו שיש בורא,
אבל הוא לא יודע מיהו.

48
00:02:46,090 --> 00:02:48,160
לנו הרבה יותר קל ממנו

49
00:02:48,180 --> 00:02:52,570
כי כשאדם לומד את ההוכחות הברורות
לתורה מן השמיים,

50
00:02:52,580 --> 00:02:53,780
אז אתה גם יודע מיהו.

51
00:02:53,790 --> 00:02:55,539
אבל לאברהם עדיין לא הייתה תורה.

52
00:02:55,592 --> 00:02:58,990
הוא יוצא מהמערה,
הוא רואה עולם כל כך מורכב,

53
00:02:59,000 --> 00:03:00,930
ברור לו שיש מתכנן, אבל מי זה?

54
00:03:00,940 --> 00:03:03,920
ניסה בתחילה לעבוד עם היגיון.

55
00:03:04,121 --> 00:03:09,810
אמר לעצמו: אם יש פה כדור שמש
כזה ענק שהוא מחמם ומאיר,

56
00:03:10,080 --> 00:03:11,920
והוא מוזר בנוף של השמיים.

57
00:03:11,930 --> 00:03:16,680
אתה רואה כדור שמש,
כוכב אש כזה ענק - זה הבורא.

58
00:03:16,690 --> 00:03:19,297
התחיל להשתחוות אליו ולעבוד אותו.

59
00:03:19,838 --> 00:03:24,367
להפתעתו, בערב הוא רואה
שכדור האש הענק הולך ושוקע,

60
00:03:24,470 --> 00:03:27,290
ומהצד השני מגיע מלך אחר,

61
00:03:27,540 --> 00:03:29,609
ירח עם צבא של כוכבים.

62
00:03:30,070 --> 00:03:31,530
אמר: כנראה טעיתי.

63
00:03:31,540 --> 00:03:33,450
זה חזק יותר מזה.

64
00:03:33,924 --> 00:03:37,050
כי אם הוא בורח ממנו
והוא בא עם כל הצבא שלו,

65
00:03:37,060 --> 00:03:39,640
זה האלוה האמיתי.
התחיל לעבוד את הירח.

66
00:03:39,670 --> 00:03:45,210
בבוקר הוא רואה שהמלך עם הצבא נעלם
ומי שהיה אתמול חזר.

67
00:03:45,540 --> 00:03:49,200
אמר: כנראה יש פה שני כוחות נאבקים,
שניהם כנראה חזקים.

68
00:03:49,220 --> 00:03:53,210
לאחר כמה ימים קלט
שיש כאן מחזוריות של טבע.

69
00:03:53,220 --> 00:03:56,451
הם לא פועלים לפי רצונם,
אתה רואה שזה חוזר על עצמו,

70
00:03:56,610 --> 00:04:02,060
זאת אומרת שהם משועבדים לחוקיות מסוימת
שחייב להיות מישהו מעליהם.

71
00:04:02,300 --> 00:04:03,697
אז מי זה המישהו הזה?

72
00:04:04,090 --> 00:04:06,290
והיה בוכה ומתחנן ואומר:

73
00:04:06,300 --> 00:04:09,690
אני יודע שאתה בראת את הכול,
אבל תגלה לי מי אתה.

74
00:04:09,700 --> 00:04:10,474
אני לא יודע מי אתה.

75
00:04:10,810 --> 00:04:14,690
חז"ל אומרים במדרש:
משל לאדם שנכנס לארמון מפואר,

76
00:04:15,030 --> 00:04:19,890
ראה שולחנות ערוכים, כיסאות,
מיטות מוצעות, הכול לשירותו.

77
00:04:20,020 --> 00:04:22,740
אז אכל ושתה וישן ונח.

78
00:04:23,260 --> 00:04:25,650
אבל לפני שיצא רצה לדעת למי להודות.

79
00:04:26,080 --> 00:04:28,790
הסתובב בחדרים, במסדרונות,
עולה, יורד,

80
00:04:28,830 --> 00:04:33,810
והיה צועק: מיהו בעל הארמון הזה?
אני רוצה להכיר אותך, להודות לך.

81
00:04:34,370 --> 00:04:36,420
"עד שהציץ עליו", כך לשון חז"ל,

82
00:04:36,430 --> 00:04:38,526
"הציץ עליו בעל הבירה..."

83
00:04:38,820 --> 00:04:40,810
בירה זה הארמון המפואר הזה,

84
00:04:41,410 --> 00:04:42,320
"ואמר לו זה אני".

85
00:04:42,330 --> 00:04:43,890
אתה כל כך רוצה לדעת, אז הנה אני.

86
00:04:44,230 --> 00:04:47,610
כך אברהם כל כך השתוקק לדעת
מי זה בורא עולם

87
00:04:47,780 --> 00:04:51,370
עד שהקב"ה התגלה אליו בנבואה
ואמר לו "זה אני".

88
00:04:51,380 --> 00:04:52,520
ומה פירוש המילה נבואה?

89
00:04:52,540 --> 00:04:55,530
כשהתנ"ך מדבר על נביאים,
מה זה נביא?

90
00:04:56,070 --> 00:04:57,758
לא אדם שמדמיין דמיונות.

91
00:04:58,070 --> 00:05:01,890
יש היום כאלה לוקחים חומרים מסוימים,
מדמיינים שאלוקים מדבר איתם.

92
00:05:02,190 --> 00:05:03,773
נביא מלשון ניב.

93
00:05:04,710 --> 00:05:08,750
הקב"ה מדבר דרכו, דרך הנביא,

94
00:05:09,510 --> 00:05:12,680
מעביר מסר לאנושות או לאותו נביא לעצמו.

95
00:05:12,970 --> 00:05:16,680
זה אדם שרואה עתידות, הוא אומר דברים
והכול נהיה בסופו של דבר.

96
00:05:17,820 --> 00:05:19,810
אברהם אבינו, הקב"ה דיבר איתו,

97
00:05:19,810 --> 00:05:22,330
אמר לו: תדע לך שאני הולך
 להפוך את סדום ועמורה.

98
00:05:22,970 --> 00:05:25,780
והוא מתחנן לפניו,
מבקש ממנו שזה לא יקרה.

99
00:05:26,140 --> 00:05:29,070
בסופו של דבר לא היו מספיק צדיקים,

100
00:05:29,380 --> 00:05:33,940
כמו שהקב"ה אמר לו שאם יהיו עשרה,
"לא אשחית את המקום בעבור העשרה".

101
00:05:33,960 --> 00:05:35,210
אבל גם אין עשרה.

102
00:05:35,220 --> 00:05:38,210
ואז כל סדום ועמורה נהפכה.

103
00:05:38,210 --> 00:05:41,210
כל הערים שהיו שם,
סדום ועמורה, אדמה וצבויים.

104
00:05:41,260 --> 00:05:43,250
עד היום רואים את התוצאות שם.

105
00:05:43,260 --> 00:05:47,010
אדם שנוסע ליד ים המלח,
אתה רואה את החיתוך של ההרים.

106
00:05:47,030 --> 00:05:51,150
יש הרבה שפך, אבל בהרבה מקומות
אתה רואה את החיתוך של ההרים.

107
00:05:51,340 --> 00:05:54,920
המקום הכי נמוך בעולם,
חז"ל אומרים למה זה הפך?

108
00:05:55,160 --> 00:05:58,500
כמו שלוקחים קערה
והופכים אותה מלמעלה למטה.

109
00:05:58,510 --> 00:06:01,170
זה מה שקרה שם,
המטיר גופרית ואש.

110
00:06:01,180 --> 00:06:03,790
לפני כן המקום שם היה פורה מאוד.

111
00:06:03,810 --> 00:06:06,650
לוט הלך לגור שם
כי המקום היה מאוד פורח.

112
00:06:06,660 --> 00:06:09,650
ואברהם כל כולו איש החסד,

113
00:06:10,290 --> 00:06:12,650
שכמה צריך ללמוד מאבינו,

114
00:06:12,860 --> 00:06:15,530
כל אדם לעצמו, להיות אכפתי מהזולת,

115
00:06:15,530 --> 00:06:17,530
בנה אוהל של ארבעה פתחים.

116
00:06:17,540 --> 00:06:19,530
ארבעה פתחים פחות נוח.

117
00:06:19,620 --> 00:06:21,610
החום נכנס, הקור נכנס.

118
00:06:22,070 --> 00:06:23,260
אבל היה שווה לו

119
00:06:23,720 --> 00:06:28,080
כי אמר: אם אני בונה אוהל
שהוא סגור ממזרח, מערב, צפון,

120
00:06:28,090 --> 00:06:29,460
רק דרום פתוח,

121
00:06:29,690 --> 00:06:32,850
מה יקרה כשיבוא איזה הלך במזרח?

122
00:06:32,990 --> 00:06:35,150
הוא לא ידע שזה אוהל של הכנסת אורחים,

123
00:06:35,340 --> 00:06:38,810
ואני לא אראה אותו,
אז כך אתן לו להמשיך בדרכו?

124
00:06:38,820 --> 00:06:41,650
ארבעה פתחים, שכל מי שבא
אני נמצא באוהל,

125
00:06:41,660 --> 00:06:42,920
אני מזהה אותו מכל הכיוונים.

126
00:06:42,940 --> 00:06:45,640
זה אוהל ענק היה.
והוא מייד רואה ורץ.

127
00:06:45,660 --> 00:06:49,170
כשעשה ברית מילה בגיל 90,
כי הקב"ה אמר לו למול אז הוא מל.

128
00:06:49,180 --> 00:06:50,400
בגיל 90 הוא היה.

129
00:06:50,420 --> 00:06:52,810
הקב"ה הוציא חמה מנרתיקה.

130
00:06:52,820 --> 00:06:57,210
אמר: רחמנות עליו, עכשיו עשה ברית מילה
והוא רץ בשביל האורחים,

131
00:06:57,510 --> 00:07:00,090
אז עשה חום גדול
כדי שלא יהיו עוברים ושבים,

132
00:07:00,100 --> 00:07:02,090
שאנשים לא יוכלו לצאת מפתח הבית.

133
00:07:02,140 --> 00:07:06,820
"והוא יושב פתח האוהל כחום היום",
מספרת התורה בפרשת וירא.

134
00:07:06,830 --> 00:07:10,521
והוא מצפה לראות
אולי בכל זאת יבוא אורח.

135
00:07:14,380 --> 00:07:15,370
כך לשון התורה.

136
00:07:15,380 --> 00:07:17,370
אז שלח לו את שלושת המלאכים.

137
00:07:17,380 --> 00:07:19,490
אחד בישר לו על לידת יצחק,

138
00:07:19,500 --> 00:07:22,400
היה מיכאל, בא לבשר לו
שיצחק עתיד להיוולד,

139
00:07:22,420 --> 00:07:24,010
רפאל בא לרפא אותו,

140
00:07:24,020 --> 00:07:26,530
וגבריאל משם הלך להפוך את סדום.

141
00:07:26,570 --> 00:07:29,810
והקב"ה אומר: "המכסה אני
מאברהם אשר אני עושה"?

142
00:07:30,330 --> 00:07:33,770
האדם הזה כל כך קרוב אליי,
אז גילה לו מה שהוא הולך לעשות.

143
00:07:33,780 --> 00:07:35,570
אברהם היה איש החסד.

144
00:07:35,570 --> 00:07:40,908
כשלוט נשבה על ידי ארבעת המלכים,
סיכן את חייו עם קבוצה קטנה,

145
00:07:40,911 --> 00:07:42,400
יצא להילחם בהם.

146
00:07:42,600 --> 00:07:44,400
ארבעה מלכים ניצחו חמישה

147
00:07:44,420 --> 00:07:47,370
ואברהם יצא להילחם,
סיכן את חייו

148
00:07:47,520 --> 00:07:48,950
כדי להחזיר את לוט.

149
00:07:49,000 --> 00:07:50,915
אחווה, אכפתיות.

150
00:07:51,210 --> 00:07:54,840
הקדיש את חייו כדי לקרב יהודים
לאמונה בבורא עולם.

151
00:07:54,860 --> 00:07:58,610
אמר לעצמו: האדם הזה ימות
כשהוא מאמין עדיין בעץ ואבן?

152
00:07:58,620 --> 00:08:00,420
מה יהיה איתו בעולם הבא?

153
00:08:00,530 --> 00:08:04,140
היה יושב עם כל אדם,
מדבר איתו, מסביר לו:

154
00:08:04,320 --> 00:08:07,970
איך אתה מאמין בדבר כזה?
תפעיל את ההיגיון, תפעיל את השכל.

155
00:08:08,460 --> 00:08:10,249
אז הוא אומר לו:
אז מי ברא את העולם?

156
00:08:10,590 --> 00:08:11,970
ואברהם מלמד אותו.

157
00:08:12,250 --> 00:08:15,130
לא היה לו זמן מיותר,
היו לו הרבה דברים לעשות.

158
00:08:15,300 --> 00:08:19,160
אבל האכפתיות שלו,
כל כולו חסד, כל כולו נתינה.

159
00:08:19,660 --> 00:08:24,010
והנה הקב"ה אומר לו: "קח נא
את בנך את יחידך אשר אהבת, את יצחק,

160
00:08:24,020 --> 00:08:27,000
"ולך לך אל ארץ המוריה והעלהו שם לעולה".

161
00:08:27,020 --> 00:08:30,010
עד שנולד לו הבן הזה בגיל מאוחר כל כך,

162
00:08:30,020 --> 00:08:33,250
איך אפשר לעשות דבר כזה?
וזה מנוגד לאופי שלו.

163
00:08:33,980 --> 00:08:37,570
ומלבד זאת, לא רק שמנוגד לאופי שלו,
שכל כולו חסד,

164
00:08:37,580 --> 00:08:40,440
אלא מנוגד גם לכל מה
שהוא לימד את האנשים.

165
00:08:40,460 --> 00:08:44,840
תמיד הוא היה אומר להם:
אתם מקריבים את הילדים שלכם לעבודה זרה?

166
00:08:44,860 --> 00:08:49,370
הרי זו הייתה עבודה זרה של המולך,
היו שורפים את הילדים שלהם לעבודה זרה.

167
00:08:49,720 --> 00:08:54,260
בספר "ארכיאולוגיה תנכ"ית" הבאנו
ממצאים ארכיאולוגיים מכמה מקומות בעולם

168
00:08:54,290 --> 00:08:56,745
שהייתה שיטה כזו באותם הימים,
הנהגה כזו

169
00:08:57,250 --> 00:08:58,810
שהיו ממש שורפים את ילדיהם.

170
00:08:58,820 --> 00:09:02,450
מצאו כדים עם שרידים
במקומות שונים בעולם.

171
00:09:03,080 --> 00:09:04,830
ואברהם היה מטיף נגד זה:

172
00:09:04,850 --> 00:09:07,480
"אלוהי האמת לא מחפש קורבנות אדם".

173
00:09:07,560 --> 00:09:10,810
והקב"ה אומר לו:
"קח את בנך והעלהו שם לעולה".

174
00:09:11,260 --> 00:09:13,470
אז הניסיון מתעצם עוד יותר.

175
00:09:13,620 --> 00:09:15,300
הוא לא ידע שמדובר רק בניסיון

176
00:09:15,300 --> 00:09:18,350
שחס ושלום שהקב"ה ירצה שיקריב את בנו,

177
00:09:18,380 --> 00:09:23,330
כמו ששלח את המלאך ואמר לו
"אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה".

178
00:09:23,340 --> 00:09:25,330
אז מה הייתה המטרה בכל זה?

179
00:09:25,340 --> 00:09:27,500
"והאלוהים ניסה את אברהם".

180
00:09:27,520 --> 00:09:29,840
מה זה ניסה?
לא שהוא לא ידע איך הוא יתנהג.

181
00:09:30,020 --> 00:09:32,850
לנסות פירושו להרים על נס, להרים לגובה.

182
00:09:33,420 --> 00:09:36,020
כשאדם עומד בניסיון הוא נבנה.

183
00:09:36,040 --> 00:09:39,770
כשהוא מוכן להגיע למצב כזה
של הקרבה כל כך גדולה,

184
00:09:39,780 --> 00:09:44,970
באישיות שלו הוא נעשה אדם
שדבק בבורא עולם ברמות הכי גבוהות,

185
00:09:44,980 --> 00:09:46,360
ואז שכרו בהתאם.

186
00:09:46,840 --> 00:09:49,360
הרי כל הניסיונות שהקב"ה שולח לכולנו,

187
00:09:50,060 --> 00:09:53,370
הוא רואה עתידות, הוא יודע מה האדם יעשה,
אז למה הוא שולח לו את הניסיון?

188
00:09:54,060 --> 00:09:57,170
כי כשהאדם יעמוד בניסיון מתוך בחירה,

189
00:09:57,200 --> 00:10:00,210
הקב"ה לא קובע לאדם מה הוא יעשה,
הוא יודע מה הוא יעשה,

190
00:10:00,220 --> 00:10:02,860
אבל הוא לא קובע לו,
האדם קובע.

191
00:10:03,150 --> 00:10:06,210
וכשהוא מתגבר על היצר
מגיע לו שכר על ההתגברות,

192
00:10:06,210 --> 00:10:07,900
שזוהי תכלית הבריאה,

193
00:10:07,920 --> 00:10:11,050
שהאדם יעמוד בניסיונות,
יתגבר על היצרים שלו,

194
00:10:11,350 --> 00:10:12,930
ויקבל שכר בהתאם.

