הרב זמיר כהן - מה פירוש המושג הקבלי - פרד"ס?

הרב זמיר כהן

פשט, רמז, דרש, סוד - מה פירוש המושג פרד"ס, על פי תורת הקבלה? הרב זמיר כהן מסביר את המושג הקבלי במשל קצר וברור 

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,546 --> 00:00:06,085
כידוע, בתורה, כל פסוק בתורה
הוא כתוב עם ארבעה רבדים של עומק,

2
00:00:06,091 --> 00:00:08,373
פרד"ס: פשט, רמז, דרש וסוד.

3
00:00:09,071 --> 00:00:10,096
כלומר, אותן מילים

4
00:00:10,110 --> 00:00:12,315
מקבלות הבנות שונות לחלוטין

5
00:00:12,325 --> 00:00:13,847
בהתאם לרובד שאתה נמצא.

6
00:00:13,853 --> 00:00:15,848
ברובד הפשט - אז אתה קורא פסוק.

7
00:00:16,382 --> 00:00:22,368
ברובד היותר עמוק הפסוק מקבל
משמעות חדשה לחלוטין מזווית אחרת.

8
00:00:22,660 --> 00:00:25,188
וכן הלאה עד תורת הקבלה, תורת הסוד.

9
00:00:25,315 --> 00:00:27,166
וכל רובד יש לו 70 פנים.

10
00:00:27,260 --> 00:00:32,654
כמו יהלום מלוטש, מכל זווית שאתה מאיר,
מקבל צבעים חדשים, כך הפסוקים של התורה.

11
00:00:32,666 --> 00:00:36,113
זו חוכמה אלוקית שהקב"ה כתב,
לא כמו שבני אדם כותבים.

12
00:00:36,710 --> 00:00:38,865
על דרך המשל, רק לסבר את האוזן,

13
00:00:38,875 --> 00:00:45,307
נתאר לעצמנו אדם שמקבל מכתב
מהמרגל הישראלי שנמצא באיראן.

14
00:00:46,318 --> 00:00:51,269
ומי שקורא את המכתב רואה סיפור:
"ילד הלך ברחוב וראה ממתק ולקח..."

15
00:00:51,280 --> 00:00:52,374
זה מה שכתוב שם.

16
00:00:52,748 --> 00:00:57,488
אבל מי שמבין שיש פה עומק,
הוא יודע שצריך לקרוא את האותיות

17
00:00:58,284 --> 00:00:59,461
מהסוף להתחלה.

18
00:00:59,502 --> 00:01:03,734
אז למשל ילד, אתה קורא מהסוף להתחלה,
אתה יודע שהוא התכוון לדלי.

19
00:01:04,328 --> 00:01:06,322
המילה דלי מופיעה שם, לא ילד.

20
00:01:06,331 --> 00:01:10,935
רק הילד, זה כתוב בפשט
אבל בהיפוך זו משמעות אחרת.

21
00:01:11,050 --> 00:01:13,848
קוראים את הכול מהסוף להתחלה,
רואים סיפור שלם:

22
00:01:13,860 --> 00:01:17,496
איפה האיראנים מציבים את הצבא שלהם,
מהיכן הם מתכוונים להגיע,

23
00:01:17,837 --> 00:01:20,845
אתה פתאום מגלה דברים אחרים לחלוטין,
סודות עצומים.

24
00:01:20,869 --> 00:01:24,478
כך התורה בנויה, אתה קורא את התורה,
אתה רואה פסוקים פשוטים,

25
00:01:24,478 --> 00:01:26,394
אבל יש רבדים רבדים של עומק.

26
00:01:26,402 --> 00:01:32,422
למשל, ברובד הרמז יש דילוגי אותיות,
צירופי אותיות, ראשי תיבות, סופי תיבות,

27
00:01:32,429 --> 00:01:34,934
שזה עולם שלם בפני עצמו רק ברובד הרמז.

28
00:01:34,940 --> 00:01:36,928
ברובד הדרש יש משמעות אחרת.

29
00:01:36,942 --> 00:01:39,485
כך כל פסוק בתורה שזה בעצם עולם התורה.

30
00:01:39,521 --> 00:01:40,484
מה עושים בחורי ישיבות?

31
00:01:40,500 --> 00:01:43,167
יושבים, עוסקים בתורה,
מגלים את הסודות של התורה,

32
00:01:43,180 --> 00:01:47,130
לומדים את התלמוד ואת המדרשים
ואת ההלכות ואת האגדות,

33
00:01:47,964 --> 00:01:51,060
ולומדים איך באמת להאיר את עם ישראל
לדורות הבאים.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה