הרב גואל אלקריף

פרשת וירא תשפ"א - תלחם על האמונה שלך - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

מה עומק הנסיון בעקדת יצחק? מעשה מדהים איך ויתר יהודי על 50000 דולר כדי שהרב עובדיה לא יבטל תלמוד תורה? מי גרם לשונמית לזכות לתחית המתים של בנה? וכיצד הרב עובדיה יוסף זצ"ל דאג לאלמנה בחייו וגם אחרי פטירתו?