הרב גואל אלקריף

נח מצא חן (פרשת נח תשפ"א) - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

מדוע כל ברכותיו של האדמו"ר מ"אמרי יוסף" התקבלו מיד? למה כתבה התורה היכן קבור תרח? כיצד רב  קו שאבד גרם לשידוך נהדר? ומדוע שלח נח עורב ולא נשר? הרב גואל אלקריף בשיעור מרתק לפרשת נח