195
00:10:12,950 --> 00:10:15,800
כמה שהאדם גדול יותר,
מקבל ניסיונות יותר גדולים.

196
00:10:15,820 --> 00:10:19,780
ואברהם שהיה נביא, שומע
את הקב"ה מדבר איתו

197
00:10:19,820 --> 00:10:22,590
והוא יודע שהכול אמת
והוא אומר לו "תעשה את זה",

198
00:10:22,610 --> 00:10:25,170
אז הוא לא מבין בשכל,

199
00:10:25,560 --> 00:10:28,610
אבל הוא אומר "אבל אני סומך עליו
שהוא מבין הרבה יותר ממני".

200
00:10:28,660 --> 00:10:31,020
כל עשרת הניסיונות היו עם הרבה פלאות,

201
00:10:31,030 --> 00:10:34,810
אבל אחר כך הוא ראה את התוצאות הנפלאות
אחרי שעמד בניסיון.

202
00:10:35,040 --> 00:10:39,500
כשאמר לו "לך לך מארצך וממולדתך
ומבית אביך אל הארץ אשר אראך

203
00:10:39,510 --> 00:10:44,050
"ואעשך לגוי גדול ואברכך
 ואגדלה שמך והיה ברכה",

204
00:10:44,070 --> 00:10:46,280
אז הוא עזב את המשפחה,
בא לארץ ישראל.

205
00:10:46,810 --> 00:10:51,090
כשהגיע לארץ ישראל, במקום "ואברכך",
תהיה עשיר, יהיה לך הכול -

206
00:10:51,450 --> 00:10:53,496
כתוב "ויהי רעב בארץ

207
00:10:54,010 --> 00:10:55,570
"וירד אברהם מצרימה",

208
00:10:55,600 --> 00:10:57,090
ושם לקחו את אשתו לפרעה.

209
00:10:57,100 --> 00:10:59,360
הייתה יפת תואר,
לקחו את אשתו לפרעה.

210
00:10:59,380 --> 00:11:02,950
הקב"ה שלח אליו נגעים,
מלאך מכה אותו עד שהוא שחרר אותה.

211
00:11:03,340 --> 00:11:06,330
כל אלה ניסיונות.
אברהם אבינו היה אמור לשאול שאלות:

212
00:11:07,340 --> 00:11:08,529
"למה הוא עושה לי את זה?"

213
00:11:09,624 --> 00:11:13,900
אבל כשאדם עומד בניסיון,
זה מה שמחשל אותו, זה מה שבונה אותו,

214
00:11:13,920 --> 00:11:15,870
מרומם אותו למקום יותר גבוה,

215
00:11:15,880 --> 00:11:18,930
בסוף הוא מבין למה זה קרה
והוא רואה את התוצאה הטובה.

216
00:11:19,610 --> 00:11:23,260
כשעמד בניסיון הזה
של עקידת יצחק

217
00:11:23,270 --> 00:11:26,930
והמלאך אומר לו "אל תשלח ידך אל הנער
ואל תעש לו מאומה",

218
00:11:26,940 --> 00:11:33,930
עד היום עם ישראל נהנה מהפירות
של אותה עמידה בניסיון.

219
00:11:34,410 --> 00:11:38,610
כמה מזכירים בראש השנה
"ועקידת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור",

220
00:11:39,280 --> 00:11:42,861
בתפילות בבוקר אנחנו מזכירים
את העניין של עקידת יצחק

221
00:11:43,220 --> 00:11:48,280
כי הגדולה הזאת שאברהם אבינו עמד בניסיון,
עד היום עם ישראל מקבל את הפירות.

222
00:11:48,470 --> 00:11:51,240
זוהי גדולה של אדם, של אברהם אבינו,

223
00:11:51,620 --> 00:11:54,810
שסלל את הדרך לעם ישראל.

224
00:11:55,760 --> 00:11:58,960
אחד משלושת האבות הקדושים,
אברהם, יצחק ויעקב,

225
00:11:58,980 --> 00:12:01,010
שהוגדרו מרכבה לשכינה.

226
00:12:01,570 --> 00:12:05,920
כלומר, שהייתה עליהם השראת שכינה
ברמות גבוהות, ברמות עצומות.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה